Foto : TAP

Eerste herdenking start Tunesische Revolutie

zondag 18 december 2011 11:47
Spread the love

Precies één jaar geleden ( 17 december 2010) startte de revolutie voor vrijheid en waardigheid in Tunesië nadat groetenverkoper Mohammed Bouazizi in Sidi Bouzid zichzelf in brand stak uit protest tegen continue pesterijen en vernederingen van de toen regerende dictatoriale overheid. Het protest breidde uit over heel het land, en vervolgens over praktisch heel de Arabische Wereld.

Zaterdag zijn dan ook in Sidi Bouzid in het bijzonder en in Tunesië in het algemeen festiviteiten gehouden om dat moment te herdenken. Deze festiviteiten werden, naast duizenden jongeren, ook prompt bijgewoond door de kersverse president Moncef Marzouki en premier Hamadi Jebali, welke de jongeren dankten voor het tot stand brengen van de revolutie en hun bijdrage aan de val van de dictatuur en de daaraan gerelateerde onrechtvaardigheid en onderdrukking.

Ook Mustapha Ben Jaafer, parlementsvoorzitter, sprak  zijn dank uit aan de jongeren van Sidi Bouzid voor de eerste aanzet van de revolutie en bracht hulde aan de gevallen martelaren namens alle volksvertegenwoordigers. Een standbeeld van Mohammed Bouazizi werd ingehuldigd.

Economische steunmaatregelen in vooruitzicht

Marzouki en Jebali kondigden tevens aan dat de zwakkere regio’s, vooral in het westen van het land, prioriteit zullen krijgen op gebied van onderwijs, investeringen en werkgelegenheid vanwege de overheid.

Eén van de eerste maatregel die de president uitvaardigde, is de verkoop van de verschillende luxueze presidentiële paleizen van het vorige regime. Het dictatoriale regime van Ben Ali had iedere affiniteit met het volk verloren, aldus de president. Ook riep hij Saudi-Arabië en Interpol op om werk te maken van de arrestatie en uitlevering van Ben Ali en trawanten aan het Tunesische gerecht.

Verder sprak hij zijn overtuiging uit dat het Tunesische volk de moed en daadkracht heeft om het land uit het economisch slop te helpen. Marzouki roept alle landgenoten op om een ‘ sociale en politieke’ detente voor zes maanden in acht te nemen om het land terug op de rails te krijgen. Hiermee verwijst hij naar de talrijke stakingen in de verschillende economische sectoren voor meer loon en meer rechten. Een reeks maatregelen om de economie nieuwe zuurstof te geven, worden binnenkort van kracht.

Bron: TAP – Tunisianet – Tunisnews

take down
the paywall
steun ons nu!