Wetenschappers willen wereldwijd uitstootplafond
Nieuws, Milieu, Klimaatopwarming, Durban 2011 -

Wetenschappers willen wereldwijd uitstootplafond

UXBRIDGE — Als de wereldleiders volgende week op de klimaattop in Durban de klimaatverandering echt tot twee graden willen beperken, moeten ze wel instemmen met een koolstofplafond voor de uitstoot tot 2050, zeggen wetenschappers.

vrijdag 25 november 2011 13:02
Spread the love

Om de temperatuurstijging binnen de perken te houden, mag er tot 2050 maximaal 660 miljard ton CO2 worden uitgestoten, is de schatting. Met de huidige uitstootniveaus is dat plafond in 2025 al bereikt. De klimaatonderhandelingen blijven vastzitten in diplomatieke patstellingen, en daarom is het tijd voor onconventionele benaderingen, zegt Mutsuyoshi Nishimura, ambassadeur en voormalige onderhandelaar van Japan.

Veiling

Nishimura is voorstander van een wereldwijd plafond van 660 miljard ton, oftewel 660 gigaton CO2 in de wereldwijde uitstoot tussen 2010 en 2050. Bedrijven kunnen dan rechten kopen op een veiling, volgens het principe van de vervuiler betaalt. De prijs begint bij 25 dollar (19 euro) per ton, waarmee onder meer nieuwe technologie en aanpassingsprojecten in ontwikkelingslanden kunnen worden betaald.

Ontwikkelingslanden worden daarmee gecompenseerd voor het afzien van hun recht om net zo veel uit te stoten als de Verenigde Staten tussen 1900 en 2008 hebben gedaan, zo’n 337 gigaton, tegen 117 gigaton voor China.

Volgens hem kan hier de patstelling tussen landen worden doorbroken. China, waar de meeste uitstoot plaatsvindt, weigert zich neer te leggen bij uitstootbeperkingen tenzij de Verenigde Staten dat eerst doen, en vice versa. “Wij zouden dat niet doen als alle andere grote economieën dat ook niet min of meer volledig doen”, zei Todd Stern, de speciale gezant voor klimaatverandering van de VS, dinsdag op een persconferentie.

Verschillende wetenschappers denken dat 660 gigaton inderdaad een goed plafond is. “Wetenschappelijk gezien geeft dat ons grofweg 75 procent kans om de temperatuurstijging tot twee graden Celsius te beperken”, zegt Malte Meinshausen, klimaatonderzoeker aan het Potsdam Instituut voor Klimaatimpactonderzoek, die als een van de eersten de hoogte van zo’n plafond heeft onderzocht. Bij de huidige ontwikkelingen zou de wereld tussen 2010 en 2015 echter al 227 gigaton CO2 hebben verstookt, waarmee een derde van het hele budget tot 2050 zou zijn verspeeld.

Niet op tafel

Het lijkt er niet op dat de onderhandelaars op de klimaattop hier serieus naar gaan kijken. “Er zal geen enkel voorstel op tafel liggen in Durban over wat voor plafond dan ook… ongeacht wat de wetenschap zegt”, zegt Alden Meyer van de Unie van Bezorgde Wetenschappers. Van een mondiale veiling van emissierechten is al evenmin sprake.

Volgens Saelemul Huq, een expert Klimaatbeleid aan het Internationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in London, gaat Nishimura’s idee tegen alles in wat tot nog toe in het politieke proces is gedaan. “Tenzij er een soort van coalition of the willing ontstaat rond zo’n aanpak, heeft het geen enkele kans.”

take down
the paywall
steun ons nu!