Aan het station van Brugge wordt een flare aangestoken.

ACOD, Staking, Gevangenis, LBC, Brugge, OCMW, West-Vlaanderen, Vincent Van Quickenborne, Pensioenhervorming, Case New Holland, Bombardier, AZ Sint-Jan, Station Brugge -

Op ronde langs enkele Brugse piketten

donderdag 22 december 2011 14:10
Spread the love

6.45 u. Station van Brugge. Net als gisterenavond komen we opnieuw even langs op het piket aan het station. De acties van het spoorwegpersoneel zijn de motor van de staking bij de openbare diensten, maar de bezetting is vandaag een stuk lichter dan de dag voordien. Aan de ingang van het station maken de mensen nog enkele afspraken wie naar welk piket gaat en er worden nieuwtjes uitgewisseld over de toestand bij andere diensten en bedrijven.

Even wordt er geruzied want de politie, die in het station wacht houdt, komt naar buiten. Een aantal van de aanwezige vakbondslui heeft aan de ingang flares ontstoken die de gang vol rook blazen. Daarmee worden normaal gezien treinen aangemaand om te stoppen. De rook reikt tot in het politiekantoortje en zoals verwacht (en zoals gehoopt) gaat wat later een brandalarm af waardoor de agenten dreigen de brandweer te bellen. Maar laat nu net die brandweer ook in staking zijn.

7.30 u. Bombardier ‘la Brugeoise’. Niet ver van het station ligt Bombardier, een bedrijf dat zogenoemd ‘rollend materieel’ maakt. Hoewel het om een privébedrijf gaat, staken ook hier de werknemers. “De pensioenhervormingen zijn voor ons gevoelige materie”, vindt acv-afgevaardigde Steven Bogaert. “Meer dan de helft van de werknemers is ouder dan veertig, een groot deel is zelfs ouder dan vijftig”. De snelle pensioenhervorming van liberaal minister Q zou betekenen dat heel wat mensen hun verwachtingen moeten bijstellen.

“We kijken uit naar een volwaardige landing voor de oudere werknemers, zoals deeltijds werk. Op die manier kunnen oudere werknemers nog altijd mee terwijl jongeren een kans krijgen om een job te vinden.” De acv-afgevaardigde meent dat La Brugeoise geen noemenswaardige problemen zou hebben met de staking. Zoals zo vaak hebben Acv en abvv hier traditioneel elk hun eigen tent met elk hun eigen vuur, maar ze staan er allemaal voor dezelfde redenen. De vakbondslui, zo’n veertig à vijftig in totaal, vonden dat het nu echt de tijd is om te antwoorden op de ‘provocaties’ van Q. Ze  vinden niet dat ze moeten wachten tot de besparingen voelbaar zijn.

8.30 u. AZ Sint-Jan. Aan het ziekenhuis staan enkele militanten en afgevaardigden met honderden flyers in de handen. Het ziekenhuis werkt op basis van een minimumbezetting. Het stakend personeel kan indien nodig alsnog opgevorderd worden. De afgevaardigden blijven daarvan gespaard, hoewel sommigen gerust zouden willen werken. “Mensen denken wel eens dat ‘die van de vakbond’ niet willen werken”, zegt een lbc-afgevaardigde. “Ik zou nu liever werken, maar het is ook mijn taak als vakbondslid om deze flyers te verspreiden.”

De tekst die de bezoekers van het ziekenhuis krijgen, is kritisch voor het budgettaire karakter van de pensioenhervormingen. De acod ijvert onder andere voor een verbetering van de laagste pensioenen en van de voorwaarden om op pensioen te kunnen. Hetzelfde horen we aan de overkant van het ziekenhuis. Daar ligt het Brugse OCMW, waar we de meeste militanten van de drie grootste vakbonden terugvinden. Ze blokkeren de ingang voor enkele tientallen mensen die er werken. Daar vlak voor het OCMW spreken de militanten nog over een andere reden om in actie te schieten: een toename van werkdruk en flexibiliteit, waardoor oudere mensen benadeeld kunnen worden.

9.20 u. De gevangenis van Brugge. Aan de ingang hebben enkele cipiers post gevat. En daar hangt zoals zo vaak ook de zwarte vlag. De politie is aanwezig om een deel van de bewaking op zich te nemen.

9.50 u. Case New Holland in Zedelgem. Tot dusver de grootste stakerspost langs de route. Case New Holland is een privébedrijf waar landbouwmachines worden gemaakt. De drie grote vakbonden staan er naast elkaar aan de poorten van het bedrijf. Een afgevaardigde van het abvv verduidelijkt dat het voor hem om een noodzakelijke actie tegen de agressieve aanpak van minister Van Quickenborne gaat. Daar doet het er niet toe dat ze niet tot de publieke sector behoren. De vakbonden van CNH staan namelijk relatief sterk. Alleen al van het abvv zouden zo’n honderd afgevaardigden en militanten mee gereisd zijn naar de vakbondsbetoging van twee december.

De reactie is dezelfde als bij Bombardier. Enkel de situatie is omgekeerd want hier werken juist heel wat jonge arbeiders. Van een generatiekloof is volgens de vakbonden geen sprake. Een abvv-afgevaardigde meent dat wachten tot de plannen worden doorgevoerd heel slecht zou kunnen uitvallen voor de toekomst van de jonge werknemers. “Als ze nu de pensioenen aanpakken zonder in overleg te treden met de vakbonden, dan zullen ze binnenkort ook de index op die manier proberen aanpakken.” Het gaat dus voor hen niet alleen om de rechten van wie binnenkort op pensioen kan, maar ook om de rechten van de volgende generatie werknemers. Als het van deze stakers afhangt, dan zouden er binnenkort nog wel eens acties kunnen volgen.

take down
the paywall
steun ons nu!