Lindebomen De Keyserlei. Antwerps schepen Van Campenhout verkondigt klinkklare nonsens op TV

Lindebomen De Keyserlei. Antwerps schepen Van Campenhout verkondigt klinkklare nonsens op TV

woensdag 16 november 2011 11:21
Spread the love

Schepen Ludo Van Campenhout verkondigde gisteren voor de camera’s van ATV en VTM dat de lindebomen op de De Keyserlei dood zijn (1). Dat is klinkklare nonsens. Men hoeft geen expert te zijn om te weten dat de lindebomen leven. Maar ook in het rapport dat de stad Antwerpen bij de boomexperts van NV Krinkels bestelde, staat dat 22 bomen geen goede conditie en stabiliteit vertonen, en dat de overige 80 in redelijke staat zijn (2). Leven doen ze allemaal. De stad verliest zich bij monde van haar schepen steeds meer in propaganda die niet op feiten gebaseerd is. De actievoerders blijven op de De Keyserlei, in de bomen en op de grond, om zich te verzetten tegen de kap.

De boomexperts melden ook dat de bomen niet goed onderhouden zijn. Het rapport stelt letterlijk: “Vele bomen bevatten ook kleine gebreken en probleemtakken als gevolg van een slechte of beperkte begeleidingssnoei” (3). Dat de bomen niet in goede staat zijn, is dus ten dele te danken aan het schuldig verzuim van het stadsbestuur.

Het verwondert ons ook niet dat de lindebomen niet in uitstekende staat, en tekenen vertonen van verminderde groei. Een boom in de stad heeft het hard te verduren. Wortels moeten zich een weg banen rond rioleringen en nutsleidingen, voelen de hele tijd de trillingen van het passerende (bus-) verkeer, en ademen net als wij de vervuilde stadslucht in. Het mag een klein wonder heten dat de bomen het in die omstandigheden toch nog relatief goed doen, en het toont hun veerkracht aan. De nieuwe bomen die men wil planten zullen niet immuun voor de harde stadsomstandigheden. Integendeel: gezien essen tegenwoordig te kampen hebben met een schimmelziekte, is het nog maar de vraag of deze nieuwe bomen ooit groot zullen worden.

Het rapport concludeerde overigens dat best wordt geopteerd om nieuwe bomen van groot formaat aan te planten. Deze conclusie wordt nu misbruikt om een tabula rasa te verantwoorden en er piepjonge scheuten voor in de plaats te zetten. Kleine jonge bomen zijn noch esthetisch, noch ecologisch een volwaardig alternatief voor grote bomen.

Het verplanten en behouden van de huidige lindebomen zou, nog volgens het rapport, 2500 euro per boom kosten en een nieuwe boom van 70-80cm omtrek 5220 euro. Veel van de bestaande lindebomen hebben een omtrek van 70 cm of meer. Wij concluderen daaruit dat het behoud van de lindebomen goedkoper is. Uiteraard is het nog goedkoper om jonge sprietjes te plaatsen, maar dat is appelen met peren vergelijken.

De stad verliest zich bij monde van haar schepen steeds meer in propaganda die niet op feiten gebaseerd is. Steevast wordt als eindresultaat een straat met grote bomen voorgesteld, terwijl we daar ettelijke tientallen jaren op zullen moeten wachten. De kostprijs voor het behoud van de lindebomen wordt vergeleken met die van piepjonge scheutjes, terwijl dat appelen met peren vergelijken is. En nu wil men ons doen geloven dat de bomen dood zijn. Wij zijn die propaganda beu! De actievoerders blijven op de De Keyserlei, in de bomen en op de grond, om zich te verzetten tegen de kap.

www.groeNoord.be

(1) http://www.atv.be/item/ludo-van-campenhout-over-bomenkap
(2) Het rapport van de boomexperts vind je hier: http://groenoord.files.wordpress.com/2011/11/20101008_haalbaarheidsstudie_verplanting_lindes.pdf
(3) p2 van het bovenvermelde rapport

take down
the paywall
steun ons nu!