Nieuws, Samenleving, België, Politiegeweld, Agressie door politie, Identificatie, Zaak-Nikki, Progress Law Network (PLN), Europees Hof voor de Rechten van de Mens -

Zaak-Nikki: politie moet identificeerbaar zijn volgens Europees Hof

Naar aanleiding van de zaak-Nikki en de aanpak van politiegeweld vragen de advocaten van Progress Law Network (PLN) aandacht voor een recent arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin staat dat politieagenten altijd identificeerbaar moeten zijn door een zichtbaar nummer te voorzien op de uniformen. De advocaten van PLN zullen de minister vragen dit Europees arrest na te leven.

dinsdag 25 oktober 2011 15:25
Spread the love

Volgens de advocaten van PLN wou de agent in burger die de Griekse indignada-activiste, Nikki, gewelddadig aanpakte zich niet identificeren en ook zijn collega’s wilden zijn identiteit niet prijsgeven.

“Alhoewel agenten in burger in België een zichtbare armband moeten dragen bij een tussenkomst. Nikki is pas serieus genomen toen er bewijsmateriaal opdook dat snel verspreid werd en voor verontwaardiging zorgde. In de meeste andere gevallen hebben slachtoffers van politiegeweld niet het geluk om dergelijke bewijzen de wereld in te kunnen sturen”, klinkt het.

Daarom vinden de PLN-advocaten een recent arrest van 11 oktober 2011 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg in de zaak-Hristovi enorm belangrijk. Een Bulgaarse man die het slachtoffer werd van ernstige slagen en verwondingen door politieagenten met bivakmuts stapte naar het Europees Hof. Hoewel het Hof stelde dat de feiten niet konden worden bewezen, werd Bulgarije toch veroordeeld voor een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. (1)

Het Hof stelt in zijn arrest dat elke agent, in uniform of in burgerkledij, die in contact komt met de burger, aan de hand van een zichtbaar nummer identificeerbaar zou moeten zijn. (2)

Deze oplossing heeft volgens de advocaten van PLN ook het voordeel dat het privéleven van de agenten gerespecteerd wordt, maar dat er toch mogelijkheid is om een agent later te identificeren als die zich schuldig maakt aan onwettig geweld. “Ook in de Verenigde Staten is identificatie van agenten een verworven recht van de ‘civil rights movement‘”, zeggen de advocaten.

“Indien België niet het risico wil lopen om in de toekomst veroordeeld te worden door het Europees Hof voor schending van artikel 3 van het EVRM dringen zich maatregelen op”, stellen de PLN-advocaten. Daarom zullen ze minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom (Open VLD), aanschrijven en vragen om maatregelen te nemen om het arrest van het Europees Hof na te leven.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!