China: “Crisis bedreigt klimaatbeloften”
Nieuws, Wereld, Klimaatopwarming, Durban 2011 -

China: “Crisis bedreigt klimaatbeloften”

BRUSSEL — De middelen die westerse landen hebben beloofd om ontwikkelingslanden te helpen in de strijd tegen de klimaatverandering, zijn belangrijker dan ooit, zegt China. Het land vreest dat de geïndustrialiseerde landen hun beloften zullen inslikken door de economische crisis.

woensdag 23 november 2011 16:20
Spread the love

“Westerse landen kampen met problemen”, zegt de Chinese hoofdonderhandelaar Xie Zhenhua in de krant China Daily. “Maar de strijd tegen de klimaatverandering is een project op lange termijn, terwijl de financiële zorgen van de wereld tijdelijk zijn.” De onderhandelaar roept alle landen op om een “actieve en constructieve” houding aan te nemen tijdens de klimaattop die volgende week in Durban begint.

Lage verwachtingen

De meeste waarnemers verwachten geen doorbraak in Durban. Toch is de top erg belangrijk, omdat daar de richting gekozen wordt voor toekomstige klimaatonderhandelingen. Er moet ook beslist worden over de toekomst van het Kyotoprotocol, dat in 2012 afloopt.

Xie beloofde alvast dat China zich zal houden aan zijn engagementen, ondanks de wereldwijde economische crisis. Het land wil ook dat het Kyotoprotocol behouden blijft en dat er geen kloof valt tussen het akkoord en een toekomstig verdrag.

China roept de Europese Unie op om een leidersrol te spelen. Vorige doorbraken in de klimaatonderhandelingen kwamen er meestal pas na een Europees initiatief. Maar de kans op een Europese leidersrol lijkt klein nu Europa volop worstelt met de eurocrisis.

Ook op groeilanden als China, Brazilië en India neemt de druk toe om meer inspanningen te doen. China is de voorbije jaren uitgegroeid tot de grootste uitstoter van CO2. “Toch zullen we niet dezelfde fouten maken als de rijke landen tijdens hun industrialisering”, zegt Xie. “We zullen onze uitstoot niet ongebreideld laten groeien.” Het land heeft tegelijk al aangegeven in Durban geen bindende uitstootbeperkingen te zullen accepteren.

Uit een gedetailleerd rapport over de Chinese uitstoot blijkt dat die tussen 2005 en 2010 met zo’n 20 procent gedaald is per geproduceerde eenheid bruto binnenlands product. Maar omdat de Chinese economie snel blijft groeien, stoot het land elk jaar meer CO2 uit.

take down
the paywall
steun ons nu!