Nieuws, Wereld, Milieu, Klimaatverandering, VN-Klimaattop Kopenhagen, Klimaattop Cancun, Klimaatverdrag, Durban, COP17, World Development Movement -

“Westen bepaalde agenda vorige Klimaattops”

Een rapport van de World Development Movement toont aan dat geïndustrialiseerde landen op verschillende manieren ontwikkelingslanden intimideerden tijdens de vorige Klimaatconferenties. Ze maakten gebruik van omkoping, sloten ontwikkelingslanden uit bij de onderhandelingen en dreigden met het afnemen van financiële steun als landen niet akkoord gingen met hun eisen.

donderdag 1 december 2011 17:25
Spread the love

Het rapport van de World Development Movement gebruikt gelekte documenten van WikiLeaks, gesprekken met onderhandelaars van ontwikkelingslanden, vertegenwoordigers van NGO’s en literatuurstudie als bronnen.

Het rapport legt de focus vooral op de Klimaatconferentie van Kopenhagen (COP15, 2009), en in iets mindere mate op de conferentie in Cancún (COP16, 2010). Het toont aan dat er tijdens de laatste twee klimaatconferenties, buiten de officiële vergaderingen, heel vaak onderhandeld werd in achterkamertjes en kleine zaaltjes.

En dat kan met verschillende doelen zijn. Westerse landen, die vaak dezelfde belangen hebben, gaan onderling afspraken maken en hun conclusies voorleggen aan andere landen. Die worden vervolgens zwaar onder druk gezet om akkoord te gaan.

Het klimaatakkoord van Kopenhagen was hier een mooi voorbeeld van. Sommige delegaties hadden amper een uur de tijd om het uiteindelijke akkoord te bestuderen voor het ondertekend moest worden. Als een kleine delegatie het dan toch aandurft om niet akkoord te gaan, staan de industrielanden in de rij om aan de internationale media te kunnen verklaren dat de ontwikkelingslanden niet willen meewerken.

Bilaterale gesprekken

Er vonden ook gesprekken plaats tussen delegaties van de VS of de EU en van ontwikkelingslanden. In deze bilaterale gesprekken probeerden westerse landen arme landen om te kopen met financiële steun. Hun simpele boodschap is dan: jij gaat akkoord met onze eisen, dus pompen wij geld in jouw land.

Of ze gaan omgekeerd te werk: ze dreigen met het afnemen van financiële steun. En dat hoeft zelfs niet altijd stiekem te zijn: tijdens de top van Kopenhagen zei de toenmalige Britse staatssecretaris voor Energie en Klimaatverandering, Ed Miliband (Labour), openlijk dat alleen landen die het akkoord ondertekenden klimaatfinanciering zouden ontvangen.

Ontwikkelingslanden gaan onder invloed van de rijke landen dus vaak kiezen voor beslissingen die hun op korte termijn voordeel opleveren, maar helemaal geen oplossingen op lange termijn zijn.

Kopenhagen was een dieptepunt in de klimaatonderhandelingen: niet transparant, niet democratisch en met een agenda bepaald door de westerse landen. 

En hoewel verschillende partijen lieten uitschijnen dat de conferentie van Cancún een jaar later een groter succes was, deden dezelfde problemen zich toen opnieuw voor.

De World Development Movement (WDM) wil dat er dit jaar in Durban onderhandeld wordt op een eerlijke basis, dat de Zuid-Afrikaanse regering erop toeziet dat de onderhandelingen transparanter verlopen dan de vorige jaren en dat westerse landen hun verantwoordelijkheid durven nemen. De volgende dagen zal blijken in hoeverre dat zal lukken.

take down
the paywall
steun ons nu!