Foto Victoria Deluxe
Nieuws, Economie, België -

De prijs van arbeid – derde LinksRechts debat

Op 15 november is er in de Bourlaschouwburg in Antwerpen het derde LinksRechts debat. Karel van Eetvelt van Unizo en Marijke Persoone, voorvrouw van de bediendevakbond LBC, gaan in gesprek over de kost, de prijs en de waarde van arbeid. Bea Cantillon, directeur Centrum voor Sociaal Beleid UA, reflecteert. Het is een organisatie van DeWereldMorgen.be, deBuren en Toneelhuis.

maandag 7 november 2011 14:56
Spread the love

Onze banken vallen – opnieuw – om, onze economiën trappen op hun adem, de overheden lijken niet meer te weten van welk hout pijlen te maken om de stijgende begrotingstekorten aan te kunnen, en evenmin hebben ze werkbare ideeën over welke sociaaleconomische koers te varen om voorbij deze crises te geraken.

Het enige antwoord dat de politiek in huis lijkt te hebben is om de budgettaire gaten die de banken hebben geslagen te verhalen op de reële economie van al wie welvaart voortbrengt, als werknemer of als ondernemer. Of dat verstandig is, is zeer de vraag. Want een politiek van bezuinigingen zonder meer en van veralgemeende loonmatiging in tal van landen zet heel velen zonder werk en met minder inkomen. Gevolg? Meteen een grote uitval van de vraag naar tal van producten en diensten terwijl net die vraag het lange leven betekent van onze bedrijven… Met andere woorden, het gevoerde beleid is een regelrecht recept voor nog meer recessie en crisis allerhande.

Hoog tijd dus voor een stevige denkoefening over de prijs van arbeid in woeilige tijden. Alvast een aantal vragen op een rijtje.

Wat is de waarde van werk?
Hoort arbeid – als koopwaar – thuis op een markt van vraag en aanbod?
Is een job voor het leven niet meer van deze tijd?
Wie plukt de vruchten van de groeiende productiviteit?
Heeft loonmatiging de financiële crisis veroorzaakt?
Hoeveel flexibiliteit en hoeveel zekerheid zitten er in de Europese politiek van flexicurity?
Kan het dat de ene werknemer 800 euro per maand waard zou zijn en de andere 215.000?
Van waar de obsessie dat sociale zekerheid te duur is en alleen maar kan afgebouwd worden?
Hebben de vakbonden nog iets te zeggen?
Bouwen de werkgevers wel aan de duurzame economie van morgen?
Waarom schieten we ook bij ons niet op met waardig werk?
Als werknemers wel eens het belangrijkste kapitaal van de bedrijven worden genoemd, van wie zijn dan de bedrijven?
Werken we om te leven of leven we om te werken?

PRAKTISCH

Gratis, reserveren aanbevolen – www.toneelhuis.be

Dinsdag 15 november 2011 – 20.00 uur
Toneelhuis | Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen
Moderator is Dirk Barrez, hoofdredacteur van DeWereldMorgen.be
Welkom door Dorian van der Brempt, directeur van deBuren
Fact checker is Christophe Callewaert.

De LinksRechts debatten over de maakbaarheid van de samenleving
zijn een organisatie van deBurenToneelhuisDeWereldMorgen.be

De LinksRechts debatten inviteren sprekers om hun analyses, inzichten en verhalen te brengen over essentiële maatschappelijke vraagstukken, en om die ook te argumenteren.
Geen boksmatch, wel een verdieping van het inhoudelijke gesprek over democratie, cultuur, solidariteit en arbeid.
Toch een debat. Omdat, hoe beleefd ook sprekers van gedachten wisselen, hun verhalen en hun antwoorden zullen grondig verschillen.

take down
the paywall
steun ons nu!