Samenleving, Antwerpen, Lokaal, Antwerpen, De Keyserlei, Occupy Antwerp, Lindebomen -

Occupy Antwerp: vredevolle rouwoptocht gekapte lindebomen eindigt in cel

ANTWERPEN - Zaterdag werd er in Antwerpen een vreedzame rouwoptocht gehouden ter herinnering aan de door het stadsbestuur van Antwerpen omgekapte lindebomen van de De Keyserlei.

maandag 21 november 2011 10:56
Spread the love

De 96 lindebomen die de De Keyserlei 30 jaar sierden, werden donderdag gekapt. Ondanks de bezwaarschriften van Antwerpenaren, het negatief advies van de Antwerpse districtsraad, een petitie tegen de kap die meer dan 10.000 handtekeningen telde, een kort geding dat Groen! instelde om het kappen van de bomen tegen te gaan (dat ze helaas verloor) én een bezettingskamp op de De Keyserlei om de bomen te beschermen, gingen ze dus toch tegen de vlakte.

Argument van het stadsbestuur: “de bomen zouden ziek zijn geweest”. Ter vervanging wil het stadsbestuur bij de heraanleg van de boulevard jonge essen gaan planten.

De rouwoptocht van zaterdagmiddag was dubbel: enerzijds om de mensen eraan te herinneren aan de kaalkap die deel uitmaakt van het beleid van het stadsbestuur (al noemt het dit ‘natuurbehoud’) anderzijds om de mensen eraan te herinneren dat democratie in Antwerpen niet bestaat. Al mag de burger zijn protest luid laten horen, en schriftelijk overbrengen, zijn mening telt niet. Waneer het stadsbestuur plannen heeft, dan drijft het die door, ten koste van alles.

Verzet tegen de plannen van het stadsbestuur wordt gebroken door de dienaren van ‘burgervader’ Patrick Janssens (SP.A).

De vredevolle rouwoptocht startte aan het Astridplein, ging over de De Keyserlei (die nu is omgedoopt tot De Lindelei) en eindigde voor het stadhuis. De dienaren van de burgervader arresteerden daar twee mensen.

Deze manifestatie was niet aangevraagd, net zoals de voorgaande bijeenkomsten van de Occupy-bewegingen wereldwijd. De politie komt steeds met het argument van ‘de openbare orde’ aandraven. Maar over welke ‘orde’ gaat het hier eigenlijk? Of beter: wie verstoort er hier welke ‘orde’? Als je de Antwerpse politiecodex er eens op naleest, vind je daarin het volgende:

“Artikel 3: Openbare overlast: met overlast wordt bedoeld de individuele materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, wijk, een straat kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt”.

Het kappen van gezonde lindebomen verstoort toch wel degelijk de levenskwaliteit van de inwoners. De normale druk van het sociale leven werd vér overschreden. Tal van initiatieven van wakkere burgers werden immers opgezet om de kap van de lindebomen tegen te gaan. Het stadsbestuur walste echter alle argumenten plat. Dat diezelfde inwoners hun proteststem willen laten horen, wanneer zij dat willen, en daar dus geen toelating voor willen vragen, is dan nogal vrij logisch.

Ze worden door het stadsbestuur sowieso al niet gehoord, laat staan dat ze dus moeten gaan aanvragen wanneer het bestuur het past op welk tijdstip men mag gaan protesteren. Het stadsbestuur neemt beslissingen op basis van een hiërarchische structuur.

De Occupy-beweging op basis van basisdemocratische structuur door middel van concensus. Dat is een groot verschil. Het stadsbestuur hanteert het principe: “wij beslissen, jullie moeten luisteren”. De Occupy-beweging gaat daar tegen in: “wij worden niet gehoord, dus wij reageren”.

Het politionele optreden op de Grote Markt draaide onder meer over het feit dat de politie de identiteit wou controleren van een dame, omdat zij ‘de verantwoordelijke’ zou zijn. De Occupy-beweging heeft geen verantwoordelijken. Het is een groep van mensen die via volksvergaderingen bepaalde problematieken bespreekt, waarbij iedereen zijn stem kan inbrengen, en dus iedereen gehoord wordt, en waar naar mogelijke oplossingen wordt gezocht, en spontaan zaken beslist worden, waarin iedereen zich op dat moment kan vinden: bijvoorbeeld het organiseren van een spontane actie/manifestatie.

Er is daar geen sprake van een ‘machtsverhouding’, iedereen is gelijk. En de groep is solidair met elkaar. Probeert men één iemand van de groep te ‘raken’, dan zal de rest van de groep zich solidair opstellen door middel van geweldloos verzet.

Het stadsbestuur weet zich daar duidelijk geen raad mee. En reageert dus met de vastgeroeste mentaliteit: repressie.

Logica? Het stadsbestuur mag er dan vanuit gaan het volgend gedachtegoed te willen blijven behouden/hanteren: “De burger moet volgzaam luisteren, braafjes ondergaan. Ben je opstandig? Dan mag je gaan ‘afkoelen’ in de cel, dan leggen we je zo wel het zwijgen op”.

Maar u onderschat, meneer de burgervader Janssens, uw volk zal niet meer zwijgen. Uw volk eist inspraak. Uw volk zal op straat blijven komen. Uw volk zal zich niet meer laten negeren. Uw volk verwerpt uw repressie. U en uw companen verschansen zich op het ‘Schoon Verdiep’ waar doorheen de tijd al met wel meerdere donkere pennentrekken de meest lelijke en absurde beslissingen ondertekend werden. Uw volk zit echter overal. Uw volk vergeet niet. Uw volk is het beu. Verwacht ze.

Slaap zacht meneer de burgervader.

Alle foto’s: hier

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!