DeWereldmorgen transparant ?

DeWereldmorgen transparant ?

vrijdag 30 december 2011 13:36
Spread the love

Twee berichten trokken deze week mijn aandacht in de gewaardeerde krant De Standaard.

Een eerste verscheen vandaag onder de brandende titel : Vakbonden hielden pen regeerakkoord mee vast.

Hoe moet ik mij dat voorstellen ? Vooral Thierry Bodson (algemeen secretaris FGTB) wordt geviseerd. Als ik de titel mag geloven zat die dus mee aan tafel, ja, hield zelf de pen vast. Hij knikte dus voldaan toen het verlengen van brugpensioen en de pensioenleeftijd  passeerden, de landingsbanen opgeschoven, er nooit sprake was van een vermogensbelasting of effectieve strijd tegen de fiscale fraude. De vakbondsman tekende dit alles met de glimlach, om de week nadien zijn kameraden ten strijde te voeren tegen ditzelfde akkoord.

Hoezeer kan men de lezers en vluchtige passanten bij een krantenkop misleiden ? Als men wat verder leest blijkt het te gaan over de gewone, discrete contacten, trouwens iets wat men doet bij alle sociale partners. De pen vasthouden ? Wat een onzin, en eens te meer een slag onder de gordel om de vakbonden in een slecht daglicht te plaatsen.

De dag voordien had Walter Zinzen (die ik zeer waardeer) opgemerkt dat Dewereldmorgen absoluut niet onpartijdig of objectief kan zijn vermits ze wordt gesteund en gesponsord door de vakbonden. En dat dit niet is geweten. En er is dus nooit kritiek komt op de vakbonden.

Zozo, is dit een geheim welke de sponsors zijn van Dewereldmorgen ? Ik dacht van niet, als ik en veel mensen die niet zijn betrokken zijn bij de redactie dit weten, waarom zou Walter Zinzen dit dan niet mogen of kunnen weten ? We weten allemaal wie de traditionele en ‘kwaliteitskranten’ sponsort en in leven houdt mag er dan alstublieft ook één mediakanaal bestaan die de vakbonden niet, per definitie, verguisd, of achterhaald noemt, verstoorders van de orde enwatnogmeer ?

Zeg nu zelf, in welke krant of tv wordt de vakbond nog objectief belicht ? In alle redacties en alle studio’s wordt deze zeer kritisch en onder hete spots ondervraagd alsof het gevaarlijke misdadigers zijn ? Of in het beste geval, wat meewarig, iets van de vorige eeuw : compleet voorbijgestreefd.

Mag er dan alstublieft toch één kanaal zijn waar men wel de mening van de vakbonden mag lezen en horen ?

Als Mia Doornroosje nog altijd haar onzin mag uitkramen en blijven toeteren mogen wij dan ook even aan het venster nippen ?

Wat de lezer er achteraf van denkt of meent is zijn of haar eigen zaak, maar mag het even ?

En is het zo dat kritische bedenkingen rond syndicale acties per definitie worden geweerd van de site van De Wereld Morgen ?

Jawel, ik heb bijwijlen ook bedenkingen bij sommige syndicale standpunten en niets zal er mij van weerhouden om daar ook via dit kanaal over te berichten. Zal men mij dit beletten, censureren ? Neen, ik dacht van niet.

Dat meer mensen die DeWereldMorgen lezen sympathiseren met de syndicale beweging kan men moeilijk de redactie verwijten, maar het is onfair te beweren dat deWereldMorgen haar sponsors “verbergt” en alleen maar goednieuwsshow brengt van de groepen en verenigingen die deel uitmaken van het netwerk rond Dewereldmorgen. Dat is niet mijn ervaring.

Dit gezegd zijnde, hoop ik dat deWereldMorgen verder voluit zal blijven berichten over alle dikke adders onder het gras van de politieke akkoorden afgesloten door “onze” ministers alsook van het protest ertegen. Mag het even ?

hetrijkderzinnekes.blogspot.com

take down
the paywall
steun ons nu!