Stad Antwerpen saboteert opsporen drugs

donderdag 3 november 2011 16:24
Spread the love

‘ De politiek en de politietop willen niet dat we meer drugs vinden, want dat is niet goed voor het imago van de stad ‘. Een opmerking van een gefrustreerde anonieme speurder van de Antwerpse drugs recherche. Ze werd in HUMO (25/10/11) aan burgemeester Patrick Janssens (SP.A) voorgelegd.

Stad misbruikt sociaal uitgeslotenen

Als gehaaide communicatie specialist ontweek hij een antwoord. Reeds lang klagen hulpverleners, bewoners én gebruikers aan dat de met veel show opgezette ‘ speciale maatregelen ‘ in ‘den 2060’, willekeurige straat controles, razzia’s op en rond het De Coninckplein vooral de kleine garnalen viseren. Zij die ‘zoekgedrag’ en ‘ hanggedrag’ vertonen. Zij die er ‘raar’, ‘anders’ uitzien.

De flikken beweren dat verdacht gedrag te ‘ruiken’… Er werden al enkele ‘rare’ brave buurtbewoners opgepakt. ‘ Collateral damage…’. De dealers laat men bewust lopen. Zonder dealers, geen bevoorrading. Zonder bevoorrading geen ‘junks’ in reserve om als buit aan de Antwerpenaar te verkopen.

Het Antwerpse politieke beleid koestert dat De Coninckplein als een godsgeschenk. Het houdt de bestaande problemen in stand zodat men regelmatig kan uitpakken met ‘de grove borstel’ als bewijs van voortvarendheid, van nultolerantie. Het plein is een alibi voor haar rechtse politiek, met de ‘socialist’ burgemeester Janssens (SP.A) op kop. De armen, de sociaal uitgeslotenen die er menselijk contact zoeken – waarbij ook ‘junks’ – worden misbruikt. Het discriminerende optreden van de politie past in die show. De buurt bewoners delen in de klappen.

Grijze Wolven en drugs

De dealers zijn een bondgenoot van de Stad. Deze tactiek past in een creatieve boekhouding. Liever tien ‘junks’ dan één dealer. Dat tikt aan. Jansens gaf dat toe in HUMO : ‘De statistieken bewijzen dat we blijven inzetten op drugs : het aantal PV’s stijgt elk jaar’. Dat is goed nieuws voor kranten als Gazet van Antwerpen, die onlangs een qua informatie vervalste reeks publiceerde over die berucht gemaakte wijk. (‘Minderjarig meisje’ ) (1)

Dat is ook goed nieuws voor het van Turkse afkomst zijnde CD&V gemeenteraadslid Ergün Top, een aanhanger van de terroristische organisatie de Grijze Wolven. Hij ontdekte de kans op stemmenwinst als strijder tegen drugs overlast, en voert nu in ‘zijn’ Brederodestraat een kleine oorlog tegen druggebruik en zijn buren, Koerden. Na een aanslag met molotov coctails op een Turks cultureel centrum waarvan Koerden verdacht worden, stijgt de spanning tussen beide groepen. (Video ATV van actie Koerden in het stadhuis op 2/11/11) (2)

Deze advocaat is wel eigenaar van het huis, waar in een café waar cannabis verkocht en gebruikt wordt, enkele meter van zijn praktijk. Douglas De Coninck van De Morgen kwam dat op het spoor. Noch deze onthulling, noch deze die we op DeWereldMorgen.be publiceerden dat Top banden heeft met de fascistische Grijze Wolven werd in de gezagsgetrouwe Antwerpse pers vermeld nadat Top een moersleutel op zijn kop kreeg. De Grijze Wolven zitten mondiaal in de drug handel. (‘Ergün Top’) (3)

Ratten stoned op Zuid

Janssens : ‘Als zou blijken dat je in Antwerpen de beste drugs voor de scherpste prijs kan krijgen, is dat uiteraard geen goede reclame. Tenzij voor een specifiek publiek dat we eigenlijk liever niet zien komen. Net daarom zullen we er ook aan blijven werken’. lWie hij wel graag ziet komen is de ‘chi-chi’ die Antwerpen-Zuid – een ‘succesverhaal‘ –  tot de buurt maakt waar in de rioleringen en in het nabije waterzuiveringssstation de hoogste concentratie cocaïne resten zit van geheel België.

