UNIZO en halve waarheden

UNIZO en halve waarheden

woensdag 30 november 2011 16:58
Spread the love

Dit staat te lezen op de website van unizo:

Begrotingsoefening evenwichtig ondanks 2 miljard extra ondernemersbelastingen

De ondernemersorganisatie veroordeelt aangekondigde betoging nu al

“Het begrotingsakkoord, zoals nu goedgekeurd, is evenwichtig en kan rust en stabiliteit doen terugkeren op de financiële markten.” Dat zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt in reactie op de persconferentie van formateur Elio Di Rupo. Volgens UNIZO worden de extra inkomsten vooral gezocht bij de werkgevers en wordt de competitiviteit van de ondernemingen niet gestimuleerd. Toch roept UNIZO op tot sociale rust en heeft ze geen begrip voor de aangekondigde vakbondsbetoging op 2 december. De uitspraken van de vakbonden, als zouden vooral de werknemers getroffen worden, zijn volgens de ondernemersorganisatie bovendien demagogisch en onjuist. De werknemers zijn zowat de enige groep die gevrijwaard wordt. “Vakbonden dragen een verpletterende verantwoordelijkheid als ze deze begroting onderuit schoppen met sociale acties,” besluit UNIZO.

Volgens UNIZO is het immers niet onrechtvaardig dat mensen die gemiddeld 80 jaar worden, daarvan 40 jaar moeten werken.  “Deze verhouding tussen gewerkte tijd en tijd waarin men steunt op de sociale zekerheid is nog steeds een luxe-situatie,” aldus Van Eetvelt. In het huidige akkoord  blijven werknemers gevrijwaard en wordt minstens 2 miljard euro gezocht via extra belastingen op ondernemers en arbeid. Die lasten komen bovenop de stijgende loonkosten. “Het is zeer te betreuren dat dit akkoord geen maatregelen voorziet om onze Belgische loonhandicap weg te werken,’ reageert Van Eetvelt. UNIZO rekent nog steeds op de uitkomst van de studie naar de effecten van de automatische index, om de competitiviteit van de bedrijven terug op te krikken.

Ondernemers staken niet

“Het water staat vele ondernemingen nu al aan de lippen,” zegt de UNIZO-topman nog. Maar ondernemers staken niet, omdat ze hun eigen spaargeld in hun bedrijf investeren en de kop niet kunnen laten hangen. Ze kunnen ook niet terugvallen op dezelfde sociale zekerheid als werknemers. Maar vooral: ze zijn positief ingesteld. “Ondernemers willen zorgen voor economische groei en welvaart, niet met betogingen maar door de daad bij het woord te voeren en hard te werken,” besluit UNIZO.

Datum: 27 november 2011

De zwaaien met halve waarheden methode is er één die werkgevers al lang onder de knie hebben. Door de vele platformen die ze krijgen slikken sommige mensen dit trouwens ook als zoete koek. je krijgt dan berichten zoals bovenstaande. Enkele vragen, bedenkingen bij zo’n tekst.

“Het begrotingsakkoord, zoals nu goedgekeurd, is evenwichtig en kan rust en stabiliteit doen terugkeren op de financiële markten.”

We zitten in deze situatie doordat enkele egoïstische geldwolven het niet konden laten om een ganse wereld in een diepe crisis te storten. Een crisis waar die geldwolven bovendien nog eens goed aan hebben verdient. de werkende mensen hebben de rekening moeten oprapen om die puinhoop op te ruimen. Nu het gaat om de betaling komt men af met “evenwichtig”. Een vraag die je aan jezelf kan stellen is dan of dit wel correct is omdat schuldigen op deze manier veel minder moeten opdraaien voor hun eigen daden. De geldwolven zorgden immers voor deze grote financiële k(r)ater. Dat gat dient nu te worden opgevuld. Als de gewone werkende mensen al een deel verantwoording zouden dragen van dat gat zal het toch niet al te veel zijn. Maar men vraagt nu wel aan die werkende bevolking om dat gat “evenredig” mee op te vullen. Diegene die dus alles hebben veroorzaakt, die er nog rijker van werden en er vandaag de dag nog steeds geld aan verdienen, wel die blijven buiten schot. Als je spreekt over evenredig dan zou hun bijdrage het bedrag moeten zijn dat zij in de financiële krater hebben geslagen!

