Leugens over  werklozen

Leugens over werklozen

dinsdag 25 oktober 2011 18:53
Spread the love

Nu ‘ontdekt’ werd dat er 800 werklozen zijn van +50jaar, met een wachtuitkering, zit de pers en VOKA niet verlegen om weer eens wat boude leugens te verspreiden.

Met titels als ‘797 vijftigplussers hebben nog nooit gewerkt’ en een VOKA-reactie als : ‘Dat cijfer toont aan dat het systeem van de wachtuitkeringen ontspoord is. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat 50-plussers nog genieten van een maatregel die bestemd is voor schoolverlaters?”, zegt Jo Libeer van de werkgeversorganisatie Voka.

Libeer: “Voor ons is het duidelijk dat we de wachtuitkering beter afschaffen. Dat zou de Belgische staat trouwens een besparing opleveren van zowat 760 miljoen euro per jaar.”‘ werd de toon weer eens gezet. Vorige week was het een andere werkgever, Tempo-Team die eens lekker de werklozen ging bashen, nu is het weerom VOKA, welke voorop loopt.

Stellen dat géén van deze mensen ooit zou hebben gewerkt is bovendien een grove en onaanvaardbare leugen. Lees daarom mee, welke reactie ik instuurde aan het adres van Gazet Van Antwerpen :

Om met de deur is huis te vallen : de titel van het stuk is fout en misleidend.
Waarom?
*om toegelaten te worden tot de werkloosheid moet je in een bepaalde referteperiode, voldoende gewerkte dagen kunnen aantonen. Een voorbeld om dit te verduidelijken : ben je jonger dan 36 jaar, kan je maar worden toegelaten indien je in een (referte)periode van 18 maand, voorafgaand aan uw werkloosheid, minstens 312 dagen hebt gewerkt (één jaar)
*schoolvelaters kunnen, na een wachttijd,van minstens 233 dagen eveneens worden toegelaten. Deze wachttijd begint  te lopen -ten vroegste- op 1 augustus v/h jaar waarin je studies werden beëindigd.
*om van wachtuitkering naar werkloosheid te kunnen ‘gaan’ moet je dus voldoen aan de vereisten van toelaatbaarheid zoals in het eerste * aangehaald.

Stellen dat van deze 800 ‘schoolverlaters’ niemand gewerkt heeft is dus niet correct. Persoonlijk ken ik vanuit mijn beroepsverleden enkele dossiers van ‘oudere schoolverlaters’ die wel heel wat dagen hebben gewerkt maar niet genoeg binnen de ‘referteperiode’ (veel interimarbeid met regelmatige onderbrekingen bvb) Ik wil er toch ook even op wijzen dat heel wat van deze ‘dossiers’ betrekking hebben op  werklozen die uit het BUSO (bijzonder secundair onderwijs) komen en dikwijls géén kansen krijgen in het bedrijfsleven.
Ik ken ook nogal wat dossiers waarbij deze mensen  deeltijds hebben gewerkt en ook weer niet voldoende ‘arbeidsdagen’ konden bewijzen.

Verder zijn er ook ongetwijfeld een aantal dossiers waarbij ‘medische redenen’ een rol spelen. Een jongeman krijgt in zijn wachttijd bvb een ongeval. Hij kan niet op ‘ziekenkas’ wegens niet toelaatbaar in dat stelsel (wegens…nog niet gewerkt) Na zijn wachttijd doet zo iemand een aanvraag om (wacht)uitkeringen en -alhoewel mischien niet geschikt voor de arbeidsmarkt- blijft zo iemand ‘hangen’ in de werkloosheid.

Een ander voorbeeld (ook reëel) is een jongere met CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) die een vergelijkbaar ‘traject’ aflegt.

Over de twee laatste voorbeelden kan je terecht de vraag stellen of zij wel thuishoren in de werkloosheid?! Wellicht niet maar er is voor hen gewoon géén ander vangnet…

Voor het overige vind ik het niet correct van de werkgevers dat zij nu deze cijfers aangrijpen om het ganse stelsel van wachtuitkering schoolverlaters te verwerpen. Ze konden beter mee-werken met het onderwijs om (bvb) verplichte stages voor jongeren mogelijk te maken. Of beter nog, een  werkgarantie na het beëindigen van studies

Dré Wolput
 

take down
the paywall
steun ons nu!