Michael Houston.
 

Opinie, Nieuws, Samenleving, Armoede, Antwerpen, Lokaal, Antwerpen, Patrick Janssens, Koen Calliauw, Stop Armoede Nu!, Kraakpanden, DAK, Armen, Antwerpen Occupy-Antwerp, Sociale middenveldorganisaties, Duidelijke Taal -

Antwerpen: ‘Stop Armoede Nu’ beledigt armen

Het ‘reguliere’ Antwerpse sociale middenveld lukte er dinsdag in, tijdens 'Stop Armoede Nu' op het Mechelseplein, de armen in het gezicht te spuwen. De organisatoren nodigden burgemeester Patrick Janssens (SP.A) uit om van op het podium wat praatjes te verkopen. Janssens is de verpersoonlijking van de agressieve asociale politiek in de stad. Zijn minachting voor zij die ‘Anders’ zijn, is berucht.

woensdag 14 december 2011 11:10
Spread the love

De vertoonde vulgaire platvloersheid en het opportunisme van het sociale middenveld overschaduwde het thema van de armoede op dinsdag 13 december volledig. Dat was Duidelijke taal, tegen het bureaucratische jargon waarin de mensen verloren lopen. Een taaltje dat niet alleen de armen belet hun rechten te verkrijgen. De ‘papasserij’ waarmee ook het OCMW hulpvragers om de tuin leidt.

Meent het sociale middenveld echt dat armen de krant niet lezen? Ik ben meer dan de meeste ‘professionelen’ thuis in de wereld van de armoede. Men sprak me aan over burgemeester Janssens. Men had goed gelezen hoe hij sociaal uitgesloten mensen criminaliseert en door zijn politie laat opjagen. Men had het aan den lijve ondervonden.

Dat ‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’ de slogan van dat middenveld is, werd zelden zo duidelijk geïllustreerd. Deze o zo voorzichtige, eeuwig ‘dialogerende’, zwaar gesubsidieerde nine-to-five-vergaderaars ontkennen graag het licht van de zon.

“Dat ‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’ de slogan van dat middenveld is, werd zelden zo duidelijk geïllustreerd”

Ondanks of juist wegens hun diploma’s, vertegenwoordigen ze de armen, de sociaal uitgeslotenen niet. Ze staan voor hun persoonlijke belangen en beperkte inzichten. Ze ontmijnen in opdracht van de politieke overheid – zoals Janssens – de toenemende woede van de armen. Dat er ook ‘goeden’ tussen zitten, verandert niets aan het gehele plaatje.

Kon men nog hopen dat het zich reeds enkele jaren voortslependeStop Armoede Nu’ desondanks een aanzet zou geven tot een meer militante houding, dan zijn na de actie op het Mechelseplein van dinsdag de kaarten duidelijk geschud.

Het ongebonden Antwerpse Daklozen Aktie Komitee (DAK) had nog vorige vrijdag een ‘goed gesprek’ met topverantwoordelijken van ‘de sector’, zoals Samenlevingsopbouw, over de onder invloed van de verrechtsing in de stad toenemende asociale maatregelen. Ze hadden begrip voor de meer kritische standpunten van de zelforganisatie DAK. Ze deelden de kritiek op Janssens en zijn oorlogsverklaring in ‘Voor wat hoort wat’. Men loog op zijn ‘middenvelds’ …

Wat niet te ‘regisseren’ is, is verdacht

Enkele dagen later immers zette ‘Stop Armoede Nu’ de rechtse burgemeester in de bloempjes. De aanwezige ‘woordvoerster’ van Samenlevingsopbouw kon met geen zinnig woord reageren op de vragen van DeWereldMorgen.be. Ze had trouwens geen benul van de toenemende spanningen in de stad rond sociale thema’s. Ze was ‘pas in dienst’ en wordt wel uit gemeenschapsgelden betaald om haar werk te doen.

Ze was in die zin ‘interessant’ dat ze de typische ‘gezellige oppervlakkigheid’ uitstraalde van ‘de sector’. Wie zoals ikzelf een ervaringsdeskundige is en de straat door en door kent, heeft geen boodschap aan dat soort producten van de ‘sociale scholen’.