Patrick Janssens werd daarover door HUMO op aangesproken. Zijn reactie was die van de plezantste thuis : ‘ Ja, maar dat zuiveringsstation betrekt niet alleen water van het Zuid… Ook van de vierkante kilometer waarin het Universitair Ziekenhuis, het Middelheimziekenhuis én Sint-Augustinus liggen. Ik weet niet hoe belangrijk dat is, maar mensen zeggen mij dat het een rol kan spelen…’. Zitten daar de verpleegkundigen en artsen massaal aan de coke ?

Mijn buren en ikzelf, wonende op dat Zuid, lieten hem meermaals weten waar zijn drugs recherche de bron kan vinden, met de namen van de dancings, portiers en uitbaters er bij. Hij noteerde dat vriendelijk, de recherche had iets anders te doen in Antwerpen-Noord.

In de Luikstraat, waar ik woon, dwalen de ratten stoned rond. Nooit is hier sprake van razzia’s naar dealers en gebruikers. Hier drugs als speed vinden zou helemaal niet goed zijn voor het imago van de stad. Evenmin als op de nieuwste ‘place to be’, de verwoeste volksbuurt het Eilandje. Het toenemend aantal PV’s zal niet stijgen door niet bestaande controles in die ‘ betere’ wijken. Waar het chique volk onder invloed van speed, cocaïne en alcohol vechtend over straat rolt.

De politiek van de overheid is er op gericht misbruik te maken van de sociale problemen van de meest armen, om hen de stadspoorten uit te jagen. Sociale verdringing heet dat. De aloude wijken waar het ‘gewone volk’ woonde en woont, worden platgelegd. In de plaats vieren de bouw promotoren feest, planten onbetaalbare appartementen neer, jagen de huurprijzen op en trekken de betere middenklasse aan. De lagere middenklasse kan oprotten.

Recherche : ‘Antwerpen drugs vrij !’

De jacht op gebruikers van drugs, niet op de dealers is daarbij een handig instrument om de goegemeente voor het lapje te houden. Dealers en stadsbestuur zijn twee handen op één buik. Dat frustreert de flikken, die gemanipuleerd worden. Een van hen zij cynisch in HUMO : ‘Het is officieel : Antwerpen is drugsvrij’.

De oplage cijfers van HUMO zitten in een dal. Een nieuwe hoofdredacteur moet daar iets aan doen. Wie droomt van de HUMO uit de zestiger en zeventiger jaren als weekblad dat voor op liep inzake onthullende journalistiek, mag het vergeten. Het weekblad gaat de strijd aan met Dag Allemaal om lezers te strikken.

De tweedelige reeks De Antwerpse drugs recherche ( 18 en 25 oktober) is ronduit smakeloos, oppervlakkig en naar de bek geschreven van een publiek dat haar vooroordelen bevestigt wil zien. HUMO bedient hiermee rechts en extreem rechts.

Wou men een kwalitatief stuk onderzoeksjournalistiek brengen, dan lagen de bronnen voor het oprapen. Bij de hulpverlening, bij de gebruikers zelf, bij de straathoek werkers en activisten die wérkelijk inzicht hebben in dit thema, bij bewoners die niet de fantasietjes van Janssens en C°  nalopen. Nu werd deze reportage één goor stations romannetje.

‘… verkocht haar kut …’

Citaat : ‘ Dinsdag, kwart voor één. Inspecteur Charlie vist zijn Glock 19 uit zijn holster, trekt de slede naar achteren en laadt, klak-klak, één 9 mm-kogel in de loop. Aan de andere kant van het bureau gorden de collega’s hun kogelwerend vest om’. Voor de geile lezer voegt HUMO er bij ‘dat zo’n Glock 19 een ‘magazijn van 15 kogels, kaliber 9 mm, ‘stopkogels’ heeft, die het doelwit zwaar verwonden’. Détail, geen van de twintig rechercheurs moest ooit zijn wapen gebruiken…

Citaat : ‘ Een oude zwart-wit foto van een meisje, niet onknap, beetje fel gekleed. Madonna, zo noemden patrouilles en drug flikken haar halverwege de jaren tachtig, vanwege de gelijkenis met de – toen nog – superster in wording. Kwam dagelijks haar portie bruine scoren in de Atheneumbuurt, verkocht haar kut nabij het De Coninckplein. Werd dood teruggevonden in een portiek aan de Turnhousebaan, halverwege de jaren negentig’.

