Amerikaanse Pentagon is de ergste vervuiler op de Planeet

donderdag 29 december 2011 11:04
Spread the love

Niet alleen maken de oorlogen van de VS het leven van de Irakezen, Afghanen, Pakistanen….. onmogelijk, niet alleen storten de exuberante kosten van deze oorlogen de wereld in een economische crisis, de militaire operaties vernietigen ook het milieu. En als deze trend voortduurt, zal de militaire machine van de VS en NATO het leven op deze planeet onmogelijk maken voor mensen en dieren. 

Het Amerikaanse leger is verantwoordelijk voor de meest flagrante en wijdverspreide vervuiling van de planeet, maar deze informatie en de bijbehorende documentatie wordt bijna nooit vermeld. Ondanks de bewijzen wordt de milieu-impact van het Amerikaanse leger grotendeels doodgezwegen door de milieu-organisaties en was dit niet de focus van discussies over de voorgestelde beperkingen op de milieuconferenties over klimaatverandering. Deze milieu-impact bestaat uit ongeremd gebruik van fossiele brandstoffen, massale creatie van broeikasgassen, en het vrijkomen van radioactieve en chemische contaminanten in de lucht, water en bodem.

De uitgebreide wereldwijde activiteiten van het Amerikaanse leger (oorlogen, interventies, en geheime operaties over meer dan duizend bases over de hele wereld en zesduizend in de Verenigde Staten) worden niet meegeteld bij de Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen. Sara Flounders schrijft: “Het Pentagon is de grootste institutionele gebruiker van aardolieproducten en energie in het algemeen. Toch is het Pentagon vrijgesteld van alle internationale klimaatafspraken. “

In het verbruik door de Amerikaanse militairen van 320.000 vaten olie per dag, is de brandstof die wordt verbruikt door de contractors, de gehuurde prive faciliteiten, of de productie van wapens, zelfs niet begrepen. Het Amerikaanse leger is een belangrijke uitstoter van kooldioxide, een broeikasgas verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Steve Kretzmann, directeur van Oil Change International, meldt: “De oorlog in Irak was verantwoordelijk voor minstens 141 miljoen ton kooldioxide-equivalent (MMTCO2e) vanaf maart 2003 tot en met december 2007. . . . Die uitstoot is meer dan wat meer dan 60 procent van alle landen uitstoten. . . . Deze informatie is niet beschikbaar. . . omdat de militaire uitstoot in het buitenland vrijgesteld is van de nationale rapportage-eisen onder de Amerikaanse wetgeving en het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering. “

De  Pentagon oorlogen in Irak en Afghanistan, haar geheime operaties in Pakistan, haar apparatuur op meer dan 1.000 Amerikaanse bases over de hele wereld, haar 6.000 vestigingen in de VS; alle NAVO-operaties, haar vliegdekschepen, straalvliegtuigen, het testen van wapens, training en verkoop worden niet opgenomen in tellingen voor de Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen en worden ook niet meegenomen in onderhandelingen over de beperking van uitstoot van broeikasgassen.

Op 17 februari 2007 publiceerde Energy Bulletin gedetailleerder het olieverbruik van vliegtuigen van het Pentagon, schepen, voertuigen en faciliteiten, die het Pentagon de op een-na grootste olie consument in de wereld maakte. Op dat moment had de Amerikaanse marine 285 schepen en ongeveer 4000 vliegtuigen. Het Amerikaanse leger had 28.000 gepantserde voertuigen, 140.000 High-Mobility Multipurpose Wheeled voertuigen, meer dan 4.000 gevechtshelikopters, enkele honderden vliegtuigen met vaste vleugels en vloot van 187.493 voertuigen. Tel daarbij ook nog 80 nucleaire onderzeeërs en vliegdekschepen, die radioactieve vervuiling verspreiden en al hun andere voertuigen rijden op olie.

Zelfs volgens de rankings in het 2006 CIA World Factbook, verbruiken slechts 35 landen (van 210 in de wereld) meer olie per dag dan het Pentagon.

