UPDATE – Nog meer reacties op Di Rupo 1
Nieuws -

UPDATE – Nog meer reacties op Di Rupo 1

We verzamelen hieronder nog meer reacties op het werk van Di Rupo. Hieronder spreekt alvast Peter Heirman van het Netwerk waar armen het woord nemen.

zaterdag 3 december 2011 13:52
Spread the love

Voor Vredesactie is het regeerakkoord een gemiste kans voor nucleaire ontwapening

Na de zwaarste regeringsvorming ooit, ligt eindelijk een regeerakkoord op tafel. Wat betreft nucleaire ontwapening is de regering-di Rupo weinig ambitieus. Elke uitdrukkelijke verwijzing naar de Amerikaanse kernwapens in Europa of naar de nucleaire strategie van de NAVO ontbreekt. De Amerikaanse kernwapens weg uit Kleine Brogel? Als het aan de nieuwe regering ligt is het nog niet voor morgen.

Lees de volledige bijdrage
 

Peter Heirman, stafmedewerker van het Netwerk waar armen het woord nemen

“Maatregelen van Di Rupo zullen meer mensen in armoede duwen”

“Het nobele voornemen van Di Rupo om 380.000 mensen uit de armoede te halen tegen 2020 staat in schril contrast met de maatregelen die in de begroting afgesproken zijn. Mensen met een uitkering zullen het gelag betalen van de crisis. Er komt een rem op de welvaartsvastheid van de uitkeringen.”

“Positief is dat de nieuwe regering ook iets wil doen aan de overmatige schuldenlast door strengere regels in te voeren voor kredietopeningen. Maar we denken dat een verhoging van de uitkeringen meer effect zou hebben. Als je ziet dat mensen met een uitkering op termijn terugvallen op een bedrag dat gelijk is aan het leefloon, moeten we vaststellen dat de regering de armoede organiseert.”
 

Voor reacties van onder andere de vakbonden en van Bond Beter Leefmilieu zie ook de weblinks hieronder naar de betreffende artikels

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!