Een andere bedenking maak ik bij “rust en stabiliteit doen terugkeren op de financiële markten.” Er is nog steeds geen regelgeving opgelegd en liggen de financiële markten nu net niet mee aan de basis van alle problemen? Welke inspanningen worden er van ons een volgende keer verwacht? Voor zij die het niet weten, het ongebreidelde egoïsme gaat dagelijks gewoon verder. De geldwolven lenen nu bij de Europese centrale bank aan intrestvoeten van tussen de 0,5 en 1% om vervolgens diezelfde bedragen aan landen, zoals België, te lenen aan vijf procent of meer. Rust en stabiliteit? 

Volgens UNIZO worden de extra inkomsten vooral gezocht bij de werkgevers en wordt de competitiviteit van de ondernemingen niet gestimuleerd.

Er zijn inkomsten en er zijn besparingen. Het begrotingsakkoord bestaat uit de twee delen. Waarom UNIZO er één stukje uitlicht is voor mij alvast een vraag waard. Het staaft misschien de redenering van de halve waarheden?

En wordt er eigenlijk wel degelijkt gezocht naar extra inkomsten bij de werkgevers? Het is maar hoe je het allemaal bekijkt denk ik bij mezelf. Neem nu de notionele intrestdiefstal die oorspronkelijk gebudgeteerd was op 500 miljoen euro en waarvan de kostprijs maar blijft stijgen. Momenteel bedraagt die al acht miljard en is er niet één werkgever die kan aantonen dat hiermee ook maar één job extra is gecreëerd. Het is bovendien geld dat werkgevers krijgen van de werkende bevolking. In het huidige systeem kan men 3,4% aftrekken onder de noemer van notionele intrestdiefstal, dat gaat dus terug geschroefd worden naar drie procent. Maar stel jezelf dan eens de vraag of datextra inkomsten zijn dat werkgevers moeten leveren. Ik persoonlijk denk dan dat dit minder afdrachten zijn die werknemers moeten leveren. Nogmaals, het is maar hoe je het allemaal bekijkt. En is het gat tussen de vooropgestelde 500 miljoen en de acht miljard niet veel te groot? Hoe kan het dat verschillende bedrijven die hiermee frauderen ongemoeid worden gelaten? Het is maar een vraag natuurlijk!

Wat betreft de competiviteit moeten werkgevers ook naar zichzelf kijken. Als vijftig vennootschappen samen voor maar liefst 14,3 miljard aan fiscale kortingen krijgen waarom worden er door die vennootschappen dan jobs geschrapt? Hoe komt het dat werkgevers de Europese norm voor onderzoek en ontwikkeling niet halen? Waarom investeert men het geld niet dan men hiervoor krijgt van de werkende burger?

Zou het kunnen dat de uitkeringen aan aandeelhouders en bonussen voor zichzelf, door het valselijk opsmukken van winsten aan de basis ligt? Als je als werkgever voorspelt dat je bedrijf één miljoen euro winst zal maken volgend jaar en je bedrijf maakt “slechts” 800.000 euro winst dan hebben werkgevers dus 200.000 euro verlies gemaakt. Een gat dat wordt dichtgereden door besparingen daar waar men misschien de aandeelhouders wat minder zou moeten geven, of zichzelf? Is dat een juiste redenering? Het is maar hoe je het allemaal bekijkt natuurlijk.

