Open brief aan Marleen Mertens, burgemeester van Grimbergen

Open brief aan Marleen Mertens, burgemeester van Grimbergen

maandag 28 november 2011 11:38
Spread the love

Mevrouw de burgemeester,

Tijdens de eindejaarsperiode krijg ik vrienden uit Mexico op bezoek. Ik ben van plan om samen met hen ook van de prachtige Grimbergse kerstmarkt te genieten en er overheerlijke boesteringen te nuttigen.

Mijn vrienden uit Guadalajara zijn het Nederlands niet machtig, maar spreken wel Frans – evenwel met een sterk Spaans accent – en ik neem aan dat ze die taal zullen gebruiken om een boestering of ajuinsoep te bestellen. Ik verneem echter dat u via het gemeentelijk informatieblad de Grimbergse bevolking oproept om klachten in verband met het taalgebruik te melden.

Ik lees dat u rekent op de medewerking van iedereen, in het bijzonder van bedrijven, handelaars en verenigingen ‘om het Nederlandstalige karakter van Grimbergen te vrijwaren’. Uw infomagazine verwoordt het zo: “Heeft u ergens een Frans opschrift gezien of een andere taal horen spreken ? Dan kan u dat melden via het meldpunt klachten van de gemeente. Vul het meldingsformulier van de gemeente in en stuur het door naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Mijn vrienden zijn bereid om voorafgaand een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen aan uw meldpunt. Maar ze zijn zo ongerust dat ze er ook aan denken om Grimbergen gewoon rechts te laten liggen.

Ik probeer hen ondertussen gerust te stellen, maar hiervoor vraag ik langs deze weg uw medewerking. Ik zit namelijk ook met enkele vraagjes:
• Worden anderstaligen in Grimbergen op straat al aangemaand om Nederlands te spreken? Door wie?
• Welke boetes of straffen staan er in Grimbergen op het gebruik van andere talen?
• Riskeren mijn vrienden overbrenging naar en opsluiting in repatriëringscentrum 127bis te Steenokkeerzeel of deportatie indien iemand klacht neerlegt bij uw meldpunt?

Ik kijk met belangstelling uit naar uw antwoord en misschien zien we mekaar binnenkort. Als we de Grimbergse kerstmarkt een bezoek brengen, zal u mijn vrienden ongetwijfeld herkennen aan hun sombrero’s.

Hoogachtend,

Danny Carleer
Lid van het platform ‘Niet in onze naam – Pas en notre nom’
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!