Leuven: actie van de indignados van de basiseducatie

LEUVEN -- Donderdagmiddag 27 oktober werden er in verschillende Vlaamse steden actie gevoerd voor het recht op onderwijs van mensen zonder papieren (MZP) .

donderdag 27 oktober 2011 16:30
Spread the love

Net voor de zomervakantie werd in het Vlaams parlement een decreet gestemd waarin wordt bepaald dat mensen zonder papieren niet meer kunnen gesubsidieerd worden in het volwassenenonderwijs. Er werd toen (op 14 juni) in alle grote Vlaamse steden tegen deze maatregel geprotesteerd door een brede waaier van onderwijsinstellingen, vakbonden en mensenrechtenorganisaties.

Intussen is het decreet in voege getreden wat er in sommige centra heeft toe geleid dat mensen uit de les werden gehaald en van de school weggestuurd. Leerkrachten en educatieven worden nu opgezadeld met de taak identiteitspapieren en verblijfspapieren te controleren. Het protest is er niet minder op geworden.

Verschillende organisaties, LBC-NVK, Samenlevingsopbouw, Liga vd mensenrechten dienden twee verzoekschriften in bij het Grondwettelijk hof. Boodschap: de maatregel kan ethisch en wettelijk gezien niet.

De acties gingen door met volgende boodschappen:

Wij zijn verontwaardigd omdat de (onduidelijke) wachtlijstproblemen bij de Nederlandse taallessen niet in de schoenen kunnen geschoven worden van de vele mensen die Nederlands willen (en vaak ook)  moeten volgen . Het is immers  de verantwoordelijkheid van de overheid die blijkbaar meer middelen over heeft om de falende banken overeind te houden , dan om voldoende taallessen te organiseren met het oog op een warme samenleving.

Wij zijn verontwaardigd omdat de wachtlijstproblemen bij de Nederlandse taallessen worden aangegrepen om mensen die vandaag niet over de juiste papieren beschikken meteen ook de toegang te ontzeggen tot  alle opleidingen in het volwassenenonderwijs.  De wachtlijsten worden misbruikt  als hefboom om een harder migratiebeleid te propageren, zonder wezenlijk effect op het oorspronkelijk wachtlijstprobleem.

Wij zijn verontwaardigd omdat de Vlaamse overheid door deze maatregel van zijn leerkrachten douaniers probeert te maken. Leerkrachten en schoolsecretariaten moeten immers oordelen of cursisten over de juiste documenten beschikken om wettig in ons land te verblijven. De broodnodige vertrouwensrelatie die we met al onze cursisten proberen op te bouwen om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden , komt hiermee op de helling te staan.

Wij zijn verontwaardigd omdat het recht op onderwijs ,als onderdeel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, niet langer geldt voor volwassenen die  niet (meer) over de juiste papieren beschikken.  Hoe valt het trouwens te rijmen dat ouders wiens kinderen (voorlopig?) nog wél naar school mogen, de taal van die school niet mogen leren.

Wij zijn verontwaardigd omdat het recht op onderwijs een grondwettelijk recht is (art 24 en art 191 van de Belgische Grondwet) dat voor  elke Belg en vreemdeling van toepassing  zou moeten zijn..  Het onderwijsdecreet OD XXI dat sans papiers uitsluit van dit recht voldoet niet aan de voorwaarden om dit wettelijk te rechtvaardigen. We hebben daarom, samen met ….. een procedure ingeleid bij het Grondwettelijk Hof om deze uitsluiting  juridisch aan te vechten.

Wij zijn verontwaardigd omdat we mensen zijn.

Ook in Leuven waren enkele honderden manifestanten samengekomen, zelfs vanuit Sint-Truiden. Het ging er ludiek aan toe.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!