Verslag, Nieuws, Samenleving, België, Witte woede, LBC -NVK -

“Zorgsector geofferd op altaar financiële markten”

Geen regering betekent voor de werknemers van de zorgsector al twee jaar wachten op een meerjarenakkoord over meer personeel en een betere verloning. “Er is geen enkel perspectief. Wat nu gebeurt, gaat veel verder dan al dan niet een meerjarenakkoord. Alles wordt geofferd op het altaar van de financiële markten”, zegt Mark Selleslach, nationaal verantwoordelijke van LBC-NVK Non-Profit.

vrijdag 25 november 2011 13:15
Spread the love

Werknemers uit de zorgsector trokken vrijdag de straat op in Brussel met ziekenhuisbedden en rolstoelen. Bijna twee jaar geleden dienden ze hun eisenbundel in voor een nieuw meerjarenakkoord in de sector. Maar de langste regeringsvorming ooit en een nieuwe financiële crisis gooiden roet in het eten.

Uit wat van de onderhandelingen doorsijpelde blijkt dat de komende jaren het mes wordt gezet in de gezondheidszorg. De besparingen in de gezondheidssector en de sociale zekerheid lopen nu al op tot 2,8 miljard euro.

“Wij zijn niet tegen besparingen. Er kan iets gedaan worden aan de overconsumptie, het misbruik van de dure technieken, aan de nutteloze onderzoeken en de eenmansvennootschappen. Maar er zal ook geïnvesteerd moeten worden. Er moet een plan zijn en dat is er niet”, zegt Mark Selleslach van de christelijke bediendebond LBC-NVK.

“Als er een komma verandert aan de Belgische rente staat dat meteen in alle media. Als er al twee jaar geen enkel perspectief is voor de gezondheidszorg geeft niemand een krimp. Dat is schrijnend”, aldus Selleslach.

“We begonnen twee jaar geleden met onze acties voor een nieuw meerjarenakkoord. Maar de context is totaal veranderd. Dit gaat nu over veel meer dan een akkoord. Essentiële waarden worden aan de kant geschoven. Alles wordt geofferd op het altaar van de financiële markten. Heb je onlangs nog iemand horen pleiten voor de zorgbehoeften van de mensen of over de vergrijzing?”, zegt Selleslach.

“De kwaliteit van onze gezondheidszorg is zeer hoog. Zelfs vanuit het buitenland komen ze zich hier verzorgen. Wij willen dat zo houden. Dat kan niet als je niet voldoende personeel hebt. De tekorten voelen we nu al tijdens de vakanties bijvoorbeeld. Besparen in de zorg is dus kortzichtig”, zegt Jan-Piet Bauwens van de socialistische bediendebond BBTK.

take down
the paywall
steun ons nu!