Nieuws, Samenleving, België, Pax Christi, Gie Deboutte, 10 december, Ambassadeurs voor de Vrede, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Christine Van den Wyngaert -

Pestprofessor en tribunaalrechter benoemd tot Ambassadeurs voor de Vrede

BRUSSEL – Sinds 1999 huldigt Pax Christi Vlaanderen ieder jaar één of twee 'Ambassadeurs voor de Vrede'. Dat gebeurt bij voorkeur in de week van 10 december, de dag waarop de VN in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaardde, de dag ook waarop in Oslo de Nobelprijzen voor de Vrede worden uitgereikt.

dinsdag 6 december 2011 12:10
Spread the love

Met de titel van ‘Ambassadeur voor de Vrede’ bekroont Pax Christi Vlaanderen mensen uit onze eigen samenleving die op een specifieke en volgehouden manier werken aan vrede, respect voor de mensenrechten en verzoening. Pax Christi lauwert dit jaar op 8 december 2011 Christine Van den Wyngaert en Gie Deboutte als nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede.

Joegoslavië-tribunaal

Christine Van Den Wyngaert studeerde rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel, en werd hoogleraar Internationaal Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Antwerpen. In 2005 legde zij in Den Haag de eed af als permanent rechter van het Internationaal Joegoslavië-tribunaal van de VN.

In 2009 werd ze benoemd tot rechter bij het Internationaal Strafhof (ICC, eveneens in Den Haag). Van Den Wyngaert ontving in 2001 een eredoctoraat van de universiteit van Uppsala in Zweden. Sinds 2009 is ze eredoctor aan de Vrije Universiteit Brussel.

Internationaal

Als rechter voor het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Strafhof weet Christine Van den Wyngaert als geen ander hoe verraderlijk snel situaties kunnen keren, en hoe landen en regio’s van een toestand van verstandhouding naar confrontaties en regelrechte oorlog kunnen evolueren.

Zij trekt sinds jaren mee aan de kar tegen onverdraagzaamheid, demagogie en diverse uitingen van haat, en voert een pleidooi voor een open, sterke en betrokken samenleving, waarin elke burger, ongeacht zijn gelijkenissen of verschillen, tot zijn recht kan komen. Ze is een geëngageerde en gedreven vrouw die bijdraagt tot een vredesdividend op internationaal niveau.

Criminologie

Gie Deboutte is licentiaat godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven en was ook een tijdlang leraar. Van 1999 tot 2007 werkte hij via het project ‘verbondenheid’ mee aan de invoering van een integraal model van aanpak en van preventie met betrekking tot respectloos gedrag in de schoolcontext.

Momenteel is hij praktijklector en vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Criminologie aan de KU Leuven, stafmedewerker bij de provincie Limburg en adjunct-opleidingscoördinator in de lerarenopleiding van de katholieke Hogeschool Limburg.

Pestprofessor

Deboutte is voorzitter en bezieler van het ‘Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten’. Deze organisatie brengt een aantal verenigingen, waaronder Pax Christi Vlaanderen, samen voor overleg rond preventie en aanpak van pesten op school en in het jeugdwerk.

Al sinds zijn loopbaan als leraar ijvert Deboutte voor een heilzaam schoolklimaat, waarin kinderen zich beschermd en gewaardeerd weten. Al evenveel jaren gaat hij in de clinch met grensoverschrijdend en asociaal gedrag, en werkt hij methodieken uit voor preventie van pesten.

Als drijvende kracht achter het ‘Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten’ biedt hij zo weerwerk tegen een niet te onderschatten probleem dat jaarlijks meer dan 30.000 schoolleerlingen treft, soms met nefaste gevolgen.

Tijdens de Vlaamse Week tegen het Pesten zet hij het pestthema jaarlijks bij het brede publiek op de kaart en bekroont dit Netwerk ook telkens scholen die een degelijk plan van aanpak tegen pesterijen uitwerkten.

take down
the paywall
steun ons nu!