Nieuws, Wereld, Wist je dat, Dossier bankencrisis -

Wist je dat dankzij de eurocrisis banken schandalige winsten maken op kap van belastingbetalers?

Er hoeft helemaal geen eurocrisis te zijn, oplossingen zijn zelfs eenvoudig, maar dankzij die crisis maken de banken superwinsten en slaagt de financieel-economische elite er wel in de bevolking nooit geziene besparingen te doen slikken. Bovendien verstevigen ze hun greep op de politieke besluitvorming.

vrijdag 23 december 2011 10:45
Spread the love

Wist je dat

– in zijn geheel genomen Europa er economisch beter voorstaat dan de eurozone? De VS heeft een schuldenlast van 98 procent van het BNP tegenover 87 procent in de eurozone. Het overheidstekort in de VS is 4,6 procent tegenover 4,6 procent in de eurozone. (1)

– de Europese Centrale Bank (ECB) in één pennentrek de eurocrisis kan oplossen door eurobonds uit te geven, maar dat niet wil? (2)

– de democratisch verkozen politici niets te zeggen hebben aan de ECB, sterker nog, dat ze zich zelfs niet mogen moeien met die bank, terwijl die wel over het lot van honderden miljoenen mensen beslist?

– de ECB de laatste dagen bijna vijfhonderd miljard euro aan kredieten (met een termijn van drie jaar) heeft verstrekt aan de banken tegen een spotgoedkope rente van één procent en dat tegelijk weigert te doen voor landen in moeilijkheden (door middel van eurobonds)?

– de banken daar woekerwinsten mee zullen maken door dat kapitaal op zijn beurt uit te lenen aan die landen, tegen een intrestvoet die vele malen hoger ligt? Heel wat banken in Spanje en Italië zijn in dat geval. De intrestvoeten die zij kunnen krijgen bedragen respectievelijk 5,3 procent en 6,8 procent (lange termijn). Leuk cadeautje in deze kersttijden. (3)

– het de belastingbetaler is die uiteraard voor die hoge interest zal moeten opdraaien en nog maar eens uitgemolken zal worden?

– in Spanje uitgerekend het voormalige hoofd van de failliete Lehman-bank minister van Economie wordt? Het was het faillissement van Lehman dat de hele huidige financiële crisis op gang bracht. (4)

– Warren Buffett het treffend als volgt verwoordt: “De laatste twintig jaar is er een klassenstrijd bezig en mijn klasse heeft gewonnen.” (5)

Bronnen

(1) ‘Europe Needs Growth to Prevent a Collapse of the Euro‘, 11 januari 2011.

(2) Het invoeren van eurobonds komt neer op het centraal uitgeven van obligaties (staatsbonnen) ter financiering van alle staatsschuld van de deelnemende landen. Nu gebeurt dat land per land. Zo schrijft België zelf staatsobligaties uit, Frankrijk ook, enz. De intrestvoet die kredietverleners daarvoor vragen verschilt daarom van land tot land. Hoe kredietwaardiger een land is, hoe lager de intrestvoet is, hoe minder rente dat land met andere woorden moet betalen op de financiële markt. Bij de invoering van eurobonds zou er nog maar één intrestvoet zijn voor geheel de eurozone en zouden landen als Spanje, Italië, Ierland, Portugal en Griekenland niet onmogelijk hoge intrestvoeten moeten betalen.

(3) Financial Times, 22 december 2011, p. 1 en 2, Bloomberg, 22 december 2012.

(4) ‘Un ‘ex Lehman’ para sacar al país de la crisis’, 21 december 2011.

(5) ‘There has been class warfare going on for the last 20 years and my class has won.’ 30 september 2011.

In deze rubriek brengt veellezer Marc Vandepitte markante feiten, cijfers of quotes van over heel de wereld die in de andere media weinig of geen aandacht kregen, maar zeker het vermelden waard zijn om de chaotische wereld van vandaag te begrijpen.

take down
the paywall
steun ons nu!