Dit is de journalistieke stijl van HUMO met haar nieuwe hoofdredacteur Bart Vanegeren. ‘ ‘Verbeterd! Vernieuwd!’. Drugs, seks, geweld, tel uit je winst. Het citaat over het ‘niet onknap’ meisje komt niet van de recherche, maar is een versie van de twee journalisten van dienst.

Ik kon  haar gekend hebben, als iemand die meer dan vijftien jaar ‘ als een vis in het water ‘ als vrijwillig hulpverlener dag en nacht in de wereld van de sociale uitsluiting rondloopt. Zonder Glock 19.

Beroepsgeheim is hinderpaal

De beide artikels De Antwerpse drug recherche zijn in mekaar geflanste sensatie in een weekblad dat ooit voor kwaliteit stond. Ik kan me niet voorstellen dat de recherche er gelukkig mee is. Patrick Janssens wel. Deze voze journalistiek past in de desinformatie campagne die onder zijn leiding gevoerd wordt. In zijn anti-sociaal en op repressie gericht beleid dat hij in zijn pamfletje Voor wat hoort wat bij mekaar liet schrijven. Waar in hij het beroepsgeheim van de hulpverleners uitholt.

Citaat : ‘ In de praktijk blijkt de al te strikte interpretatie van het beroepsgeheim dikwijls een hinderpaal om probleemgedrag efficiënt aan te pakken’. In de praktijk is een deel van de reguliere Antwerpse hulpverlening reeds jaren een verlengstuk van de politie, van repressie. Het maakt de integere hulpverleners het werk onmogelijk. Ze raken ‘ verbrand’. (‘Beroepsgeheim’) (4)

Ook van de zelforganisatie het Daklozen Aktie Komitee (DAK) dat ik oprichtte, werd brutaal geëist samen te werken met de flikken. We mieterden Samen Leven directeur Meeuws na een gesprek buiten. Buurtregisseurs zijn de ogen en horen van de politie. Integere straathoek werkers namen ontslag.

Daklozen Aktie Komitee (DAK)

Organisaties als het DAK en hun vrijwilligers met jarenlange ervaring, worden op bevel van de overheden geweerd op vergaderingen van het middenveld. Het DAK is plaatselijk, op Vlaams en federaal niveau en nu ook Europees een autoriteit inzake extreme armoede. Met Philippe De Craene ook wat de drugproblematiek betreft. (‘Eunion Of Homeless’) (5)

In de plaats daarvan worden gekende dealers als gesprekspartners met de Stad  uitgenodigd. Ze worden beschermd en infiltreren ondermeer in kraakpanden met als opdracht de sfeer te verzieken. De Antwerpse drugs recherche weet van niets… Zelfs niet toen tegen één van dergelijke figuren met bewijzen klacht werd ingediend wegens het op grote schaal dealen van speed. Bij de politie Centrum aan de Quinten Matsijslei, het ‘stadspark’. Tijdens het neerleggen van die klacht pronkten ze wel met hun Glock 19 tussen de broeksriem.

De anti-sociale inhoud van Voor wat hoort wat van Janssens wordt toegepast zonder dat het middenveld een kik geeft. Wiens brood men eet… Het DAK besluit hier uit dat het als ‘luis in de pels’ haar houding zal verharden.

Middenveld zit in de tang

De brave en ondanks hun diploma’s niet steeds zo snuggere werkers uit het sociale middenveld zitten in de tang. In een Dossier Wonen in het kader van de actie Stop Armoede Nu op 10 juni ’11 – waarover DeWereldMorgen.be trouw berichtte –  zien we hoe deze organisaties zich laten manipuleren door de politieke overheid en de flikken. Het DAK was niet betrokken bij de samenstelling van dat dossier.

Onder de veelbelovende tussen titel Recht op publieke ruimte : ‘Indien een stad er voor kiest bepaalde groepen uit het openbaar domein te verdringen moeten er ook alternatieven georganiseerd worden waar deze groep wel terecht kan. Dit zou bijvoorbeeld een inloopcentrum kunnen zijn’.