Volgens Barry Sanders, auteur van The Green Zone zijn de milieukosten van de strijdkrachten van de Verenigde Staten “de grootste aanslag op het milieu, op ons allen over de hele wereld. ..”

Gedurende de lange geschiedenis van militaire voorbereidingen, operaties en oorlogen, werd het Amerikaanse leger nooit verantwoordelijk gesteld voor de effecten van haar activiteiten op het milieu, mensen of dieren. Tijdens de Kyoto-akkoorden onderhandelingen in december 1997 heeft de VS bij de ondertekening geëist dat al haar militaire operaties wereldwijd, waaronder activiteiten in participatie met de VN en de NAVO, worden vrijgesteld van metingen. Na het bereiken van deze overeenkomst, weigerde de regering-Bush vervolgens om de akkoorden te ondertekenen en het Amerikaanse Congres nam een uitdrukkelijke bepaling aan die garandeert dat het Amerikaanse leger vrijstelling bekomt van een vermindering van het energieverbruik of meting van de uitstoot van broeikasgassen.

Dus, het Ministerie van Defensie is de grootste vervuiler ter wereld, en produceert meer gevaarlijk afval  dan de vijf grootste Amerikaanse chemische bedrijven samen. Verarmd uranium, petroleum, olie, pesticiden, ontbladeringsmiddelen zoals Agent Orange, samen met de enorme hoeveelheden straling uit de geproduceerde wapens, die worden getest en gebruikt, zijn slechts enkele van de verontreinigende stoffen, waarmee het Amerikaanse leger het milieu besmet. De belangrijkste voorbeelden:

– Verarmd uranium: Tienduizenden kilo’s microdeeltjes van radioactief en hoog toxisch afval vervuilen het Midden-Oosten, Centraal-Azië en de Balkan.

– In de VS geproduceerde landmijnen en clusterbommen verspreid over grote delen van Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten zaaien nog steeds dood en verderf, zelfs nadat de oorlogen zijn opgehouden.

– Vijfendertig jaar na de oorlog in Vietnam, is dioxinebesmetting driehonderd tot vierhonderd keer hoger dan de ‘veilige’ niveaus, wat leidt tot ernstige aangeboren afwijkingen en kanker tot in de derde generatie van de betrokkenen.

– Het Amerikaanse militaire beleid en de oorlogen in Irak hebben ernstige woestijnvorming van 90 procent van het land veroorzaakt, en Irak is verplicht om meer dan 80 procent van zijn voedsel in te voeren.

– De militaire bases in de Verenigde Staten staan bovenaan de Superfund lijst van de meest vervuilde plaatsen, en gevaarlijke stoffen zoals perchloraat en trichloorethyleen sijpelen in het drinkwater, grondwater en bodem.

– Nucleaire wapentesten in het zuidwesten van Amerika en de Stille Zuidzee-eilanden hebben miljoenen hectaren land en water besmet met straling, terwijl uranium de Navajo reservaten verontreinigen.

– Roestvaten chemicaliën en oplosmiddelen en miljoenen stuks munitie worden op een onveilige en nonchalante manier achtergelaten door het Pentagon in bases over de hele wereld.

Ondertussen, alsof het Amerikaanse leger de wereld al niet genoeg heeft vervuild, is er een nieuw vijfjarig strategisch plan van de Amerikaanse om zgn “de nationale veiligheid via de Noordpool te verdedigen”, potentiële onderzeese rijkdommen te ontdekken en te exploiteren, en andere maritieme belangen te behartigen, vooruitlopend op het afsmelten van de ijskappen van de Arctische oceaan. Dit plan voorziet groeiende vlootoperaties, resource development, onderzoek, en toerisme, en zal vorm geven aan verhoogd wereldwijd transport in de regio.
 

Bronnen:

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16609

http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/2-us-department-of-defense-is-the-worst-polluter-on-the-planet/

take down
the paywall
steun ons nu!