Jongeren, Italië, Internet, Nieuwe media, Kranten, Digital divide -

Digital divide en nieuwe media all’italiana

zondag 4 december 2011 18:25
Spread the love

Meer dan de helft van de Italianen gebruikt internet, dat blijkt uit een rapport van Censis, een Italiaans socio-economisch studiebureau. Het Italiaanse rapport heeft het onder andere over nieuwe media, traditionele media en mediagebruikers. Het hoofdstuk ‘Media & Communicatie’ geeft een mooi beeld van de digital divide en de impact van nieuwe media, zij het op kleinere schaal. Een Italiaanse casestudy.

Internetgebruik all’italiana

Slechts 54% van de hele Italiaanse bevolking gebruikt internet. Dat is een laag cijfer in vergelijking met het Europese gemiddelde van 69% in 2010 (Eurostat). Van de Italiaanse jongeren gebruikt maar liefst 87% internet, terwijl dat percentage bij ouderen (65 tot 80 jaar) veel lager ligt: 15%. De leeftijd is echter niet de enige bepalende factor, maar ook de opleiding. Zeven op de tien hogeropgeleiden gebruiken internet en bij de lageropgeleiden valt het cijfer terug tot minder dan vier op de tien.

Wat doen ze online?

Wat zoeken de internetgebruikers? De variatie in gebruik is enorm, gaande van werk zoeken tot online winkelen. Ook hier zijn verschillen tussen de generaties. 27% van de jongeren (14 tot 29 jaar) zoekt online naar werk, tegenover 12% van de gehele Italiaanse bevolking. Bankverrichtingen worden daarentegen vaker online uitgevoerd door ouderen, dan door jongeren: 23% tegenover 17%. De Italiaanse internetgebruikers zoeken ook steeds vaker nieuws en informatie online. 37% zegt regelmatig naar nieuws of andere informatie te zoeken op web.

Kranten verliezen terrein

De verkoop van kranten daalde met 19,7% in de periode 2007-2011, wat de trend in andere landen lijkt te bevestigen (cfr. artikel over nieuwe media). Minder dan de helft van de bevolking leest regelmatig een krant en bij jongeren slechts een derde. De televisie blijft dan weer de “koningin van de informatie” met de steun van 80% van de Italianen. Ook de radio houdt zich kranig met een publiek van 56% van de bevolking. De sociale netwerksites worden steeds vaker een bron van nieuws en informatie. 27% gebruikt Facebook als informatiebron, 17% Youtube en 2,5% gebruikt Twitter – 4,8% onder de jongeren. Opvallend is dat 10% van de Italianen nooit zelf op zoek gaat naar nieuws, noch online, noch via de traditionele media.

Pronto!?

Het stereotype van de immer bellende Italiaan zal binnenkort misschien moeten herzien worden. In vergelijking met 2009 nam het GSM-gebruik af met bijna 6%. Censis zoekt de verklaring bij de crisis. Een andere observatie is de smartphone-trend. De smartphones winnen aan populariteit (+3,3%), terwijl de verkoop van klassieke GSM’s terugvalt met 8%. Vooral bij jongeren is de smartphone enorm populair met een stijging van 18% naar 40%.

Digital divide en nieuwe media

Wat internetgebruik betreft hinkt Italië dus nog achterop in vergelijking met de rest van Europa. In 2010 was nog maar 51% van de bevolking online (Eurostat), nu is dat gestegen tot 54%. In Italië zijn twee trends terug te vinden waarover ik reeds eerder berichtte: de digital divide tussen generaties en de impact van nieuwe media. Onder de Italiaanse bevolking is de digitale kloof tussen jong en oud enorm. Bijna negen op de tien jongeren gebruiken internet, terwijl dat bij de ouderen nog geen twee op de tien is. Wat de traditionele media zoals kranten betreft, is het duidelijk dat ook in Italië de verkoop daalt. Sinds 2007 zijn de verkoopcijfers met maar liefst 19,7% teruggevallen, terwijl 37% van de ondervraagden aangeeft regelmatig nieuws en informatie online te zoeken. De televisie houdt zich wel kranig, maar dat is waarschijnlijk te wijten aan de sterke tv-cultuur in Italië.

Ook al is deze “casestudy” heel bescheiden in opzet, het schetst de grote lijnen van het Italiaanse nieuwe media-landschap en de digitale divide tussen generaties die ook daar heerst. Italië heeft niet enkel schade in te halen in zijn economie, maar ook in technologie en nieuwe media. Misschien een idee voor Berlusconi nu hij wat meer vrije tijd heeft?

take down
the paywall
steun ons nu!