Verslag, Nieuws, Wereld, Samenleving, Occupy Wall Street, Occupy, Occupy w -

Occupy-beweging bezet in beslag genomen huizen

OAKLAND — De Amerikaanse Occupy-beweging is begonnen met het bezetten van huizen die door banken in beslag genomen zijn. Het is een van de nieuwe tactieken die de beweging uitprobeert nu ze op heel wat plaatsen in de VS is moeten opkrassen uit tentenkampen.

donderdag 8 december 2011 13:45
Spread the love

Vijf maanden geleden kreeg Gayla Newsome op het werk een telefoontje: de sheriff had haar uit haar huis gezet. Newsome wist dat haar huis in beslag zou worden genomen, maar dacht dat ze nog tijd zou krijgen om zich te verweren. Dinsdag (6 december) stapte ze triomfantelijk terug naar haar huis, samen met 75 sympathisanten. In nog twintig andere steden in de VS gebeurde hetzelfde.

Het huis van Newsome wordt nu de klok rond bezet door vrijwilligers van Occupy Oakland en de Alliance of Californians for Community Empowerment. Vooraan hangt een groot spandoek met de slogan “Red Gayla’s Huis”. “Ik ben hier niet enkel persoonlijk om mijn huis terug te vorderen”, zegt Newsome. “Maar ook om de mensen aan te moedigen deze gemeenschap terug te eisen.”

Met de bezetting van huizen die in beslag genomen zijn, slaat de Occupybeweging een nieuwe richting in. In veel steden zijn de manifestanten op bevel van de rechter en soms met harde hand verdreven uit hun tentenkampen.

Crisis in Oakland

In Oakland neemt de huizencrisis inmiddels kritieke proporties aan. Tussen 2006 en 2009 kregen vijftienduizend eigenaars het nieuws dat hun huis in beslag zou worden genomen omdat ze te ver achter stonden met de afbetaling van hun hypotheek.

Volgens de beweging zijn niet alleen de banken, maar ook de overheid schuldig aan de crisis. “De laatste dertig jaar is er nauwelijks aandacht geweest voor sociale huisvesting en is geen enkel druk uitgeoefend op ontwikkelaars om de prijzen betaalbaar te houden”, zegt Nell Myhand van Causa Justa  “Zo zijn we uitgekomen bij de banken die ons met roofleningen opzadelen.”

Zwarten en Latino’s

De inbeslagnames treffen vooral de armere wijken. Ze zorgen voor een toename aan criminaliteit en desintegratie van de gemeenschappen. “De oorzaak van de vele inbeslagnames in het voorbije anderhalf jaar is de stijgende werkloosheid”, zegt Robbie Clark van Causa Justa. Vooral bij kleurlingen is de werkloosheidsgraad stuitend: 19,6 procent bij zwarte Amerikanen en 15,2 procent bij Latino’s.

Ook in verschillende wijken van San Francisco en in enkele andere steden waren er optochten naar en bezettingen van in beslag genomen huizen. Niet alleen huiseigenaars vertellen er hoe ze opgejaagd worden, maar ook huurders “Mijn hele familie, inclusief grootouders, ooms en neven leefde hier meer dan 27 jaar samen”, zegt Brenda Medina, in tranen. “Maar nu de huurgelden zo hoog worden, zijn we gedwongen om buiten San Francisco te gaan wonen.” Daardoor dreigt de hechte familie uit elkaar gespeeld te worden.

take down
the paywall
steun ons nu!