Vijf Occupy’ers tijdens Antwerpse gemeenteraad gearresteerd

dinsdag 22 november 2011 18:06
Spread the love

Vijf activisten van Occupy-Antwerp werden op maandag 21 november ’11 in volle zitting van de Antwerpse gemeenteraad uit het stadhuis gesleept. Hun ‘misdaad’ ? Eén hield richting burgemeester een papiertje omhoog met : ‘ k zien A geire!’. Een andere had een A4’tje bij met : ‘Boom moordenaars’. De drie volgende arrestanten toonden hun ingehouden woede.

Ik klaag aan,…

Een tiental verdedigers van de lindebomen die op de Keyzerlei tegen de vlakte gingen waren naar de raad gekomen om senator en raadslid Freya Piryns (Groen!) te horen interpelleren. Vijf zaten al in een kale, niet verwarmde cel op de Luchtbal toen het groene gemeenteraadslid het woord nam.

Piryns was ontzet over de arrestaties  op de publieke tribune en liet dat burgemeester Janssens (SP-A) weten. Ze zei : ‘Normaal geeft u de mensen die de gemeenteraad verstoren eerst een waarschuwing, deze mensen riepen niet eens. Ze staken alleen een bordje op’. Janssens sprak zijn ‘vertrouwen in het politie corps’ uit. Zijn flikken vernederden bewust de vijf gearresteerden.

Piryns : ‘ Nu hebt u de mensen onmiddellijk laten afvoeren. Uw antwoord daarvoor dat u er niets mee te maken heeft is ronduit belachelijk. Politie in burger was hier niet toevallig. U hebt daarvoor de opdracht gegeven. Ik ga geen klacht indienen, maar ik klaag uw optreden wel aan en roep de anderen op om dat ook te doen. In een democratie mag dat, mijnheer de burgemeester en u kan mij daar niet voor laten oppakken”.

U zit te liegen !

Reactie van Janssen aan Freya Piryns : ‘ U zit te liegen ! Ik heb geen opdracht gegeven. Ik ben hier niet weg gegaan’. Dus hebben de flikken op eigen initiatief gehandelt? Dan is het aan Janssens hen ter orde te roepen en zijn ‘vertrouwen in het politie corps’ wat bij te schaven. Zij verkrachtten tijdens de raad de burgerlijke vrijheden, het recht op vrije meningsuiting. Antwerpen is een politie stad. De burgemeester promoot deze ontwikkeling.

In een reactie aan DeWereldMorgen.be zegt Freya Piryns : ‘Ik was gisteren echt geschandaliseerd van de manier waarop jullie werden behandeld. Je hebt gelijk dat het van kwaad naar erger gaat met de manier waarop de burgemeester omgaat met kritiek en protest’.

De Antwerpse gemeenteraad wordt regelmatig bijgewoond door een horde symphatisanten van het Vlaams Belang. Die hun held Filip Dewinter luidruchtig toejuichen en een huil koor aanheffen wanneer democratische raadsleden spreken. Janssens heeft nimmer een ultra rechtse manifestant op de publieke tribune laten oppakken. Hoogstens sprak hij een sussend woordje. Niet iedere Antwerpenaar is gelijk voor de wet. Rechts is links niet.

Burgemeester verantwoordelijk

De vijf werden van acht tot half één ‘s nachts vastgehouden. Ze werden met geweld tot aan de politie combi’s afgevoerd, met de handen omhoog tegen die auto’s gezet, gefouilleerd, reeds op straat gefotografeerd door de flikken, geboeid en met zwaailicht naar de cel gevoerd voor een administratieve aanhouding die meer dan vier uur duurde.

Dat Occupy-Antwerp de raad zou bijwonen was bekend. Voor het groepje van tien was een overmacht aan rechercheurs in burger en in uniform aanwezig in en rond het stadhuis. De volle verantwoordelijkheid voor deze willekeurige aanhoudingen ligt bij burgemeester Janssen. De flikken zelf wisten uiteraard van niets en volgenden maar bevelen ‘ van boven’ op. Helemaal ‘ boven’ troont Janssens.

