Kerncentrale van Doel aan de Schelde

 

Opinie, Nieuws, Milieu, België, Greenpeace, Opinie, Doel, Kernuitstap, Opiniepeilingen, Eloi Glorieux, Elektriciteitsprijzen, Elektriciteitscentrales, Alternatief voor kernenergie, Tihange - Eloi Glorieux, Stien Coessens

“Twee op de drie Belgen voor kernuitstap”

BRUSSEL – Een ruime meerderheid van de Belgen, ongeveer 2 op de 3, staat achter een onverwijlde kernuitstap. 66 procent vindt het een goede zaak dat de drie oudste kernreactoren tegen 2015 sluiten, 61 procent steunt een totale uitfasering tegen 2025. Dat blijkt uit een opiniepeiling die Ipsos begin november uitvoerde in opdracht van Greenpeace.

vrijdag 25 november 2011 16:00
Spread the love

Vergeleken met een gelijkaardig onderzoek in 2009, wint het draagvlak voor een nucleaire exit duidelijk aan sterkte.

De opiniepeiling vond plaats enkele dagen nadat de regeringsonderhandelaars in een deelakkoord waren overeengekomen dat de kernuitstapwet van kracht blijft [1], maar dat de effectieve sluiting van de drie oudste reactoren, volgens de wet voorzien in 2015, afhankelijk zou worden gemaakt van de resultaten van een nog op te stellen uitrustingsplan.

Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de Belgen de wet op de kernuitstap behouden wil zien. 66 procent van hen is het eens met de stelling dat de oudste reactoren dicht moeten tegen 2015, slechts 21 procent ziet die sluitingsdatum niet zitten.

Wat betreft de tweede fase van de kernuitstap, tussen 2022 en 2025, spreekt 61 procent zich uit voor het behoud van de wet, 26 procent is tegen. De opiniepeiling geeft voorts aan dat liefst 76 procent van de burgers investeringen in hernieuwbare energiebronnen verkiest boven een levensduurverlenging.

Balans kantelt

In 2009 liet Greenpeace een gelijkaardig onderzoek uitvoeren. De vergelijking leert dat het draagvlak voor de kernuitstap op twee jaar tijd stevig gegroeid is. Toen waren er 40 procent voorstanders voor de voorziene sluiting in 2015 en 37 procent tegenstanders.

Voor de sluiting van de vier overige reactoren tussen 2022 en 2025, was 37 procent voor en 39 procent tegen. Dat betekent dus dat de balans tussen voor- en tegenstanders gekanteld is, het is nu de meerderheid die deze wet uitgevoerd wil zien.

“Deze peiling toont niet alleen dat de burgers ten laatste tegen 2025 van kernenergie af willen, maar ook dat de voorziene sluitingsdatum voor de drie oudste reactoren, 2015, moet worden gerespecteerd. De regering moet daarom onomwonden beslissen dat een levensduurverlenging, zelfs maar met enkele jaren, niet aan de orde is”, zegt Eloi Glorieux, energiecampaigner van Greenpeace België.

Black-out?

Ondanks de doemscenario’s die ons volgens sommigen te wachten staan als de Belgische kerncentrales sluiten, blijven de burgers hun gezond verstand gebruiken. 55 procent van de ondervraagden gelooft terecht niets van de fabel dat het licht zal uitgaan als de kerncentrales sluiten, tegenover een minderheid van 31 procent die wel voor zo’n black-out vreest.

De drie oudste reactoren, Doel 1, Doel 2 en Tihange 1, staan vandaag in voor zo’n 16 procent van onze elektriciteitsproductie. Door nu ondubbelzinnig te beslissen dat de oudste reactoren effectief in 2015 zullen sluiten, kan de regering een duidelijk kader creëren waarin de energiesector ten volle zijn verantwoordelijkheid kan opnemen.

Bijvoorbeeld projectontwikkelaar Eneco heeft alle vergunningen op zak om twee moderne STEG-centrales te bouwen (dit zijn stoom- en gascentrales met hoog rendement) die ongeveer hetzelfde vermogen hebben als Doel 1 en 2.

Maar zolang de regering de deur voor een levensduurverlenging van de oudste kernreactoren openhoudt, blijft de bouw ervan on hold staan. [2]

“In plaats van de huidige onduidelijkheid, hebben we nood aan een uitrustingsplan dat ondubbelzinnig vertrekt van de sluiting van de drie oudste kernreactoren in 2015. Dit plan moet volop inzetten op het energiebesparingspotentieel en een versnelde invoering van hernieuwbare bronnen. Indien nodig kan er in een overgangsfase gebruik gemaakt worden van warmtekrachtkoppelingscentrales of andere moderne hoogrendementscentrales op aardgas”, zegt Joëlle Hérin, energiecampaigner van Greenpeace België.

Net als in Duitsland moet de regering een coherent en langetermijnenergiebeleid organiseren op basis van drie pijlers: het reduceren van de energievraag door verspilling tegen te gaan, de versnelde invoering van hernieuwbare energiebronnen en een geïntegreerd, flexibel Europees elektriciteitsnetwerk.

Eloi Glorieux en Joëlle Hérin

Eloi Glorieux en Joëlle Hérin zijn energiecampaigners bij Greenpeace België vzw.

Noten

[1] In 2003 keurde het parlement de wet op de kernuitstap goed, waarin bepaald werd dat de 7 commerciële kernreactoren (4 in Doel en 3 in Tihange) gedesactiveerd worden als ze 40 jaar oud zijn. Dit betekent dat de drie oudste, Doel 1, Doel 2 en Tihange 1, in 2015 dicht moeten. Volgens deze uitstapkalender moeten vervolgens Doel 3 in 2022, Tihange 2 in 2023 en tenslotte Doel 4 en Tihange 3 in 2025 gesloten worden.

[2] Zie o.a. opiniestuk ‘Kernuitstap, wanneer dan?’ door Christophe Degrez van Eneco op 09/11/2011 in De Tijd en lezersbrief ‘Kernenergie’ op 3/11/2011 in De Morgen.

Links
Powerpoint opiniepeiling “Houding van Belgen ten opzichte van een kernuitstap”, verricht door Ipsos in november 2011
Duidingsfiches Greenpeace bij de resultaten van de opiniepeiling

take down
the paywall
steun ons nu!