De uitspraken van de vakbonden, als zouden vooral de werknemers getroffen worden, zijn volgens de ondernemersorganisatie bovendien demagogisch en onjuist. De werknemers zijn zowat de enige groep die gevrijwaard wordt.

Ik meen mij te herinneren dat wij de rekening hebben opgeraapt de vorige maal en ook deze keer, of heeft Unizo het deel van Dexia betaald misschien? Het is trouwens een rekening die wij al enkele malen hebben opgeraapt ondertussen. geld voor banken, geld voor intresten op leningen, nog is geld voor een bank, nog meer leningen,… Heeft er trouwens al één bank zijn schulden terug betaald aan ons? 

Als er 3.3 miljard wordt geschrapt uit het budget van de gezondheidszorg, is dat dan niet op de kap van de werknemers? Dragen zij niet mee(r) af aan het sociaal model? Of is het een schreeuw om na te denken over een gezondheidszorg op zijn Amerikaans. Wie kan betalen blijft gezond, wie het niet kan wordt aan zijn lot overgelaten. Dat is natuurlijk een werkgeversdroom want daar is pas veel geld te verdienen! Is dat een reden waarom UNIZO zulke zaken verzwijgt in haar tekst?

En wat met de pensioenen? Langer werken, de zware jobs, brugpensioenen,… Zijn dat geen inleveringen misschien? Vrouwen die voor hun kinderen willen zorgen via het systeem van tijdskrediet zullen hiervoor ook gestraft worden. Weg met de gelijkstellingen, werk die jaren later maar bij. Mij lijken dat alvast ook allemaal zware inspanningen te zijn?

Volgens UNIZO is het immers niet onrechtvaardig dat mensen die gemiddeld 80 jaar worden, daarvan 40 jaar moeten werken.  “Deze verhouding tussen gewerkte tijd en tijd waarin men steunt op de sociale zekerheid is nog steeds een luxe-situatie,”

Dat is nu voor mij een schoolvoorbeeld van halve waarheden. UNIZO laat uitschijnen dat je 40 jaar lang “niets” hebt zitten doen. Hoe reken ik?

Als je 80 wordt dan heb je eerst 20 jaar op de schoolbanken gezeten, 40 jaar gewerkt en in ruil vragen wij dan dat je eindelijk de laatste 20 jaar kan genieten van het leven. Want, vormen de eerste 20 jaar dan geen basis voor je loopbaan? Is leren als kind te vergelijken met luieren in de hangmat van je pensioen, zoals deheer Van Eetvelt het altijd pleegt te zeggen? Dragen ouders niet het grootste deel van de financiën die nodig zijn om een kind te kunnen laten studeren tijdens de eertse 20 tot 25 levensjaren?

Misschien is veertig jaar werken niet lang genoeg? Misschien is voor het UNIZO van Van Eetvelt 40 jaar afdracht niet genoeg om 20 jaar te kunnen genieten van het leven? 

In Antwerpen zeggen ze dan:”Met alle sjinezen mor niet me den deze!” Na het rekenwonder Muyters hebben we er voor mij een nieuw rekenwonder bij in Vlaanderen: Karel Van Heeft-verkeerd-geteld.

Het is zeer te betreuren dat dit akkoord geen maatregelen voorziet om onze Belgische loonhandicap weg te werken,’ reageert Van Eetvelt. UNIZO rekent nog steeds op de uitkomst van de studie naar de effecten van de automatische index, om de competitiviteit van de bedrijven terug op te krikken.

De index is een systeem dat het verarmen van onze bevolking camoufleert. Telkens de index springt verarmt de werkende bevolking. De index beginnen afromen betekent dat de koopkracht nog zwaarder zal dalen telkens de index springt.Minder koopkracht lijkt mij ook nefast voor de economie, niet dan?

