Vakbonden organiseren eerste waarschuwingsactie tegen Di Rupo I
Verslag, Nieuws, België -

Vakbonden organiseren eerste waarschuwingsactie tegen Di Rupo I

Nu er 500 dagen na de verkiezingen zicht is op een nieuwe regering zijn de vakbonden er niet gerust in. Zij vrezen blinde besparingen en organiseren op 15 november een eerste waarschuwingsactie met enkele duizenden militanten.

dinsdag 25 oktober 2011 21:02
Spread the love

Op de 500ste dag na de verkiezingen gaan Di Rupo en de zes onderhandelende partijen woensdag nog maar eens op zoek naar 8 tot 10 miljard euro om het begrotingstekort onder 2,8 procent te krijgen.
Ook de vakbonden ACV en ABVV vinden dat het overheidstekort moet worden weggewerkt. Alleen zien zij meer heil in nieuwe inkomsten in plaats van het inkrimpen van de overheidsuitgaven.

Door dat laatste zouden werknemers en uitkeringsgerechtigden nogmaals betalen voor de ontsporingen van het neoliberalisme, klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

Op 15 november om half elf organiseren het ACV en het ABVV een militantenbijeenkomst om hun eigen begrotingsvoorstellen kracht bij te zetten.

De vakbonden vragen een rechtvaardige fiscaliteit waarbij iedereen correct en volgens draagkracht bijdraagt. Door allerhande aftrekposten en de notionele interestaftrek betalen ondernemingen in België nu gemiddeld maar 11,8 procent belastingen.

“Er moet gestopt worden met fiscale cadeau’s aan de ondernemingen die geen werkgelegenheid of nieuwe investeringen creeëren en dus moet de huidige notionele intrestaftrek weg”, aldus de vakbonden.

Ook een taks op financiële transacties en de strijd tegen fiscale fraude moet voor meer inkomsten zorgen.

Het platform van de vakbonden bevat ook een lijst met zaken waar ze de regering liever niet zien aan raken. Zo moeten de automatische indexering van de lonen, het brugpensioen en het tijdskrediet gevrijwaard blijven.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!