Wereld, Samenleving, België, Poppies, Tyne Cot, De Grote Oorlog, De Onbekende soldaat, De eerste wereldoorlog -

Stil staan bij een wapenstilstand

Wapenstilstand WO I op 11 november 1918. Het is belangrijk, niet overdreven en zelfs noodzakelijk om zo nu en dan de vrede te waarderen en te koesteren, en om minstens jaarlijks stil te staan bij het leed dat oorlogen aanrichten. Stil staan bij de honderdduizenden doden op de militaire begraafplaatsen is de droefheid en de onmacht ondergaan voor het verlies van zoveel jonge levens !

zaterdag 12 november 2011 10:31
Spread the love

Jonge kerels wier toekomst nog moest beginnen, maar door politieke beslissingen gemobiliseerd werden en zonder pardon tegen leeftijdgenoten werden ingezet om mekaar zoveel mogelijk uit te schakelen.  Ze hadden geen ander keuze. Alle militaire kerkhoven, ongeacht hun uitzicht, zijn gelijk. Want ongeacht hun nationaliteit waren alle gevallenen slachtoffer van massaslachtingen, ingezet door beslissingen die boven hun hoofd werden genomen.

Na de wapenstilstand werden ze allen weer gelijk (in de dood). Velen  kregen  een laatste rustplaats in Belgische grond. Te veel zijn enkel een naam gebleven zonder lichaam. Anderen zijn als slechts stoffelijk overschot zonder identiteit begraven als ‘’Onbekende soldaten’ of  ‘A soldier of the Great War,  Known unto God!’  Dat wil zeggen dat hun identiteit door de oorlog voorgoed verloren is gegaan. Een impressie van begraafplaatsen in de Westhoek.

take down
the paywall
steun ons nu!