Nieuws, Milieu, Politiek, België, Klimaatverandering, Durban 2011 -

Kamer engageert zich in strijd tegen klimaatverandering

In aanloop van de klimaattop in Durban besloten Groen! en Ecolo dat het tijd is om zelf in actie te schieten. Er werd in de Kamer een resolutie goedgekeurd die aan de EU vraagt om de CO²-uitstoot tegen 2020 met 30 procent te verminderen.

woensdag 30 november 2011 16:37
Spread the love

De resolutie werd goedgekeurd in de bijzondere commissie voor klimaat en duurzame ontwikkeling. De N-VA en Vlaams Belang stemden tegen. De resolutie kwam er op vraag van Kristof Calvo van Groen!. Volgens diezelfde partij zou er ook in het federaal regeerakkoord rekening gehouden worden met de 30 procent.

Het federale niveau wil dus rekening houden met het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat vraagt aan industrielanden om hun uitstoot met 25 tot 40 procent terug te dringen. Belangrijk aan deze resolutie is dat België vindt dat de EU zich moet engageren, ook als andere wereldspelers dat niet zouden doen. De Europese Unie moet onvoorwaardelijk een voortrekker zijn in de strijd tegen de klimaatverandering.

Waarom tegen?

N-VA en Vlaams Belang stemden dus tegen de resolutie. Bert Wollants van N-VA zegt in de kamercommissie dat het niet juist is om hierover grote afspraken te maken op het federale niveau, terwijl de belangrijke beslissingen over uitstoot van broeikasgassen toch gemaakt moeten worden op de niveaus van gewesten en gemeenschappen. Ook vindt N-VA het vooral ook belangrijk dat er op internationaal vlak een akkoord bereikt wordt.

Zowel David Clarinval van MR als Bert Wollants zeggen dat er geen rekening gehouden wordt met het concurrentievermogen van de bedrijfswereld, maar uiteindelijk heeft MR toch besloten in te stemmen met de resolutie. De andere partijen zeggen dat de reductie van de uitstoot het concurrentievermogen niet zal schaden en nieuwe arbeidsplaatsen zal creëren.

take down
the paywall
steun ons nu!