Pleeggezinnen zetten deuren open
Pleegouders, Pleegzorg -

Pleeggezinnen zetten deuren open

zaterdag 19 november 2011 18:30
Spread the love

Op zondag 20 november 2011 rolt Pleegzorg de rode loper uit. 70 Vlaamse pleeggezinnen zetten dan tussen 14u en 17u hun deuren open voor het grote publiek. De actie kadert in de Week van de Pleegzorg en wil de aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en op het schrijnend tekort aan pleegouders in Vlaanderen.

Van Asse tot Overpelt en van Melle tot Roeselare rollen 70 Vlaamse pleegouders op zondag 20 november de rode loper uit. Van 14u tot 17u nodigen ze iedereen uit om een kijkje te nemen achter de schermen van een (h)echt pleeggezin. “Om geïnteresseerden warm te maken de stap richting pleegzorg te zetten, willen we onze huidige pleegouders graag als ambassadeurs voorstellen.”, onderstreept Krista Telemans, Coördinator van Pleegzorg Vlaanderen. “Ooit zaten zij immers met dezelfde vragen en keuzes als de kandidaat-pleegouders nu. Vanuit hun ervaringen en verhalen kunnen ze heel persoonlijk schetsen wat het betekent om pleegouder te worden en pleegouder te zijn.”

Pleegzorg betekent zorgen voor het kind van iemand anders. Pleegouders geven kansen aan pleegkinderen die korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen.
Pleegzorg bestaat ook voor volwassenen met een beperking. Ook voor hen is het belangrijk om ergens thuis te zijn. Dat kan in een gastgezin of in hun eigen huis met begeleiding.

Week van de Pleegzorg
De Rode Loper-campagne kadert in de Week van de Pleegzorg, die loopt van 18 tot 27 november. Traditioneel vraagt Pleegzorg Vlaanderen tijdens die week aandacht voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders. “Exacte cijfers over het tekort aan pleegouders en gastgezinnen kunnen we moeilijk geven.”, zegt Telemans. “We weten wel dat we twee op de drie vragen naar pleegzorg voor kinderen niet kunnen beantwoorden. Bovendien kan niet elk pleegkind of pleeggast in om het even welk pleeggezin terecht. Hoe beter de noden van het pleegkind of de pleeggast overeenstemmen met wat het pleeg- of gastgezin kan bieden, hoe groter de kans dat de pleegzorgsituatie slaagt. Er zijn dus altijd pleegouders tekort. We zijn zeker op zoek naar enkele honderden extra pleegouders.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pleegzorg Vlaanderen op het nummer 070/220 300 of via het e-mailadres info@pleegzorgvlaanderen.be of met pleegzorg in hun provincie. Er worden per provincie informatieavonden georganiseerd voor kandidaat-pleegouders. Meer info en contactgegevens vindt u op www.pleegzorgvlaanderen.be/organisatie/diensten

In deze Week van de Pleegzorg kadert ook het initiatief van een studie- en debatnamiddag op 21 november ‘Pleegzorg(ers) in Vlaanderen. Noden, problemen en behoeften van pleegzorgers en uitdagingen voor de toekomst’. Het debat wordt gevoerd tussen pleegouders, hulpverleners en beleidsverantwoordelijken.
Dit naar aanleiding van het Behoefteonderzoek bij pleegzorgers in Vlaanderen uitgevoerd door het kenniscentrum WVG in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

 

take down
the paywall
steun ons nu!