Nieuws, Economie, België, Financiële crisis, Bankencrisis, Antwerpen, Aandelen, Budgettaire toestand, Provincie Antwerpen, Dividentuitkeringen, Gemeentelijke Holding, Rik Röttger, Vereffening, Dossier bankencrisis -

Provincie Antwerpen overleeft bankencrisis moeiteloos

ANTWERPEN - In de Antwerpse provincieraad van donderdag 27 oktober uitten verschillende provincieraadsleden hun bezorgdheid over de participatie van de provincie in de Gemeentelijke Holding en de impact van de vereffening op de financiën. Gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd voor Financiën en Begroting, gaf een uitgebreid antwoord en stelde "dat het provinciebestuur helemaal geen spijt moet hebben".

vrijdag 28 oktober 2011 12:55
Spread the love

Een aantal provincieraadsleden uitten donderdag hun ongerustheid over de participatie van het provinciebestuur aan de Gemeentelijke Holding en de weerslag van de vereffening. Rik Röttger (SP.A), gedeputeerde bevoegd voor Financiën, zegt echter dat er geen enkele reden is voor paniek.

Beste leerling van de klas

Rik Röttger: “De provincie Antwerpen bezit minder dan 2 procent van de aandelen van de Gemeentelijke Holding en kocht deze voor ruim 18 miljoen euro. De afgelopen 15 jaar hebben deze aandelen echter meer dan 23 miljoen euro opgebracht. Naast de onrechtstreekse steun die de provincie zo gegeven heeft aan de gemeenten, hebben we door de participatie dus zelfs winst gemaakt.”

“Voor de begroting van 2012 is het provinciebestuur ook vooruitziend geweest en werden er uit voorzichtigheid geen dividenten uit de Gemeentelijke Holding ingeschreven. Als de financiële markten onstabiel zijn, dan houden wij daar uiteraard rekening mee. Op het vlak van financiën durf ik gerust te stellen dat de provincie in de overheidssector één van de beste leerlingen is van de klas.”

Alle steden en gemeenten uit de drie gewesten in ons land, bezitten samen 91,2 procent van de aandelen in de Gemeentelijke Holding. De provincies bezitten de overige 8,8 procent aandelen. Het provinciebestuur van Antwerpen bezit minder dan 2 procent (1,957 procent) van de aandelen van de Gemeentelijke Holding. De nominale waarde van het volstort bedrag voor al deze aandelen bedraagt 18.273.292,48 euro.

Verontwaardigd

Gedeputeerde Röttger is natuurlijk wel verontwaardigd dat dit stuk openbare middelen op zo’n korte tijd is verdampt door de spelingen van de markt.

“Ja, want bij een vereffening zijn we de waarde van die aandelen natuurlijk kwijt. Ik moet mij troosten met de wetenschap dat we dit als provincie in een ruimer en historisch perspectief kunnen bekijken. Enerzijds heeft de provincie de afgelopen 15 jaar meer dan 23 miljoen euro inkomsten ontvangen uit de dividenten.”

“Dat betekent dat het provinciebestuur 5.500.000 euro heeft gewonnen bij haar participatie in de Gemeentelijke Holding. Daarnaast heeft het wegvallen van de aandelen geen tastbare budgettaire weerslag. Bij een definitieve vereffening wordt het actief in de ‘balans’ van de provincie verminderd.”

“In de begroting werden de voorbije jaren wel de dividenten opgenomen als extra inkomsten, maar voor de begroting van 2012 en het meerjarenplan tot 2014 hadden we de inkomsten uit voorzichtigheid al op 0 gezet.”

“Het is immers logisch dat wij onze publieke middelen beheren als een goede huisvader en geen geld gaan uitgeven dat we door de algemene malaise op de financiële en economische markten waarschijnlijk niet gaan ontvangen.”

take down
the paywall
steun ons nu!