“Ze was in die zin ‘interessant’ dat ze de typische ‘gezellige oppervlakkigheid’ uitstraalde van ‘de sector’”

In Antwerpen beweegt heel wat aan de basis. Actievoerders allerhande zoeken contact. Op het Mechelseplein waren vertegenwoordigers van Occupy-Antwerp, van de actievoerders rond de ‘bijzondere maatregelen’ in ‘den 2060’, van Groen!, Rood! en de PVDA. Van daklozen uit het kraakpand ’t Klooster. Uit intellectuele middens, uit de middenklasse, allochtonen. Allen mensen die door Janssens en zijn politie genadeloos aangepakt worden. De politiecellen zitten voortdurend vol, de wetten worden overtreden om elke mogelijke progressieve oppositie uit te schakelen.

Tijdens deze ‘Stop Armoede Nu’ was er een duidelijke verbreding en solidariteit te merken. Het Antwerpse sociale middenveld spuwde door Janssens op het podium te hijsen niet alleen de aanwezige armen – vooral uit de vierde wereld – in het gezicht. Maar vernietigde in één klap de mogelijkheid om ‘Stop Armoede Nu’ uit haar isolement te halen en inhoudelijk en qua actievormen meer gewicht te geven.

Gebeurde dat bewust? Van de slimsten zijn ze niet in ‘de sector’. De chantage vanuit het Schoon Verdiep en van uit de stadsdienst Samen Leven kennende, bewezen zijnde, is die beschuldiging meer dan reëel. Janssens wil alles ‘regisseren’, hij regisseerde ook dit initiatief en gaf zichzelf een hoofdrol waarbij zijn ongewenste aanwezigheid het oorspronkelijke thema – Duidelijke taal  – overspoelde. Zijn aanwezigheid was intimiderend bedoeld.

Gemeenteraad van 19 december

Op deze gerecupereerdeStop Armoede Nu’ waren tal van mensen van Occupy-Antwerp aanwezig. De Occupy-beweging is antikapitalistisch en vertegenwoordigt de 99 procent tegen de 1 procent waarvan Patrick Janssens een nederig slaafje is dat als maandloon een fortuin binnenrijft.

“De Occupy-beweging is antikapitalistisch en vertegenwoordigt de 99 procent tegen de 1 procent waarvan Patrick Janssens een nederig slaafje is dat als maandloon een fortuin binnenrijft”

De armen zijn de grootste slachtoffers van die 1 procent. Voor Janssens en C° zijn ze ‘gepeupel’, uitschot. De man presteerde het hen in kinderlijke taal – hij had het begrip Duidelijke taal niet goed begrepen – toe te spreken. Arrogant keek hij over de hoofden, arrogant en agressief reageerde hij even later op het persoonlijke protest van meerdere Occupy’ers die met zijn politiecellen, brutaliteiten, onwettelijke ingrepen mochten kennismaken. Hij bedreigde hen verbaal en met zijn lichaamstaal. Zo kennen we ‘onze’ burgemeester.

Aanstaande maandag 19 december is het om 19 uur gemeenteraad. Activisten en sympathisanten van Occupy-Antwerp worden via Facebook opgeroepen om rond 18u30 te verzamelen aan de Grote Markt om die raad bij te wonen.

Janssens wordt ter verantwoording geroepen als kopstuk van zijn rechtse politieke meerderheid en als hoofd van de politie. Het zijn niet ‘zij’ die zullen beslissen, maar ‘wij’, het volk dat de straat als haar Agora heeft. ‘De straat’, Janssens, speelde steeds een beslissende rol in sociale, politieke omwentelingen. Ook in dit provinciestadje. Je hebt angst van ‘de straat’, burgemeester.

Uiteraard vroeg ‘Stop Armoede Nu’ toelating om op het Mechelseplein te manifesteren en kreeg die. De burgemeester himself besteeg er immers het podium. Occupy-Antwerp en de wereldwijde Occupy-beweging vertikt dat uit principe. De vrije mening kan en moet vooral op straten en pleinen gehoord worden. In Antwerpen bestaan talloze voorbeelden van aangevraagde en toch niet toegelaten acties. Het DAK kreeg er een GAS-boete voor (‘samenscholingsverbod’) en werd door de rechter vrijgesproken.

