Wim van Hees en Manu Claeys
Nieuws, Antwerpen, Lokaal, Democratie, Mobiliteit, Ademloos, Burgerparticipatie, Antwerpen, StRaten-generaal, Ademloos 2070, ABBLLO -

Oosterweel update

ANTWERPEN - Vorige vrijdag liep de kennisgevingsperiode af voor het plan-MER Oosterweelverbinding. Ademloos en stRaten-generaal dienden elk een bezwaarschrift in, met eigen accenten. stRaten-generaal diende het Meccano-tracé in 3 uitvoeringsvarianten en nulscenario’s in. Ademloos koos voor het MUSAR-plan, dat reeds op korte termijn verlichting kan brengen voor het Antwerpse wegennet.

donderdag 22 december 2011 12:25
Spread the love

Ademloos rust op drie pijlers: gezondheid, mobiliteit en milieu. Bij stRaten-generaal ligt de nadruk meer op stedelijkheid en mobiliteit. Beide plannen steunen en vullen elkaar aan.

stRaten-generaal dient naast de Meccano-tracés net als Ademloos ook het MUSAR-plan in. Dat ze elk een eigen bezwaarschrift indienen, komt door de andere accenten en het verdelen van de werklast.

Want we moeten er niet flauw over doen, zo’n bezwaarschrift schrijf je niet gauw op de achterkant van een kladblaadje. Als je de documenten raadpleegt, merk je onmiddellijk hoeveel werk en studie er inzit (de documenten zijn onderaan te raadplegen).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!