Dit niet ironisch bedoelde standpunt van het grootste deel van het Antwerpse middenveld dat met armen werkt, sluit dus aan bij de stedelijke discriminerende en criminaliserende praktijk om de ‘Anderen’ op te jagen uit het zicht van de hardwerkende middenklasser en de toeristen. En inloop centra te misbruiken om hen er te verbergen. Ook voor dit type sociale werkers heeft niet iedereen ‘ recht op publieke ruimte’, op pleinen en straten.

Eén van de eerste werkelijk functionerende inloop huizen voor de armsten was trouwens dat van het DAK, in de negentiger jaren zeven jaar lang in de St.Andrieswijk. Gerund door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Van daar uit vertrokken vele straat acties die het stadhuis, de politiek, het OCMW en het middenveld viseerden.

Dàt middenveld is het er zwart op wit mee eens de Stad te steunen wanneer deze er voor kiest ‘ bepaalde groepen uit het openbare domein te verdringen’. (‘Sociale uitdrijving’) Slaafs voert het uit wat hun broodheer eist. Sociale verdringing wordt aanvaardbaar en wenselijk. Geen letter kritiek. De jacht op ‘ junks’ en armen op het De Coninckplein en elders wordt als normaal beschouwd. Zelf organisaties als het DAK distantiëren zich hiervan en roepen dat zwaar gesubsidieerde sociale middenveld op het matje.

Subsidies van het Groot Steden Fonds, bedoelt voor sociale doelen, wordt doorgesluisd naar de politie. De stadsdienst met de schone naam Samen Leven, met als directeur de ex-groene Tom Meeuws, speelt hier in een perfide rol als rechterhand van Janssens. In dat Dossier Wonen vindt men de repressieve visie van Samen Leven terug. Het middenveld is niet zelfstandig, het is geïnfiltreerd door de rechtse tot extreem rechtse invloed van de politieke meerderheid. Het wordt bedreigd en plooit.

Kindvriendelijk bierfeest

In de provinciestad Antwerpen wordt jacht gemaakt op de kleine luiden die verslaafd zijn aan illegale drugs. Verslaving is een ziekte, komt overal voor en moet medisch behandelt worden. In dit stadje wordt door de stedelijke overheid de legale harddrug alcohol met het jaarlijkse Bollekesfeest  (brouwerij De Coninck) geestdriftig gepromoot. En er worden jongeren en kinderen bij betrokken… (‘Dubbele moraal’) (6)

Het moet gezegd, burgemeester Patrick Janssens weet iets van communicatie. Zelfs ik krijg steeds een snelle reactie op mijn nog al eens onvriendelijke vragen. Janssens over dat Bollekesfeest en kinderen : ‘ Als stad kijken we er streng op toe dat in onze publicaties en producties jongeren niet aangezet worden om alcohol te verbruiken’.

En : ‘Daarnaast willen we er een erg kindvriendelijk festival van maken met een kinderdorp, kook workshops voor kinderen en dit jaar zelfs een speciaal gesjord jeugdkamp met kamp eten’.

Leuk, leuk, dat alles wel in de nabijheid van de tap kramen waar uit Antwerps trots – de kuip het Bolleke van brouwerij De Coninck – stroomt. Een harddrug die mensenlevens verwoest, waarvan in deze sfeer het jongeren als normaal gemaakt wordt dat men drinkt. Zij zijn de toekomstige probleem drinkers en alcoholisten. (‘Jongeren en alcohol’) (7)

Kan dat zomaar? Volgens de burgemeester wel. Ik ging te rade bij een paar instanties. Het Kinderrechten commissariaat heeft haar bedenkingen en opende een dossier. De Antwerpse Ombudsvrouw meende eerst dat dit niet haar bevoegdheid is, maar opende na enig aandringen ook een dossier.

Bier met liefde gebrouwen…

In ieder geval ontwijkt dit promotie festival voor een hard drug een belangrijke Convenant van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) en is dus in overtreding. De JEP liet dit weten :

‘De Jury heeft de adverteerders verzocht om de reclames voor het Bollekesfeest (video, website en ook andere dragers zoals brochures, programma,…) derhalve aan te passen waar er alcoholhoudende dranken vermeld of afgebeeld worden zodat deze de educatieve slogan vermelden conform art.11, bijlage B van het convenant’. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken bevoegd.

