Nieuws, België, Lokaal, Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, Vlaams Belang, Filip Dewinter, Roma-Zigeuners, Vroem vzw, Anti-roma, Ckgr, Toon machiels, Europea Roma Information Office, ERIO, Vzw Youth Empowerment, Ivo Ivanov, Imer Kajtazi -

Roma-organisaties dienen klacht in tegen Dewinter

Verschillende Roma-organisaties zijn verbolgen over Dewinters uitspraak in Villa Politica: "Roma staat voor de -r van rovers, de -o van overlastjunkies, de -m van messentrekkers en de -a van agressievelingen." Zij nemen deze uitspraak niet en dienen een klacht in bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Enkele boze reacties.

vrijdag 25 november 2011 12:39
Spread the love

Afgelopen zaterdag maakte Filip Dewinter (Vlaams Belang) omstreden uitspraken rond Roma die in onze steden wonen: “In de ogen van de bevolking, en dat weet u heel goed, staat Roma voor de -r van rovers, de -o van overlastjunkies, de -m van messentrekkers en de -a van agressievelingen. Geen inburgeringstewards maar politieagenten hebt u nodig om Roma terug te halen naar de plaatsen waar ze thuis horen. In Roemenië en Bulgarije.”

Juridische actie?

Verschillende organisaties reageren geschokt. Toon Machiels, voorzitter van Vroem vzw, Vlaamse Vereniging voor Voyageurs, Roms, Roma en Manoesjen: “Ik heb mijn adressenlijst aangespoord om allemaal klacht in te dienen bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Ik heb het in elk geval gedaan en er zijn nog vzw’s die klacht gaan indienen. We hopen dat het CGKR voldoende aansporingen binnen krijgt en dat ze ook die kronkels van Dewinter juridisch gaat aanpakken.”

Ivo Ivanov, voorzitter van het European Roma Information Office (ERIO), vindt dat Dewinters uitspraken aanzetten tot anti-gypsism: “De uitlatingen van Dewinter bevestigen de toename van anti-Roma gevoelens, racisme, xenofobie en extreem-rechts in Europa. ERIO verzoekt de Belgische organen verantwoordelijk voor het garanderen van gelijkheid, om onmiddellijk actie te ondernemen en om de juridische instrumenten ter bestrijding van racistische haat discours, discriminatie en ongelijke behandeling in werking te doen treden.”

Of toch dialoog?

Niet iedereen is ervan overtuigd dat juridsche stappen tegen Dewinter effectief gaan zijn. Femke Hintjens, begeleider in de bijzondere jeugdzorg en voorzitter van vzw Youth Empowerment: “Ik vind de uitspraak van DeWinter niet kunnen, maar ik vrees dat veel mensen hem hierin volgen. Ik weet dan ook niet of juridische stappen de beste oplossing zijn. Hierdoor kan Dewinter weer zijn slachtofferrol spelen als de persoon die de grote waarheid niet mag verkondigen.”

“In plaats van een juridisch proces aan te gaan, denk ik dat we beter onze energie steken in het aangaan van een dialoog met  Roma. We (nvdr – Roma en gadgé, niet-Roma) zouden wederzijds moeten horen van elkaar wat we van elkaar verwachten en hoe we beide denken de problematiek aan te kunnen gaan. Want geloof mij, geen van beide kanten is tevreden met de huidige situatie!”

Ondertussen wordt er al naar een andere betekenis van het woord ‘Roma’ gezocht. Imer Kajtazi, een Roma-voorzitter uit het Waasland, sprak volgens Machiels al over ‘Rechteloze Ontheemde Machteloze Armen’.

take down
the paywall
steun ons nu!