Dirk Peeters, Anne Poppe en Ilse van Dienderen bij één van de 3 overgebleven lindebomen op de De Keyserlei.
Milieu, Politiek, Milieu, Antwerpen, Lokaal, Democratie, Groen!, Burgerparticipatie, Antwerpen, Leefmilieu, Bomen, Boomkap -

Groen! voor een betere bescherming van waardevolle stadsbomen

ANTWERPEN - Dirk Peeters en Hermes Sanctorum hebben een voorstel voor het behoud en een betere bescherming van waardevolle stadsbomen ingediend. Ze willen dit bereiken door het oprichten van een bomenwacht en het opmaken van een bomencharter. Dirk Peeters, Anne Poppe en Ilse van Dienderen gaven tekst en uitleg bij het voorstel.

woensdag 30 november 2011 19:10
Spread the love

Een boom is niet gelijk aan een ‘boom’

Het Antwerpse stadsbestuur gaat prat op het aantal bomen dat het heeft aangeplant, daarbij negeert het dat de ene boom waardevoller is dan de andere. Leeftijd, locatie en soort bepalen de waarde van elke individuele boom.

take down
the paywall
steun ons nu!