Iedereen mee in een duurzame stad voor iedereen

Iedereen mee in een duurzame stad voor iedereen

dinsdag 25 oktober 2011 10:19
Spread the love

Van 21 tot 25 september 2011 stond de ‘train of ideas’ in het Antwerpse centraal station. Deze trein was een idee van de stad Hamburg, dit jaar de Europese groene hoofdstad. Deze trein deed in de loop van 2011   18 Europese steden aan, die willen werken aan de vergroening van hun stad. Met een groep  militanten bezocht ACV-fusiestad-Antwerpen deze expositie. We deden dat als start van een jaarprogramma rond duurzaamheid en sociale economie.

Bij het bekijken van de tentoongestelde projecten in de verscheidene wagons kreeg je een goed beeld van de vernieuwende projecten van de deelnemende steden. Een brede waaier aan initiatieven komt aan bod, van een systeem van huurfietsen tot groene daken op de huizen.

Inmiddels stelde Antwerpen zich kandidaat voor de titel van groene hoofdstad van Europa in 2014.  ACV-fusiestad-Antwerpen vindt dat een uitstekend idee.  De huidige slogan “ ’t stad is voor iedereen” kan dan voor het volgende stadsbestuur (na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012) meteen aangepast worden in “duurzame stad voor iedereen”.

Dat is ook de titel van een beleidsnota, die het huidige stadsbestuur heeft opgesteld. Die nota bevat beslist ambitieuze doelstellingen, zoals de vermindering van 20 % van de CO2-uitstoot over heel het stedelijke grondgebied tegen 2020 vergeleken met 2005, tegen 2050 zelfs een CO2-neutrale stad. Of wat dacht je van een vermindering van electriciteit- en gasverbruik met 20% tegen 2020, vergeleken met 1990,  en van een stijging tot 100 % van aandeel inwoners waarvoor openbaar buurtgroen bereikbaar is binnen loopafstand van maximum 400 meter tegen 2020.  

Niet alleen een zaak van ’t stadhuis, maar ook van alle Antwerpenaren!

Het hoeft geen betoog dat er werk aan de winkel is om zulke doelstellingen te bereiken. Nochtans geloven wij dat Antwerpen zover kan geraken, t.t.z. als de Antwerpse slogan ook werkt in omgekeerde richting: dus niet alleen een stad voor iedereen, maar ook iedereen voor de stad. Iedereen mee dus, want dit is niet alleen een zaak van ’t stadhuis, maar ook van alle Antwerpenaren, waarvan enerzijds mag verwacht worden dat zij hun steentje bijdragen, maar anderzijds dat ook iedereen de kans krijgt om mee op de boot van de vergroening te stappen.

Duurzaamheid moet voor ons dus ook sociaal zijn, en op die manier sluiten de ambities van het stadsbestuur nauw aan bij de stellingnames die  ACV-fusiestad reeds innam in 2010. We deden dat naar aanleiding van het nationaal acv-congres in oktober 2010. De toekomst moet groen, werd er op dat congres gezegd. Voor ACV-fusiestad Antwerpen betekent dat, dat fiscale verminderingen en subsidies voor ecologische investeringen  meer op maat van wonen in de stad geschreven worden. We verwachten ook  een  veel krachtiger beleid, gericht op een sterke vermindering van het energiegebruik en een maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen.  En we zijn voor het creëren van “groene jobs”, waarbij werkzoekenden, die het moeilijk hebben om een job te vinden in het normale economische circuit, maximale kansen krijgen.

Onze stellingnames willen we dit werkjaar  wat beter en concreter gaan uitwerken en het aanreiken als materiaal voor het nieuwe stadsbestuur. Maar eerst  zullen we beginnen met onszelf: als we zeggen dat alle Antwerpenaren mee moeten doen, moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Op 25 november vertonen we de klimaatfilm HOME (zie ook kader), en op zaterdag 3 december stappen we mee op in de klimaatmanifestatie te Brussel.   

In aanloop naar de klimaatmanifestatie vertonen we de op vrijdag 25 november 2011 om 19h30 de Klimaatfilm  ‘HOME’. Met deze 96 minuten –durende documentaire toont Arthus-Bertrand zowel de schoonheid van de planeet  als het gevaar waarin ze verkeert. Na de vertoning is er een gratis drankje.

Vrijdag 25 november 2011  om 19.30 u – In het auditorium van vergadercentrum de Stroming – Nationalestraat 111 -2000 Antwerpen. Deelname is gratis . We vragen wel om in te schrijven per mail naar fusiestadantwerpen@acv-csc.be

Jan Van den Eynde
Regioverantwoordelijke ACV-fusiestad-Antwerpen.

take down
the paywall
steun ons nu!