Opinie, Nieuws, Politiek, BRussells Tribunal, Dirk ADRIAENSENS, Arabische lente, Maleisië, Kuala Lumpur, Perdana Global Peace Foundation, Mukhriz Mahathir, 'crimes against peace', Kuala Lumpur War Crimes Tribunal -

Bush en Blair veroordeeld voor ‘crimes against peace’ in Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR - Van 18 tot 22 november vond in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur een uitzonderlijk, uniek evenement plaats, georganiseerd door de Perdana Global Peace Foundation. Dit evenement startte met een internationale conferentie over de Arabische revolte onder leiding van Mukhriz Mahathir, viceminister van Handel van Maleisië.

vrijdag 25 november 2011 17:05
Spread the love

De conferentie werd bijgewoond door veel schoon volk, zoals de ambassadeurs van Cuba, Venezuela, Ecuador enz. Sprekers waren onder anderen Tun Mahathir, voormalig premier van Maleisië, Cynthia McKinney (voormalig VS-congreslid en presidentskandidate in 2007 voor de Groene Partij in de VS), Denis Halliday (voormalig onder algemeen-secretaris van de VN en humanitair coördinator voor Irak), Michel Chossudovsky (prof. economie en voorzitter van www.Globalresearch.ca) en Dirk Adriaensens en Hana Al Bayaty, leden van het uitvoerend comité van het BRussells Tribunal.

Gelijktijdig liep er in Kuala Lumpur een tentoonstelling met als thema ‘War is a Crime’.

Van 19 tot 22 november vond dan een vierdaags oorlogstribunaal plaats, voorgezeten door de voormalige rechter van het hooggerechtshof van Maleisië en 5 andere rechters. Als aanklagers fungeerden onder anderen Francis Boyle, internationaal mensenrechtenadvocaat, onder meer bekend als legal advisor voor de Palestinian Delegation to the Middle East Peace Negotiations in 1991-1992.

Na de formulering van de aanklachten en het aanhoren van de verdediging door amicus curae, werden op 22 november George W. Bush en Tony L. Blair schuldig bevonden aan ‘misdaden tegen de vrede’ en andere oorlogsmisdaden, voor hun in 2003 gevoerde agressieve aanval tegen de soevereine staat Irak, alsook voor het fabriceren van voorwendsels om hun aanval te rechtvaardigen.

Deze rechtbank heeft evenwel geen formele macht om een vonnis uit te voeren, maar was gemodelleerd naar het Bertrand Russell Tribunaal, een volksrechtbank in Zweden en Denemarken in 1967. Dat vond toen de VS schuldig aan agressieoorlog tegen Vietnam. Maar meer nog, gemodelleerd naar het door de VS geleide Tribunaal van Nürnberg, gehouden na de Tweede Wereldoorlog, tegen de nazikopstukken.

Net zoals de VS standvastig het 1967 tribunaal over Vietnam heeft genegeerd, negeerden zowel Bush als Blair de oproep om voor het Tribunaal te verschijnen en werden ze dus bij verstek veroordeeld. Het BRussells Tribunal was uitgenodigd als officieel waarnemer bij dit Tribunaal. Het Kuala Lumpur War Crimes Tribunal was immers een vervolg op het Wereldtribunaal over Irak, waarvan het BRussells Tribunal één van de drijvende krachten was.

Het tribunaal oordeelde dat de namen van Bush en Blair moet worden ingeschreven in een register van oorlogsmisdadigers, drong erop aan dat zij als zodanig zouden worden erkend onder het Statuut van Rome, en zal ook een verzoekschrift indienen bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag om over te gaan tot een officiële procedure teneinde deze beide heren officieel te vervolgen.

Dergelijke inspanningen lijken misschien wel zinloos, maar een Maleisische advocaat van de rechtbank legde de motieven uit aan Associated Press: “Voor die mensen die immuun zijn geweest voor vervolging, willen we in dit forum bewijzen dat zij schuldig zijn aan oorlogsmisdaden.”

Met andere woorden, omdat hun eigen landen weigeren Bush en Blair aan te klagen, en zij hun macht gebruiken om te voorkomen dat internationale instanties hun verantwoordelijkheid zouden nemen, wilde deze rechtbank in ieder geval formeel juridisch deze oorlogsmisdaden vaststellen en het bewijs leveren van hun schuld.

De verantwoordelijkheid van Bush en Blair voor oorlogsmisdaden werd duidelijk en onomstotelijk aangetoond. Het vonnis kan je integraal lezen op http://www.brussellstribunal.org/pdf/Extempore_Judgment_KL_War_Crimes_Tribunal.pdf

In Amerika wordt dit tribunaal per definitie naar de prullenmand verwezen. Maar het enige wat dit Maleisische tribunaal heeft gedaan, is het toepassen van de principes van het Tribunaal van Nürnberg, die aanvalsoorlogen na 1945 onwettelijk hebben gemaakt.

De hoofdmisdaad van de Duitse verdachten was immers niet genocide of etnische zuivering, maar “het complot om een agressieoorlog te beginnen” en het Tribunaal van Nürnberg zou dus toekomstige “agressie door andere naties” strafbaar stellen. Dat is evenwel anders uitgedraaid met de invoering door de regering-Bush van het totaal onwettelijk concept van ‘preventieve oorlog’.

Het Kuala Lumpur-tribunaal heeft dus geprobeerd Bush en Blair te veroordelen krachtens de Nürnberg-principes, maar de leidende elite in Amerika en Groot-Brittannië ridiculiseren dit tribunaal en denken dat zij en hun leiders volledig kunnen worden vrijgesteld van de principes die ze zelf opgelegd hebben na de Tweede Wereldoorlog als zijnde universeel.

Als je ‘War Crimes Tribunal Kuala Lampur’ intikt in Google, kan je nog oneindig veel meer artikels, video’s en nuttige informatie vinden over dit gebeuren.

Dirk Adriaensens

Dirk Adriaensens is de coördinator van SOS Iraq en lid van het BRussells Tribunal. Tussen 1992 en 2003 leidde hij verschillende delegaties naar Irak om er de effecten van de sancties te observeren. Hij is ook coördinator van de Global Campaign Against the Assassination of Iraqi Academics.

Video’s op YouTube:

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!