Nieuws, Samenleving, België, Burgerjournalist, Justitie, Kerncentrale Doel, Anja hermans, Dendermonde, Onderzoeksjournalistiek, Douglas De Coninck, Animal Liberation Front (ALF), Moordcomplot, Zaak-Kim De Gelder -

Proces ‘moordcomplot’ Anja Hermans uitgesteld

De rechtbank van Dendermonde stelde op woensdag 26 oktober het proces tegen burgerjournaliste Anja Hermans en tegen Douglas De Coninck, onderzoeksjournalist van De Morgen, uit. Hermans' advocaat, Frank Scheerlinck, verzoekt om het dossier over te hevelen naar een ander rechtsgebied. Een wraking / onttrekking aan de Dendermondse rechtbank wegens mogelijke belangenvermenging.

donderdag 27 oktober 2011 11:00
Spread the love

‘Wraking’ rechtbank groot affront

Er bestaat een vermoeden van partijdigheid vanwege de rechters. Anja Hermans staat immers terecht voor het “beramen van een aanslag” op de Dendermondse substituut-procureur Jan Kerkhofs en de gewezen Dendermonds rechter Bart Meganck. Laat nu juist beide heren achter de veroordeling van Anja Hermans zitten in de zaak rond de kerncentale van Doel, waar ze als journaliste bewees dat die zo lek is als een zeef. In beroep kreeg ze voor deze daad als burger met verantwoordelijkheidszin, acht maanden effectief.

Hermans is volgens Bart Meganck en Jan Kerkhofs ‘deviant’, ‘anders’ dus. Dit discriminerende label wilden ze als zelfverklaarde psychologen wel even kwijt. Nou, Einstein was ook enigszins ‘deviant’, om van Vicent Van Gogh te zwijgen. ‘Deviant’ is bijna een eretitel. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat Hermans daarom een moordcomplot zou opzetten. Wel houdt ze haar mond niet, wat ook in justitiepaleizen nooit gesmaakt wordt.

Beiden zijn gelinkt aan de rechtbank van Dendermonde. De mogelijke belangenvermening is duidelijk. De advocaat van Hermans zei op Oost-TV: “Deze magistraten gaan samen een broodje kopen of een restaurantje doen”‘. Niet alleen over voetbal zal dan gepraat worden. Hermans kan in zo’n situatie geen rechtvaardig proces krijgen. Meester Scheerlinck eist dan ook de wraking / onttrekking van rechtsgebied. Het grootste affront dat een rechtbank kan overkomen. De zaak komt op 22 februari 2012 opnieuw in Dendermonde voor de rechter. (Zie de video van TV-Oost) (1)

Deze zaak krijgt ruime media-aandacht. Sensationele titels konden niet achterwege blijven. Het Nieuwsblad – editie Oost-Vlaanderen – schoot voorlopig de hoofdvogel af: ‘Proces moordcomplot Anja Hermans uitgesteld’. Ter herinnering, Anja Hermans kreeg de computer van … Kim De Gelder in handen. Raakt de recherche wat in de war door het woord ‘moord’? In de zaak-Ronald Janssen was ze evenmin erg helder van geest.

Invloed op proces-Kim De Gelder

De Gelder dus, de moordenaar van twee baby’s, een begeleidster en een oude vrouw in Dendermonde. Het proces-Kim De Gelder moet nog voorkomen. Zijn advocaten zullen zich eveneens vragen stellen rond het gesjouw met de PC van hun cliënt. De zaak rond Hermans en De Coninck kan invloed hebben op het proces van de babymoordenaar. (Lees ‘Kroniek der dwaasheid’ door Bart De Roo) (2)

Samen met Hermans zat Douglas De Coninck van De Morgen in het beklaagdenbankje. Hij is onrechtstreeks betrokken bij dat ‘moordcomplot’. Hem wordt verweten een fragment uit het dossier rond de anonieme brief waar in Hermans beschuldigd wordt als duister brein achter die geplande aanslag, in De Morgen gepubliceerd te hebben.

