11.11.11 gaat op pad

11.11.11 gaat op pad

zaterdag 29 oktober 2011 21:39
Spread the love

Wij verbruiken, zij betalen de rekening.
Onze CO2 uitstoot leidt in het Zuiden tot meer overstromingen, orkanen en droogte.  Als gevolg daarvan: mislukte oogsten, epidemiën, migratie en conflicten.  Onze manier van leven, produceren en consumeren is een rechtstreekse oorzaak voor dit fenomeen.  Maar ook de politieke wil om het probleem grondig en internationaal aan te pakken, blijft achterwege.  Zo wordt de kloof tussen Noord en Zuid alarmerend groot. 11.11.11 roept op om te vechten tegen dit klimaatonrecht.

11.11.11 staat dit jaar en volgend jaar in het teken van de klimaatverandering.  Op 28.11 zakken regeringsafgevaardigen af naar Durban, Zuid Afrika.  Daar onderneemt men de zoveelste poging om tot een zo noodzakelijk klimaatakkoord te komen.  In het Westen gaat men ervan uit dat een opwarming van de aarde met 2 graden een haalbare kaart is.  2 graden opwarming betekent echter honger voor 400 miljoen mensen in het Zuiden.  11.11.11 wil onze regering alvast onder druk zetten om de Belgische CO2 uitstoot met 40% te verminderen tegen 2020.  Oktober en november zijn als vanouds de aktiemaanden van de organisatie.

In Klein Brabant focust men op Peru als aktiepartner.  Van 17.10 tot 13.11 loopt in de Kollebloem te Puurs een tentoonstelling rond de klimaatverandering aldaar.  Peru is immers een van de landen waar de klimaatopwarming zichtbaar is en aan den lijve wordt ervaren.
Vanwege het bijzondere aan de datum dit jaar breidt Sint Amands de normale geldinzamelingsaktie uit met 1111 ontbijtpakketten, op de 11ste van de 11de maand rond de klok van 11, 2011.
Op 13 november krijgt de Rupelstreek bezoek van José Luis Ricapa.  Deze zal getuigen hoe mensen in Peru nu al de gevolgen dragen van klimaatveranderingen.

In Lier houdt men het klassiek met de wereldmarkt op 20.11.  Deze trekt nu al voor de vijfde keer op rij de aandacht van de bewuste Lierenaar.  Men biedt workshops aan en heel wat aantrekkelijks uit alle hoeken van de wereld.  Het geheel is het resultaat van een samenwerking van heel wat verenigingen die de noord-zuidverhoudingen naar waarde schatten en een lokale overheid die de afgelopen jaren heel wat inspanningen leverde ter verduurzaming van haar beleid.
Als bijkomende aktiviteit kiest men voor een bewustmakingsaktie aan het station op 10.11 waar 8 vrijwilligers van de Lierse kern van Jeugdbond Natuur en Milieu hun jeugdige schouders zetten onder de klimaatcampagne.  Zij bieden de toevallige voorbijganger en reiziger fietsplaatjes aan met het opschrift: Weer een auto minder.  Deze plaatjes kunnen met bijgevoegd materiaal aan het fietszadel bevestigd worden.  Een bijhorende folder informeert over het nakende klimaatakkoord.  Als vanouds wordt bij die gelegenheid campagnemateriaal van de organisatie aangeboden.

Klein Brabant en Lier zijn voorbeelden van wat er aan akties in Vlaanderen loopt.  Gelieve het aanbod in je eigen streek te bekijken, jezelf te informeren en mee te doen.  11.11.11 is een organisatie die met de steun van mensen echt wel kan wegen.
Alles wat we in dit verband doen, lijkt op de spreekwoordelijke druppel in de oceaan.  Maar stel je een aarde voor zonder die druppel en voor wie op onze hulp en steun rekent, is die druppel de oceaan.

MO*, advertentie 11.11.11
Vredesnieuws Klein Brabant
Affiche wereldmarkt 20.11.2011
Persbericht stad Lier bewustmakingscampagne

take down
the paywall
steun ons nu!