Vormingsgroep van huispersoneel in Peru

 

Nieuws, Wereld, Samenleving, Gender -

Peru en Ecuador stellen vrouwgevoelige begroting op

Om de kloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen hebben Peru en Ecuador een vrouwgevoelige begroting opgesteld. Ze gaan daarbij ook na of de middelen efficiënt besteed worden.

dinsdag 29 november 2011 18:39
Spread the love

Zowel Peru als Ecuador maakt in de begroting middelen vrij om de kloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. De genderorganisatie van de Verenigde Naties (VN), VN-Vrouwen, beschouwt zulke vrouw- of gendergevoelige begrotingen als een geschikt instrument om genderongelijkheid terug te dringen.

Wetgeving

Peru verplicht sinds 2007 alle 25 regio’s een plan op te stellen en uit te voeren om genderongelijkheid terug te dringen. Tegelijk hervormde het zijn nationale begrotingswet; die vereist nu dat de overheid haar beleid evalueert op genderefficiëntie.
“Geen enkel land heeft een dergelijke wet. Dit is een grote vooruitgang omdat de overheid haar plicht niet kan ontlopen”, zegt Karen Suárez van VN-Vrouwen Peru. Maar de implementatie is nog niet voltooid. Tot nu toe hebben zeventien regio’s een plan uitgewerkt en hebben vijf regio’s een evaluatie uitgevoerd.

Volgens schattingen van VN-Vrouwen heeft Peru in 2011 110 miljoen euro, dat is 0,7 procent van de totale begroting, toegewezen aan de genderproblematiek. Dat is enkel de som van de programma’s tegen huiselijk geweld en de programma’s voor aandacht voor kinderen; volledige cijfers over het bedrag voor genderproblematiek zijn niet voorhanden.

Functie K

Sinds 2008 verplicht de grondwet in Ecuador om genderbeleid te verwerken in de begroting. Sinds 2010 maakt de overheid gebruik van de Functie K bij haar begroting. Die berekent welk deel van de begroting genderdoeleinden heeft.

De Functie K groepeert alle sommen die in verband staan met activiteiten die gendergelijkheid bevorderen. “Het geld voor gendergelijkheid was her en der verspreid. Nu beschikken we over een transparante methode om uit te zoeken waar het geld zit en waar we het aan moeten besteden”, zegt Soraya Arévalo, directeur van de afdeling Gendergelijkheid van het ministerie van Financiën.

Voor de begroting van 2012 heeft Ecuador het systeem helemaal op punt gesteld. Zo weet Ecuador dat er volgend jaar voor 930 miljoen euro gendergerelateerde investeringen gepland zijn. Dat is 7,5 procent van de totale begroting.

Australië, Canada en Zuid-Afrika

Een gendergevoelige begroting werd voor het eerst toegepast door de Australische regering in 1984, gevolgd door Canada in 1993 en Zuid-Afrika in 1994. Sindsdien hebben een vijftigtal landen, zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen, een vorm van gendergevoelige begroting aangenomen.

VN-Vrouwen benadrukt dat het niet alleen belangrijk is geld te besteden aan de genderproblematiek. De overheid moet ook de efficiëntie onderzoeken van de middelen die ze zelf investeert en van de middelen die ze krijgt via internationale ontwikkelingshulp.

De effectiviteit van ontwikkelingshulp is deze week het centrale onderwerp van een internationale top in het Zuid-Koreaanse Busan.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!