Anne Poppe, Gina Verstraeten en Ilse Van Dienderen leggen op een persconferentie uit waarom ze tegen de stad procederen.
Nieuws, Politiek, België, Lokaal, Antwerpen -

Groen! spant met tegenzin een kort geding in

Groen! spant met tegenzin een kort geding in voor behoud van de lindebomen op de De Keyserlei. De stad Antwerpen wil de De Keyserlei heraanleggen en hiervoor 96 lindebomen kappen. Groen! nam tevergeefs reeds heel wat initiatieven om de kapping tegen te houden. Ten einde raad stappen ze nu naar de rechtbank.

vrijdag 4 november 2011 08:33
Spread the love

Allen zetelen ze in de districtsraad voor Groen! In februari 2010 start de stad met een inspraakproces. De Antwerpenaar ziet de De Keyserlei als een groene verkeersvrije as waar hij kan flaneren langs de terrassen. Enkele maanden later, na de zomer, laat schepen Robert Voorhamme (SP.A) weten dat de bomen sowieso gekapt worden. Groen! reageert met een motie voor het behoud van de bomen. Later komen er nog een petitie, een Facebookgroep en een bezwaarschrift. Het stadsbestuur reageert typisch met “het is nog te vroeg”.

Op 5 oktober 2011 wordt de stedenbouwkundige aanvraag aangeplakt. Vanaf die dag hebben de burgers 45 dagen, dus tot 19 november, om bezwaar aan te tekenen.

Hoe wil de stad de De Keyserlei heraanleggen?

Het stadsbestuur wil 96 linden vervangen door 79 essen. Volgens de eigen regelgeving zou het nieuwe ontwerp zowel kwantitatief als kwalitatief minstens even goed moeten zijn als de bestaande situatie.

79 is minder dan 96 daar hoeft geen tekening bij. Naast kwantiteit is ook de kwaliteit minder. De grote, gezonde lindebomen verschaffen gratis meer ‘ecosysteemdiensten’ dan jonge aanplant (luchtzuivering, schaduw, biodiversiteit …).

De handelaren klagen dat de lindebomen een kleverig vocht verliezen. Dat zijn eigenlijk niet de bomen maar de bladluizen die erop zitten. Nu is de es ook bladluis gevoelig. Om dit op te lossen is er onder de essen een soort van afdak voorzien. Dit kan natuurlijk net zo goed bij de linden.

De huidige lindebomen zijn ongeveer 35 jaar oud. Dat is jong, want een linde kan 400 jaar oud worden. Sommigen gebruiken het argument dat het jonge bomen zijn die gekapt worden en dat het dus niet erg is dat je ze vervangt door andere jonge bomen. Dit argument gaat op als je ze zou vervangen door andere linden van 35 jaar oud, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Er zijn in de stad voorbeelden genoeg van bomen die vervangen zijn en de nieuwe bomen zijn steeds klein. Je kan dus stellen dat het zeker 25 tot 30 jaar zal duren vóór de nieuwe bomen eruit zien als de huidige.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!