Nieuws, Economie, België -

‘s Morgens betogen in Brussel, ‘s avonds debatteren in Antwerpen

Dinsdagmorgen verzamelen de vakbonden in Brussel om - zoals zij aankondigen - neen te zeggen tegen blinde besparingen en om concrete alternatieven voor te stellen. Dinsdagavond debatteren Marijke Persoone van bediendevakbond LBC en Karel Van Eetvelt van Unizo vooral daarover in de Bourlaschouwburg in Antwerpen. Hou u klaar voor het derde LinksRechts debat.

maandag 14 november 2011 19:22
Spread the love

Met dank aan de banken woedt er nu een financiële en economische crisis doorheen Europa. Verwonderlijk genoeg pakken onze regeringen en de Europese niet de financiële sector aan, maar is er overal een roep om bezuinigingen en loonmatiging. Is dit wel zo verstandig, voor werknemers én voor werkgevers? En is dit geen mooie opening voor een klassiek links-rechts debat? Of, anno 2011, net geen klassiek links-rechts debat?

Dinsdagavond 15 november debatteren Marijke Persoone van de grootste vakbond in Vlaanderen – LBC – en Karel Van Eetvelt van Unizo over de prijs van arbeid. Bea Cantillon reflecteert mee.

Neem dat van die prijs maar letterlijk, de zogenaamde loonkost van al wie werkt ligt morgenavond zeker op tafel. Zijn Belgische werknemers echt duurder dan in de buurlanden? En moeten ze dan maar inbinden?

Moeten we dus morrelen aan de index? Of moeten we de energieprijzen intomen? Die snijden toch in het vel van zowel werknemers als werkgevers, of niet soms?

En wat dan met een veralgemeende loonmatiging. Snijdt dit niet juist ook in de inkomensten van onze zelfstandigen en kmo’s? Want zij leven toch van de koopkracht van de werkende mensen?

Soyons sérieux. Ook over de dwingende Europese politiek dat alle landen moeten matigen en bezuinigen om te kunnen exporteren en zelfs exportoverschotten te gaan realiseren. Ernstig, dat kan toch gewoonweg niet, zoals elke echte econoom weet?

Ook op het debatmenu: hoe zien we onze loopbanen? Want wat hebben Belgen nu: weinig verdienen in het begin, dan zich kapot werken voor een stijgend loon als dertiger en veertiger, en vervolgens gedumpt worden van als je naar of over de vijftig gaat. Dat is toch wel straf dat die sterke vakbonden samen met de werkgevers ons met zo iets hebben opgezadeld. En wie de huidige voortekenen goed leest, ziet dat het enkel maar erger zal worden. Kan dit echt niet anders en beter?

Hoe zit het verder met de democratie op de werkvloer? Met de werknemersparticipatie? In een tijdperk waarin de burger over van alles meer wil te zeggen hebben, hoe doen we we dat dan in de bedrijven? Durven werkgevers ook die discussie aan? En durven de werknemersorganisaties dat aan, nadat ze hun coöperatieve bedrijven in grote mate naar de geschiedenis hebben verwezen?

Tot dinsdagavond in de Bourlaschouwburg. Alle praktische informatie hieronder.

PRAKTISCH

Gratis, reserveren aanbevolen – www.toneelhuis.be

Dinsdag 15 november 2011 – 20.00 uur
Toneelhuis | Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen
Moderator is Dirk Barrez, hoofdredacteur van DeWereldMorgen.be
Welkom door Dorian van der Brempt, directeur van deBuren
Fact checker is Christophe Callewaert.

De LinksRechts debatten over de maakbaarheid van de samenleving
zijn een organisatie van deBurenToneelhuisDeWereldMorgen.be

De LinksRechts debatten inviteren sprekers om hun analyses, inzichten en verhalen te brengen over essentiële maatschappelijke vraagstukken, en om die ook te argumenteren.
Geen boksmatch, wel een verdieping van het inhoudelijke gesprek over democratie, cultuur, solidariteit en arbeid.
Toch een debat. Omdat, hoe beleefd ook sprekers van gedachten wisselen, hun verhalen en hun antwoorden zullen grondig verschillen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!