Nieuws, Politiek, Michael Moore, Glass Steagall Act, Amerikaanse grondwet -

Michael Moores voorstel van politiek platform voor Occupy Wall Street

Het voorbije weekend nam ik deel aan een vier uur durende vergadering van de Occupy Wall Street (OWS)-activisten die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van de visie en doelstellingen van de beweging. Er waren meer dan 40 deelnemers en de discussie was inspirerend en stimulerend. Dit is het resultaat van onze bijeenkomst dat we aan de Algemene Vergadering van OWS willen voorleggen.

donderdag 24 november 2011 21:16
Spread the love

Wij dromen van een echt vrije, democratische en rechtvaardige samenleving:

• waarin wij, het volk, samenkomen om onze problemen bij consensus op te lossen;
• waarin mensen aangemoedigd worden om persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid op te nemen en te participeren in beslissingsprocessen;
• waarbij we leren in harmonie te leven en tolerantie en respect op te brengen voor diversiteit en de uiteenlopende standpunten van de anderen;
• waarbij we de burger- en mensenrechten beschermen tegen schending door tirannieke krachten en onrechtvaardigheid;
• waarin politieke en economische instellingen in het voordeel van allen werken en niet enkel voor een beperkte elite;
• waarin gratis onderwijs voor iedereen wordt verzekerd, niet alleen met het oog op een job op de arbeidsmarkt, maar om zichzelf als mens te kunnen ontplooien;
• waarin, om een menselijke levensstandaard te garanderen voor iedereen  — een noodzaak om te spreken van een echte democratie – menselijke behoeften hoger worden geschat dan financieel gewin;
• waarin we samenwerken om wereldwijd het milieu te beschermen om ervoor te zorgen dat de toekomstige generaties kunnen beschikken over veilige en propere lucht, over water- en voedselvoorraden, en de mogelijkheid krijgen om te genieten van de schoonheid van de natuur zoals vele generaties voor ons.

De volgende stap zal erin bestaan om een specifieke lijst van doelstellingen en eisen op te stellen. Als één van de miljoenen betrokkenen bij de OWS-beweging, presenteer ik hier, als een bescheiden bijdrage, mijn persoonlijke voorstellen waarachter we ons, denk ik, allemaal kunnen scharen om de controle over ons land te heroveren op de 1%.

Een voorstel van Michael Moore van 10 eisen voor Occupy Wall Street

1. Maak komaf met de belastingverminderingen die onder Bush aan de rijken zijn toegekend. Hef nieuwe belastingen op de rijkste Amerikanen en ondernemingen, inclusief een belasting op alles wat op Wall Street wordt verhandeld (waarop op dit moment 0% wordt betaald).

2. Voer een financiële bestraffing in voor bedrijven, die winst maken in de Verenigde Staten, maar toch  Amerikaanse jobs naar het buitenland delokaliseren. Onze jobs zijn onze meest kostbare nationale schat en ze kunnen niet gewoon weggehaald worden omdat iemand meer winst wil maken.

3. Eis dat alle Amerikanen dezelfde sociale bijdragen betalen op al hun inkomsten (van de middenklasse-lonen gaat nu ongeveer 6 procent naar de sociale zekerheid. Iemand die 1 miljoen dollar per jaar verdient, betaalt ongeveer 0.6 procent of 90 procent minder dan de gemiddelde Amerikaan). Dit zou gewoon betekenen dat ook de rijke Amerikanen betalen wat  alle anderen nu reeds betalen.

4. Herstel de ‘Glass-Steagall Act’, waarmee de handel op Wall Street en de handel door de banken opnieuw wordt gereguleerd.

5. Onderzoek de crash van 2008 en breng diegenen die criminele feiten hebben gepleegd voor de rechtbank.

6. Herschik de budgettaire prioriteiten (inclusief het beëindigen van alle oorlogen in het buitenland en bijgevolg hun kostprijs van meer dan 2 miljard dollar per week). Op deze manier kunnen bibliotheken opnieuw geopend worden, kan in het onderwijs opnieuw aandacht besteed worden aan kunst en burgerschap, kunnen onze wegen, bruggen en infrastructuur hersteld worden, kan het land uitgerust worden voor het internet van de 21e eeuw en kan wetenschappelijk onderzoek, dat ons leven vooruithelpt, worden gefinancierd.

7. Voer, zoals elders ter wereld, een gratis en universele gezondheidszorg in, waarop alle Amerikanen in alle omstandigheden een beroep kunnen doen.

8. Beperk onmiddellijk de CO2-uitstoot die de planeet vernielt en exploreer manieren om zonder olie te leven, waarvan de voorraden tegen het einde van de eeuw uitgeput zullen zijn.

9. Eis dat bedrijven met meer dan 10.000 werknemers, hun raad van bestuur herstructureren zodanig dat 50 procent van de leden door de werknemers zijn verkozen. We kunnen nooit van een echte democratie spreken zolang mensen geen zeg hebben in wat gebeurt op de plaats waar ze het grootste deel van hun tijd doorbrengen: hun werkplaats. (Voor de Amerikaanse zakenmannen die vrezen dat werknemers niet in staat zijn om succesvol een bedrijf te leiden: Duitsland heeft een dergelijke wet en die heeft ermee voor gezorgd dat Duitsland de rangschikking van export van verwerkte producten aanvoert.)

10. Wij, het volk, stellen drie cruciale grondwetswijzigingen voor:

I. Een grondwetswijziging die het kiessysteem hervormt door:

1) alle campagnebijdrages te verwijderen uit het politieke proces;

2) alle verkiezingen publiek te financieren;

3) de verkiezingen op een weekdag te organiseren om zo de opkomst te vergroten;

4) alle Amerikanen te registreren als kiezer vanaf de geboorte;

5) computergestuurd stemmen te bannen en overal te laten stemmen op papier.

II. Een grondwetswijziging die stelt dat ondernemingen geen mensen zijn en niet kunnen genieten van de grondwettelijke rechten van de burgers. Dit amendement zou ook moeten vermelden dat de belangen van het volk en de samenleving altijd voorrang hebben op de belangen van de bedrijven.

III. Een grondwetswijziging die, zoals president Franklin D. Roosevelt voorstelde, als tweede ‘Bill of Rights’ kan gehanteerd worden: elke Amerikaan heeft recht op tewerkstelling, gezondheidszorg, gratis onderwijs, het inademen van schone lucht, het drinken van proper water en het eten van veilig voedsel, en om op het einde van zijn/haar leven met respect en waardigheid behandeld te worden.

Laat me weten wat je er van denkt

OWS kan rekenen op de steun van miljoenen mensen. Het is een beweging die niet kan gestopt worden. Word er ook deel van door je mening te delen, met mij of online via www.OccupyWallSt.org .

Zoek betrokkenheid bij je lokale OWS beweging of start er zelf één op. Je hoeft niet je tent op te slaan in Manhattan om deel uit te maken van OWS. Je maakt er deel vanuit als je dit zelf wilt zijn.

Deze beweging heeft geen leiders of woordvoerders; elke deelnemer is een leider in zijn buurt, zijn school, zijn werkplaats. Elk van jullie is woordvoerder voor de mensen die jullie ontmoeten. Er is geen toestemming nodig om tot actie over te gaan.

Onze beweging is slechts 10 weken oud. Niettemin hebben we de gesprekken op nationaal niveau al sterk beïnvloed. Dit is ons moment, het moment waarop we hadden gehoopt en gewacht. Sla dit dus niet over. Dit is het echt!

(Uit het Engels vertaald door Ann Dejaeghere)

take down
the paywall
steun ons nu!