Dat ze maar al beginnen aanpassen, de organisatoren van dat feest, ook de Stad. De reclame er voor is massaal en is ook gericht op kinderen en jongeren. De winst op de verkoop van de legale harddrug alcohol zal wel voldoende zijn om dat te betalen. Men moet de factuur niet naar mij, de klokkenluider, sturen.

Wat houdt deze door de Stad niet gerespecteerde ‘educatieve slogan’ in? Geniet mee : ‘Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand’. Een gematigde slogan die ook jongeren begrijpen, in de stijl van : ‘Roken brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe’. Dat geldt ook voor : ‘ Zuipen brengt u….’. Trouwens, het is verboden cannabis – een soft drug – te gebruiken in de omgeving van minderjarigen. Het is verboden alcohol aan jongeren beneden de zestien jaar te verkopen. Het is de overheid blijkbaar wel toegelaten alcohol te promoten en te gebruiken in de nabijheid van kinderen en jongeren.

Art. 4 ( minderjarigen) van die Convenant zegt : ‘ Stellen dat de consumptie van alcoholhoudende dranken eigen is aan volwassenheid en het niet consumeren van alcoholhoudende dranken een teken van onvolwassenheid mag in de reclame niet’. De kennismaking door kinderen met alcohol begint meestal in familieverband. Dat Bollekesfeest geeft daartoe alle gelegenheid. (‘JEP’) (8)

Drugs recherche, welkom op’Bollekesfeest’

Drie instanties buigen zich dus nu over mijn klacht inzake het Bollekesfeest waarvan mijn burgemeester zegt : ‘ Hopelijk kan u het met deze uitleg eens zijn en er begrip voor opbrengen’. Pech, Patrick, ik pik dit niet. Van de JEP kreeg u al een aanmaning, op het Kinderrechten commissariaat en bij de stedelijke Ombudsvrouw studeren ze nog.

Antwerpen is hypocriet inzake haar zogenaamd drugbeleid. HUMO gaf hierover in haar twee reportages een bijna hilarisch beeld van in een vulgaire journalistieke stijl. Daar waar gebruikers van illegale drugs – zieken –  gecriminaliseerd worden en de middelen voor hulpverlening totaal onvoldoende zijn, promoot de stad een legale harddrug als alcohol en betrekt daar kinderen bij.

Misschien kan de Antwerpse drug recherche ter gelegenheid van het volgende Bollekesfeest haar Glock’s 19 eens thuis laten en afzakken naar de Antwerpse Zuiderdokken om er stiekem mee aan dat jeugdkamp sjorren.

Het zal wel niet goed zijn voor het imago van de Stad, maar daar zijn zeker tal van PV’s en Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) op te stellen inzake de alcohol wetgeving, overlast en de wetgeving over kinderrechten en hun bescherming. Plus bovenop ‘s nachts enkele razzia’s in die buurt levert gewis een rijke buit op. Wie weet enkele op de WC-bril cocaïne snuivende BV’s en bekende politici…

Gezondheid ! ‘ Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand’.

1 – ‘ Reporter zoekt minderjarig meisje’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/03/15/gazet-van-antwerpen-onze-reporter-zoekt-minderjarig-meisje

2 –  ‘Video ATV actie Koerden’  www.atv.be/item/koerden-opgepakt-bij-betoging

3 –  ‘ Ergün Top ‘  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/09/11/grijze-wolf-erg-n-top-krijgt-klappen-bis

4 –  ‘ Beroepsgeheim’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/08/18/sjoemelen-met-beroepsgeheim

5 –  ‘ Europees netwerk ‘  www.eunion-of-homeless.org

6 –  ‘ Dubbele moraal’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/08/29/dubbele-moraal-en-drugs-in-antwerpen

7 –  ‘ Jongeren en alcohol’  www.alcoholhulp.be/jongeren-en-alcohol

8 –  ‘ JEP ‘  www.jep.be

(Foto De Coninckplein door Anja Hermans)

take down
the paywall
steun ons nu!