Janssens: Controleer zelf uw politie …

Een actievoerder van Occupy-Antwerp protesteerde per mail bij Janssens wegens de willekeurige, preventie arrestaties van 19 Occupy’ers vorige zaterdag aan het Astridplein. Preventief aanhouden is in België onwettelijk. Politiewoordvoerder Bastiaens gaf die preventieve arrestaties in de media toe. Ook Janssens is er niet helemaal gerust in. Er werden vorige zaterdag beelden gemaakt van het politieoptreden. 

Janssens stelt voor die te bekijken: “We kunnen dan samen vaststellen of er die dag iets is misgelopen. We kunnen dan ook afspraken maken over de manier waarop dit in de toekomst kan worden vermeden”. Tiens, het hoofd van de politie zelf verzoekt de burgers zijn flikken te controleren? Dat lijkt me nochtans zijn taak. En er is dan toch iets ‘misgelopen’?

‘Onze’ burgemeester wordt stilaan in de tang genomen door ‘de straat’. De actie aan en in het stadhuis aanstaande maandag is al een goede testcase.

Het Antwerpse ‘reguliere’ sociale middenveld verkoopt rond de koffietafel progressieve praatjes en durft zelfs al eens hardop kritiek uiten op het beleid. Naar buiten blijft het muis stil. ‘Wiens brood men …’. Dat middenveld is dus medeplichtig aan de afbraak van de sociale verworvenheden en rechten in deze stad, verwoord in ‘Voor wat hoort wat’. Het is ‘guilty’ aan de verarming en het braaf houden van de slachtoffers van het neoliberalisme, waarvan Janssens een extreme vertegenwoordiger is als ‘socialist’.

“Dat middenveld is dus medeplichtig aan de afbraak van de sociale verworvenheden en rechten in deze stad, verwoord in ‘Voor wat hoort wat’. Het is ‘guilty’ aan de verarming en het braaf houden van de slachtoffers van het neoliberalisme, waarvan Janssens een extreme vertegenwoordiger is als ‘socialist’”

Maskers vallen af

Dat middenveld vanStop Armoede Nu’ sprak op het Mechelseplein ‘Duidelijke taal’ door de burgemeester in het zonnetje te zetten – zonder enig kritisch weerwoord toe te laten, zonder een jarenlange partner als het DAK vooraf te informeren, tot ontsteltenis van de aanwezige armen – en zich dus met zijn beleid te verbinden. Janssens kreeg het ‘vrije woord’, dat hij deze die hem niet welgevallig zijn met geweld, willekeur en opsluiting in de cel afneemt.

Deze ‘professionelen’ beledigden de aanwezigen, de meesten armen, door ze voor dom te houden en te ‘gebruiken’. Dit middenveld liet het masker vallen. Haar rol als schaamlapje werd duidelijk. Vooral in een stad als Antwerpen is dat onvergeeflijk. Janssens toelaten door zijn aanwezigheid de mensen te provoceren, zal heftig beantwoord worden.

Bewegingen als Occupy-Antwerp nemen het ook voor de armen op en worden hun ware vertegenwoordigers. Niet rituelen als ‘Stop Armoede Nu’, terwijl de armoede en de armen door het beleid gecriminaliseerd worden. ‘Stop Armoede Nu’ op het Mechelseplein maakte geschiedenis …

(Zie hieronder voor interessante websites)

Koen Calliauw

Koen Calliauw is oprichter en voorzitter van de Antwerpse ‘grassroots’-organisatie het Daklozen Aktie Komitee (DAK). Het ontstond uit een kraakpand en organiseerde in zestien jaar zes kraakpanden voor armen. Het werkt met gelijkgezinden samen op plaatselijk, Vlaams, federaal en Europees niveau. Calliauw werd twee keer verkozen in de Antwerpse Districtsraad.

Het DAK bekommerd zich om daklozen, prostituees, psychiatrische patiënten, druggebruikers, mensen-zonder-papieren en andere sociaal uitgeslotenen. Het DAK is met zijn ervaring en dossierkennis een ‘luis in de pels’ van de politiek en ‘de sector’. Het maakt deel uit van Basta! www.basta-online.be Het DAK richtte mee het Front des SDF-Gemeenschappelijk Daklozen Front op www.frontsdf.be. Op Europees vlak staat het DAK aan de wieg van www.eunion-of-homeless.org

take down
the paywall
steun ons nu!