Wanneer het in Wallstreet regent, druppelt het in Antwerpen. In de VS vielen doden en gewonden tengevolge brutale agressie van de politie tegen vredelievende actie voerders. Het ‘doelwit’ van de Occupy-beweging  – de 99% – wordt zenuwachtig. Provocatie en agressie zullen ook in België de toon zetten. De aangekondigde vakbond acties en stakingen beloven een hete winter.

‘Nacht und Nebel’

De gewelddadige arrestatie van Johan Cabello, Anja Hermans, mezelf, Joris Heylen en Bryan zijn een uitdaging vanwege de politieke overheden – die de flikken gebruiken – tegen actievoerders die hun democratische rechten aanwenden. Het is opnieuw glashelder dat ‘de socialist’ Patrick Janssens niet aarzelt een onder drukkende ‘Nacht und Nebel’ tactiek in te zetten tegen wie hem niet welgevallig is. ‘Nacht und Nebel’, het in de vroege uurtjes doen verdwijnen van anti-fascisten door de nazi’s. Antwerpen evolueert op een fascistoïde weg.

De vijf werden gecriminaliseerd, achter tralies gezet. Hen werd tenslotte niets te laste gelegd, er volgde geen enkele ondervraging, er werd geen verklaring afgelegd. Ze kregen hun uitgeplozen bezittingen in een rommelige plastic zak terug. Ze werden geficheerd en preventief uit de circulatie genomen, belet hun democratische rechten toe te passen. Janssens keurde dit als antwoord op Freya Piryns nadrukkelijk goed.

Dit incident is de zoveelste brug te ver. Het past in de obsessie van de politieke meerderheid om alles en iedereen wat ‘deviant’ is uit te schakelen. Tijdens ‘gesprekken’ met de flikken die nacht, bleek weer eens de ultra rechtse invloed in het corps. Met ‘den Dikke’ (Bart De Wever – N-VA) wordt het beter…. Het VB blijft sterk aanwezig. De actievoerders aan de De Keyzerlei vorige week, werden ‘ vreemd uitschot’ genoemd. Er waren mensen uit West-Vlaanderen bij die zich zowaar kwamen bemoeien met de bomen van de ‘ Metropool’ Antwerpen…

Bek houden!

Janssens is de weg naar het burgemeesterschap van ‘den Dikke’ en minstens een grote invloed in het toekomstig College aan het plaveien. In de gemeenteraad hielden buiten Freya Piryns van Groen! alle verkozenen hun mond nadat onder hun neus mensen stiekem werden weggesleept. Deze raad is medeplichtig.

Voor de bevolking en de media zijn dergelijke buitensporige, onwettelijke optredens van de politie stilaan ‘normaal’. De vijf kan niets verweten worden. Er wordt dan ook een klacht ingediend tegen burgemeester Janssens als politiek verantwoordelijke voor orde handhaving. ‘Voor wat hoort wat’ is de titel van zijn discriminerend, a-sociaal pamfletje. Hier in laat hij op een rijtje zetten – hij schreef het niet zelf – hoe zijn op repressie gebaseerd beleid er uitziet. Dat wat die maandag avond in het stadhuis gebeurde past volkomen in die ultra liberale strategie. ‘Bek houden’, of de knoet.

Occupy-Antwerp vindt uit dergelijke conflicten de energie en het inzicht om door te gaan. Ze bewijzen dat hun acties pijn doen en zinvol zijn. Occupy-De Keyzerlei kost Jansens stemmen. Net als in de VS zal repressie de woede versterken. De cel is een leerschool in de strijd. Ook in Antwerpen is de periode van het ‘gedogen’ van die ‘marginale gekken’ op hun pleintjes, voorbij. Het wordt bittere ernst.

Wees er deze zaterdag bij! 

Occupy-Antwerp roept op om op zaterdag 26 november ’11 van 10u tot 16u aanwezig te zijn aan het nieuwe justitiepaleis. (Bolivartplaats). Opnieuw zullen het rooien van de bomen op de Keyserlei (vorige week zaterdag door Occupy Antwerp officieel omgedoopt tot Lindelei) en de kaal kap in het algemeen centraal staan, naast andere thema’s. Occupy-Antwerp lééft!

take down
the paywall
steun ons nu!