Nieuws, Europa, Samenleving, Brussel, Franse Ambassade, Verarmd uranium, Watmet, Uraniumwapens, Stop uraniumwapens!, Nexter -

Actie tegen uraniumwapens ‘made in France’

BRUSSEL - In het kader van de internationale actiedag voor een verbod op uraniumwapens, heeft een groep van de Belgische Coalitie 'Stop uraniumwapens!' - een samenwerkingsverband van NGO's uit de vredes- en milieubeweging en vakbonden - vrijdag 4 november geweldloos actie gevoerd aan de Franse ambassade in Brussel.

maandag 7 november 2011 14:50
Spread the love

Met witte kruisbeelden wilden de actievoerders de dodelijke langetermijngevolgen van het gebruik van wapens met verarmd uranium symbolisch uitdrukken. Momenteel heeft Frankrijk als enige land in West-Europa de capaciteit om nieuwe met verarmd uranium versterkte munitie te produceren.

Frankrijk heeft in het verleden dergelijke antitankmunitie geproduceerd en wil – ondanks de desastreuze gevolgen voor de gezondheid en het milieu – deze wapens in het arsenaal behouden.

Een straattheatervoorstelling beeldde uit dat de Franse wapenproducent Nexter (het vroegere Giat), het commissariaat voor Atoomenergie en het Franse ministerie van Defensie geen rekening wensen te houden met recent wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat interne blootstelling aan verarmd uranium het menselijk erfelijk materiaal onherstelbaar kan beschadigen en het endocrien stelsel kan verstoren.

De Franse regering sluit ook de ogen voor het feit dat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek in 2009 de ioniserende straling van radioactieve stoffen waaronder verarmd uranium in de categorie van ‘bewezen kankerverwekkend’ voor de mens (groep 1) heeft geplaatst.

Dit was een van de vele aspecten die aangekaart werden in de brief en het memorandum dat de actievoerders aan de Franse ambassade overhandigden. In tegenstelling tot de twee voorgaande actiedagen vond de Franse ambassade geen tijd en ruimte om een delegatie van de actievoerders te ontvangen.

Vrijdagmiddag vatten de actievoerders post aan de trappen van het Brusselse Beursgebouw. Spandoeken met slogans voor een verbod op uraniumwapens werden aan het traliewerk van het Beursgebouw opgehangen. Voorbijgangers ontvingen een pamflet waarin opgeroepen werd tot deelname aan een actie om wapenbedrijf Nexter aan te schrijven en op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.

De Belgische Coalitie ‘Stop uraniumwapens!’ wil dat de Franse regering uit voorzorg de productie en het testen van uraniumwapens stopzet, een transparante houding aanneemt aangaande de behandeling en de opslag van besmette materialen die ontstaan bij de productie en het testen van uraniumwapens.

Andere eisen zijn het uitvoeren van epidemiologische onderzoeken in de omgeving van productie- en testterreinen, de omschakeling naar een civiele productie, en het in de besluitvorming betrekken van nieuwe wetenschappelijke studies die het gevaar voor de gezondheid van het militair gebruik van verarmd uranium aantonen.

Vooralsnog zijn België en Costa Rica de enige landen die productie, gebruik en transport van uraniumwapens bij wet hebben verboden.

take down
the paywall
steun ons nu!