Belastingen vloek of zegen?

Belastingen vloek of zegen?

woensdag 23 november 2011 22:07
Spread the love

De sociale welvaartsstaat die na WOII door de sociale organisaties tot stand gebracht werd, wordt vandaag door “HET KAPITAAL” ontmanteld.

Deze welvaartstaat bestaat uit 2 pijlers: Herverdeling en het bereikbaar maken van levensnoodzakelijke diensten voor iedereen. Het neoliberalisme slaagt erin om via het populaire woord “ belastingverlagingen “ de publieke opinie voor zich te winnen. Wie betaalt er graag belastingen ? Nooit wordt er bij verteld dat de inning van belastingen het gevolg is van een maatschappelijke keuze: Wat wil ik dat de staat voor mij doet?

Willen we de leraars op school zelf betalen? Sparen we zelf voor ons pensioen bij de bank? Willen we een uitgebreide hospitalisatieverzekering? Sluiten we een verzekering af tegen mogelijke werkloosheid?

Wanneer we op al deze vragen JA antwoorden kunnen de belastingen fors omlaag. Bij tegenslag gaan we echter merken dat zelfs met een relatief hoge wedde onbetaalbaarheid de boodschap zal zijn. Ik merk dat er reeds jaren een geruisloze evolutie aan de gang is inzake het zich persoonlijk verzekeren tegen de hierboven aangehaalde risico’s.

Er bestaan reeds privéverzekeringen tegen inkomensverlies omdat het stempelgeld ontoereikend is. Een verhoging van remgelden jaren geleden deden de hospitalisatieverzekeringen ontstaan. De eerste pensioenpijler is onvoldoende , de privé maakte er een tweede en een derde bij. Kinderen met leermoeilijkheden kunnen tegen 40€ per uur in de privé terecht.

Een nieuwe besparingsgolf zal nog meer persoonlijke noden creëren waarvoor de privésector een oplossing biedt. Wel op voorwaarde dat je kapitaalkrachtig bent. Ook de herverdeling van de rijkdom wordt vandaag ondergraven.

Belastingaftrek allerhande zorgt ervoor dat het herverdelingsmechanisme onderuit gehaald wordt. Bedrijfswagens worden verkocht als een onderdeel van het loon, wat onjuist is . Het gaat hooguit om een premie die de sociale zekerheid onderuit haalt.

Helaas: Sociale bewegingen slagen er niet in om hun boodschap van solidariteit over te brengen. WIE HEEFT EEN OPLOSSING?

Willy VERBEEK

take down
the paywall
steun ons nu!