Complot… of inherent aan het systeem?

Complot… of inherent aan het systeem?

woensdag 2 november 2011 19:50
Spread the love

Met alle rampetam en rommel, de crisis van de laatste tijd en dergelijke, komen complottheorieën weer groots bovendrijven. Chemtrails, Illuminati en wat al niet worden erbij gehaald om te verklaren wat er misgaat. Dit stuk (in een net wat andere versie) heb ik geschreven voor een andere site maar kan hier net zo goed worden geplaatst. Het stuk gaat over waarom ik niet geloof in het idee dat er dingen misgaan in de wereld vanwege een complot van bovenaf. Ik geloof dat het huidige systeem (het roofkapitalisme) als vanzelf zorgt dat al die misstanden in de wereld komen.

Allereerst, wat is een complot? Mijn definitie: ik zie het als een bepaalde, machtige, overkoepelende gesloten groep mensen die een bepaald doel koste wat het kost willen bereiken. En ook actief samenspannen, niet ‘omdat het zo logisch is om te doen’. Ik geloof dat het kapitalisme de schuld is, dat het ‘logisch is om te doen’, dat misstanden inherent zijn aan het systeem, en dat zou inhouden dat er geen complot is.

Een voorbeeld: Waarom wordt cannabis illegaal gemaakt? Omdat niemand er patent op kan hebben en het wel medicinaal kan werken, supernuttig is voor allerhande zaken. Patentloze stoffen zijn niet goed voor de industrie dus reken maar dat er een lobby van jewelste aanwezig is, om cannabis illegaal te houden.

En dan werkt de medicijn-industrie niet samen met de regeringen, maar geven steekgelden, gratis etentjes, verspreiden leugens, als het moet bedreigingen aan politici om hun doel te bereiken.

Niet samenwerken dus, maar omkopen of dwingen. Geen complot wat mij betreft.

Alle wantoestanden zijn uiteindelijk terug te brengen tot ‘inherent aan het kapitalistisch systeem’. Waarom blijft Afrika arm? Omdat die mensen dom zijn, laagopgeleid? Ongunstige ligging? Achterstand op onze grote beschaving? Nee, omdat wij dikke wapens hebben en onze wil kunnen afdwingen, omdat wij geld geven aan leiders aldaar om grondstoffen te jatten van hun land, omdat wij daar leiders neerzetten die onze markt ‘goedgezind’ zijn.

Niks complot.

Inherent aan het kapitalisme.

Dood de hoogste kaste, executeer poppen van het systeem, vermoord de directeur van Shell, de baas van de CIA, de president van Amerika, de familie Rothshield en wie je al niet tot het groots complot rekent.

Er zullen nieuwe mensen opstaan of worden aangewezen, in dezelfde functies, die dezelfde ‘samenzweringen’ zullen oppakken.

Ander voorbeeld: is het een samenzwering dat alle oliefabrieken ranzig zijn, mensen benadelen om hun doel, namelijk een zwart, ranzig goedje te verkrijgen? Als het een samenzwering is, dan zijn immers de samenzweerders afgemaakt en is er een einde aan de samenzwering!

Ik ben ervan overtuigd dat dan nieuwe ranzige oliebedrijven op zullen staan die zich bedienen van dezelfde vunzigheid als Shell, Exxon of BP.

Ik kan dat geen samenzwering meer noemen. Ik noem dat een gigantisch falend systeem, een systeem dat zo niet zou mogen bestaan. Was het maar een complot, dan zouden we de fouten kunnen aanwijzen en de vuilheden zo beëindigen! Maar het systeem kunnen we moeilijk berechten of afschaffen.

Betekent dat dan ook, dat we Shell en dergelijke niet meer moeten afvallen of aanvallen? Ze doen immers niks fout maar bestaan bij de gratie van het systeem. Nope. Die moeten we juist aanvallen, die moeten blijven bloeden, want ze blijven fout doen (alhoewel ze met een megalobby en megamacht (zelfs binnen het Nederlands parlement!!!) wel zullen blijven voorkomen dat ze worden berecht), maar er moet ook rekenschap worden gegeven dat het vunzig bedrijf bestaat bij de gratie van het systeem. Zouden we immers de ranzigheid niet bestrijden, dan zou dit hele systeem uit zijn voegen barsten van de stront.

En dat is, hoewel het einde van het systeem, dan ook direct een heel snel en abrupt einde van de wereld zoals wij die kennen…

take down
the paywall
steun ons nu!