Eis Vrouwendag over geweld tegen vrouwen binnenkort realiteit
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Discriminatie vrouwen, Geweld tegen vrouwen - Sofie De Graeve

Eis Vrouwendag over geweld tegen vrouwen binnenkort realiteit

Sofie De Graeve van het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) is verheugd dat Sabine de Bethune, senaatsvoorzitster, een meerderheid vond voor haar wetsvoorstel over de uithuisplaatsing van daders van partnergeweld dat volgende week gestemd wordt.

zaterdag 26 november 2011 18:48
Spread the love

Het VOK lanceerde de idee van de uithuisplaatsing van daders van partnergeweld voor het eerst op de Vrouwendag van 11 november 2002. Sinds 2003 kan de procureur beslissen om een dader 24 uur aan te houden en kan de vrederechter in het kader van de voorlopige en dringende maatregelen de gezinswoning bij voorkeur toekennen aan het slachtoffer.

Omdat dit geen echte crisisinterventie is, hernam het VOK het voorstel tot uithuisplaatsing van daders van partnergeweld op de Vrouwendag van 11 november laatstleden. De uithuisplaatsing van daders van partnergeweld keert de rollen om: niet langer het slachtoffer, maar de dader moet het huis verlaten.

Het VOK heeft van meetaf aan beklemtoond dat onmiddellijk hulpverlening aan slachtoffer, dader en eventuele kinderen opgestart moet worden. De snelheid van de hulpverlening is cruciaal voor het succes van de uithuisplaatsing zoals uit het Nederlandse voorbeeld blijkt. Uiteraard moet deze situatie ook juridisch gelegaliseerd worden. Dat gebeurt in het voorstel van Mevrouw de Bethune na tien dagen door de vrederechter.

Op de Vrouwendag lanceerde het VOK nog veel meer ideeën voor een betere aanpak van de problematiek van partnergeweld zoals bv. de omvorming van de aanspreekpunten binnen de CAW’s voor partnergeweld tot echte vertrouwenscentra voor geweld bij volwassenen, de toepassing van eigen-kracht-conferenties in de hulpverlening… Een tweede luik van het eisenpakket focuste op de problematiek van seksueel geweld. Verkrachting, al dan niet binnen een relatie, wordt vandaag niet ernstig genomen en dat moet veranderen door veel meer professionalisering en specialisering binnen politie, parket, justitie en hulpverlening.
 

Sofie De Graeve is medewerkers bij het Vrouwen Overleg Komitee

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!