Ra, ra … Hoe kwam hij aan dat document, waardoor het parket in nauwe schoentjes terecht komt? De Coninck beroept zich op het bronnengeheim. Het is niet de eerste keer dat justitie deze onderzoeksjournalist tracht te dwingen zijn beroepsethiek bij het grof huisvuil te ztten. Hij zou door deze publicatie “het onderzoek gehinderd hebben”.

Trouwens, wanneer dit een persmisdrijf zou zijn, moet dan niet het Hof van Assisen oordelen? Of houdt de openbare aanklager het bij een ordinaire ‘diefstal’ met of zonder inbraak?

Een leuke kant aan dit verhaal is de samenwerking tussen een beroepsjournalist en een burgerjournaliste. Niet zeldzaam, de contacten zijn dikwijls voor beiden vruchtbaar. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de Persbond afstapt van het corporatistische ‘ons-kent-ons’, ook de burgerjournalisten op internet ernstig neemt en hun belangen behartigt. Wettelijk kan iedere burger zich journalist noemen – officiële perskaart of niet – en onderzoeksjournalistiek bedrijven. Dat is wat Anja Hermans en tal van anderen doen.

Justitie stinkt

Laten we stellen dat Douglas De Coninck eerder duidelijk maakte dat het Dendermondse parket en de recherche klungelen ofwel ‘bewijsstukken fabriceren’. Dat er dààr wat scheelt aan de beroepsethiek. De Coninck doet wat van hem verwacht wordt, onderzoeken en publiceren. De ‘luis in de pels’ zijn. (Lees ‘Anja Hermans en Douglas De Coninck samen voor rechter’) (3)

Het gaat dus om de verwisseling tussen de PC van Gino, de vriend van Hermans, en die van moordenaar Kim De Gelder. Foutje… Het door De Coninck in zijn krant afgedrukte in alle haast opgestelde PV, nadat Hermans en Gino die verwisseling aanklaagden, toont aan dat het in Dendermonde stinkt. Ze hadden wel niet het lef dat PV te antidateren.

Wat ook stonk, was het onderzoek naar de fraude van de bank KB-Lux. Verdacht van het onttrekken aan de fiscus van 400 miljoen euro, minstens. Het onderzoek begon in 1995. Vijftien jaar later, eind 2010, kon deze vertegenwoordiger van de ‘graaicultuur’ die de mensen op de rand van de afgrond brengt, opgelucht adem halen. Het dossier van deze criminele belastingontduikers werd niet ontvankelijk verklaard.

Hermans studeert criminologie

Afwachten nu of een glashelder door het Dendermonse parket in elkaar gedraaid dossier tegen ‘een kleine garnaal’ wel als basis kan dienen voor een nu al dubieuze rechtszaak in een achterhoek van Vlaanderen. Of de rechtbank minstens de correctheid en ethiek zal opbrengen om toe te geven dat een duidelijk gevaar van belangenvermenging bestaat. 

Anja Hermans is opvoedster en studeert momenteel criminologie aan de UGent. Ze is een ervaringsdeskundige … Het is zeldzaam, toch komt het voor dat ex-gedetineerden een universitaire studie aanvangen, soms van uit de cel. Beide rechtszaken – ‘moordcomplot’ en ‘verduisteren’ van een document uit het dossier – kunnen haar van pas komen bij haar studie. Onder de noemer: ‘Zwartboek justitie: het recht volledig kromgetrokken’.

1 – Bekijk deze video van TV-Oost. ‘Parket Dendermonde ontkent verwisseling PC Kim De Gelder’: http://www.tvoost.be/nl/2011-10-26/dendermonde-alf-activiste-heeft-pc-de-gelder-gekregen/

2 – Lees en val achterom ‘Kroniek der dwaasheid’: https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/27/parket-dendermonde-kroniek-der-dwaasheid

3 – Lees ‘Anja Hermans en Douglas De Coninck samen voor rechter’: https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/25/anja-hermans-en-douglas-de-coninck-samen-voor-rechter

take down
the paywall
steun ons nu!