Welke garantie geven werkgevers trouwens dat zij de gelden die vrijkomen zullen aanwenden om zogezegd competetief te zijn? Dit met de wetenschap dat alle fiscale en para-fiscale lastenverlagingen die zij al gekregen hebben hiervoor ook nooit zijn aangewend. Erger nog, ze zijn misschien voor een deel mee de oorzaak van deze crisis? Luchtbellen hebben ze er immers mee geblazen, luchtbellen die nu gesprongen zijn.

“Het water staat vele ondernemingen nu al aan de lippen,” zegt de UNIZO-topman nog. Maar ondernemers staken niet, omdat ze hun eigen spaargeld in hun bedrijf investeren en de kop niet kunnen laten hangen. Ze kunnen ook niet terugvallen op dezelfde sociale zekerheid als werknemers. Maar vooral: ze zijn positief ingesteld. “Ondernemers willen zorgen voor economische groei en welvaart, niet met betogingen maar door de daad bij het woord te voeren en hard te werken,” besluit UNIZO.

Karel van Heeft-verkeerd-geteld eindigt door te laten uitschijnen dat enkel werkgevers kapitaal in een onderneming steken, risico’s nemen. Het aantal arbeidsongevallen per jaar is het bewijs dat ook werknemers dagelijks kapitaal steken in een onderneming. Waar zijn de werkgevers terug te vinden in de statistieken van arbeidsongevallen?

Dat mensen in een volcontinue systeem vijf jaar minder lang te leven hebben als anderen valt met geen som te betalen. De vele overuren die dagelijks worden geklopt omdat werkgevers weigeren om extra mensen aan te nemen tellen blijkbaar niet mee onder de noemer van hard werken. 

Werkgevers houden zich bovendien NIET aan gemaakte afspraken. Er werd in het generatiepact afgesproken om het brugpensioen en andere genomen maatregelen te evalueren. Wel, werkgevers willen deze evaluatie niet maaken! De reden hiervoor is dan ook heel duidelijk, ze waren fout in hun veronderstellingen. Nu de evaluatie maken zou hetzelfde betekenen als de vakbonden gelijk geven! 

Ook nu hebben de vakbonden gelijk. De vele fiscale en para fisclae voordelen zijn parels voor de zwijnen. Ze komen de economie niet ten goede, ze ondermijnen ze. Werkgevers zijn niet begaan met werklozen, ze bewijzen het alle dagen door jongeren en ouderen uit te sluiten op de arbeidmarkt. Ze bewijzen het alle dagen door duizenden mensen jaren aan een stuk te laten werken als interimkracht, terwijl een vast contract makkelijk zou kunnen. Ze bewijzen het keer op keer door duizenden mensen te ontslaan gebruik makend van het vele geld dat ze van de werkende bevolking krijgen. Deze ontslagen wimpelen zij bovendien steeds weer af op onze sociale zekerheid! En nu staan roepen dat er geen geld meer is. Hoe schaamteloos kan iemand zijn?

Het neoliberale systeem is verkeerd, de attitude van werkgevers is verkeerd, de corruptie van het kapitaal is verkeerd. De rekening die wordt doorgeschoven is allesbehalve evenwichtig verdeelt en er is nog steeds geen sprankeltje hoop op enige regelgeving die ervoor kan zorgen dat dit niet opnieuw en opnieuw en opnieuw kan gebeuren.

De economische crisis is al lang een sociale crisis geworden. Welke politicic, werkgever of mediamagnaat maalt daar nu om? Wie van hen neemt die woorden in de mond, wie durft? Niemand durft, omdat ze beseffen dat mensen dan nog kwader zullen worden. Alles draait rond de markten, niet meer rond de mensen.

Voor mij alvast argumenten genoeg om de straat op te gaan nu vrijdag en alle dagen die komen gaan. Ik draai mijn kar 180 graden en wandel de andere richting uit. Gedaan met betalen om te mogen werken, terug naar betaald worden om te werken!

“Sjareltje, Sjareltje, hangt em me zen kloaten on een nageltje,…”

take down
the paywall
steun ons nu!