Schepen van Sociale Zaken, Monica De Coninck (SP.A), is het zwarte schaap in het debat over ritueel slachten
Nieuws, Samenleving, Antwerpen, Lokaal, Antwerpen, Dierenwelzijn, Luc bungeneers, Monica de coninck, GAIA, Offerfeest, Moslimgemeenschap, Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen, Ibrahimi Jamel -

Offerfeest: het varken is nog niet gewassen

ANTWERPEN - Via een persbericht laat de Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen weten dat ze bij het nakende Offerfeest de slachtvloeren die de stad Antwerpen bij die gelegenheid inricht en waar verdoving van het dier wordt voorzien, zullen boycotten.

vrijdag 28 oktober 2011 15:40
Spread the love

De vereniging vreest dat de stad Antwerpen met het inrichten van slachtvloeren, waar dieren onder verdoving ritueel kunnen worden geslacht, een precedent wil scheppen. Dit zou dan kunnen leiden tot een federale wetgeving gericht op een “eenzijdige, brede toepassing van verdoving bij rituele slachtingen”. De Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen acht dit onaanvaardbaar.

Op de dag van het Offerfeest offeren moslims een dier naar analogie met wat Ibrahim deed uit gehoorzaamheid aan de schepper. Dit komt in de praktijk neer op een offerdier per gezin. Voor moslims is de dag van het Offerfeest een dag van vreugde, verzoening, vergeving, gastvrijheid en tolerantie.

Moskeeoverleg

“Helaas”, zegt woordvoerder Ibrahimi Jamel, “gaan wij jaar in, jaar uit, het Offerfeest tegemoet met een angstig gevoel en onzekerheid over wat ons te wachten staat. In plaats van een dag van feest en vreugde, ervaren de moslims in Antwerpen deze dag als een dag van onrust.”

“De oorzaak is het uitblijven van een duurzame regeling die zich binnen de wettelijke regels situeert en tegelijk ook aanvaardbaar is voor de moslimgemeenschap. De samenwerking tussen de stad Antwerpen en onze vereniging verloopt al vele jaren erg moeizaam.”

“Wij zijn niet tevreden met de manier waarop de stad Antwerpen deze samenwerking gestalte geeft binnen het zogenaamde moskeeoverleg. Het moskeeoverleg is voor ons veeleer een instrument van het stadsbestuur en houdt niet voldoende rekening met de inbreng van de Antwerpse moslimgemeenschap. Dit is niet werkbaar. Wij pleiten daarom voor een duurzaam en gelijkwaardig overleg tussen het stadsbestuur en een belangrijk deel van zijn burgers.”

Zwart schaap

Schepen voor Sociale Zaken, Monica De Coninck (SP.A), die medeverantwoordelijk is voor het inrichten van de publieke slachtvloeren, voelt zich in deze discussie duidelijk het zwarte schaap. Het stadsbestuur heeft in het verleden immers al onder druk van de moslimgemeenschap een bocht gemaakt bij de organisatie van het Offerfeest.

Terwijl vorig jaar nog schepen van Dierenwelzijn Luc Bungeneers (Open VLD) – een gedreven voorstander van een verbod op het onverdoofd ritueel slachten – optrad als woordvoerder in het dossier, moet zij nu aantreden als woordvoerder van het college.

Gemeenteraadscommissie

Tijdens het felle debat over dit dossier in de gemeenteraadscommissie van 18 oktober werd De Coninck door de commissieleden Karim Bachar (SP.A), Fatma Akbas (SP.A), Sener Ugurlu (SP.A) en Ergun Top (CD&V-N-VA-fractie) al zwaar aangepakt over het installeren van verdoofde slachtlijnen, zoals het schepencollege nog steeds voorziet.

Volgens de commissieleden is de moslimgemeenschap absoluut geen vragende partij voor verdoofd ritueel slachten en gaat het faciliteren van de mogelijkheid tot verdoofd ritueel slachten in tegen het uitdrukkelijke advies van de Moslimexecutieve ter zake.

De Coninck verdedigde zich, nadat ze eerst door Vlaams Belang-fractieleider Filip De Winter, werd uitgescholden voor ‘varkenskop’, door te stellen dat de stad het ritueel slachten van dieren niet wil verbieden en dat trouwens wettelijk ook niet kan, maar dat het stadsbestuur door het inrichten van enkele slachtvloeren waar dieren met verdoving kunnen worden geofferd, alleen maar de intentie heeft tegemoet te komen aan moslims die hun dieren toch met verdoving willen slachten.

Ze merkte ook op dat de budgetten voor slachtvloeren met verdoving niet werden verhoogd, maar dat de stad door het behoud van deze slachtvloeren tegemoet moet komen aan de verzuchtingen van haar collega-schepen voor Dierenwelzijn, Luc Bungeneers, die geruggensteund door Gaia en andere organisaties voor dierenrechten, een meer fundamentalistische koers vaart in dit dossier.

Strengere controles

De schepen voor Dierenwelzijn, die zijn bevoegdheid als woordvoerder van de stad in dit dossier werd ontnomen, voelde zich buiten spel gezet en kondigde op Werelddierendag aan dat er in ieder geval dit jaar strengere controles zullen komen op het slachten van dieren tijdens het Offerfeest, met of zonder verdoving.

Maar het is duidelijk dat woordvoerder Ibrahimi Jamel van de Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen een punt heeft als hij zegt dat er iets spaak loopt in de communicatie tussen de lokale overheid en de moslimgemeenschap.

Actie

Om de eisen van de Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen kracht bij te zetten, werden donderdag als protest de door de stad verspreide brochures om de slachtvloer met verdoving te promoten, door vertegenwoordigers van de Moskeeën verzameld en terug afgeleverd aan het stadhuis.

Daar werd meteen ook de moslimgemeenschap opgeroepen om er voor te zorgen dat het Offerfeest conform de wetgeving wordt georganiseerd, waarmede de vereniging uiteraard verwijst naar de godsdienstvrijheid die in dit land een heilig goed is.

Of er tijdens het Offerfeest op zaterdag 5 en zondag 6 november aan de slachtplaatsen voor verdoofd slachten nog andere acties gaan volgen, kon de woordvoerder van de vereniging niet meedelen.

take down
the paywall
steun ons nu!