Lokaal, Antwerpen, Doel, Linkeroever, Antwerpse haven, Beveren -

Spookpolderdorp Doel telt nog amper 28 bewoners en tal van problemen

Woensdag 12 oktober werden in Doel opnieuw op grote schaal vernielingen aangericht. Daarbij valt vooral de systematiek op. Zo werden op de benedenverdieping van het voormalige klooster bijna alle ramen ingegooid. Hetzelfde gebeurde bij de Parochiekring ter hoogte van taverne Doel 5 en een woning in de Camermanstraat nabij de kerk. Het is het zoveelste incident op rij.

maandag 24 oktober 2011 16:00
Spread the love

De Maatschappij Linkerscheldeoever (LSO) mag dan wel telkens de vermoorde onschuld spelen, uit recente incidenten blijkt dat zij niet vrijuit gaat en terzake een grote verantwoordelijkheid draagt.

Zo konden bewoners de voorbije weken al herhaaldelijk vaststellen dat de Vlaamse Watermaatschappij bij controle of verwijdering van meters niet over sleutels beschikt en zich op gewelddadige wijze (het forceren van een deur, het uitslaan van een raam) toegang verschaft tot de woningen in kwetsie. Die handelwijze blijkt te gebeuren in opdracht van … de Maatschappij Linkerscheldeoever.

Twee weken geleden was een bewoner opnieuw getuige van het feit dat werknemers van de Watermaatschappij zich een toegang probeerden te forceren tot een woonst. Na verwittiging van de politie kwamen de betreffende werknemers later op de dag terug met een vertegenwoordiger van de Maatschappij LSO: Anthony J.

Die verklaarde dat de Maatschappij – ondanks het feit dat ze eigenaar is van de woonsten – voor heel wat huizen niet over de sleutel beschikt. En in dat geval aan de Watermaatschappij opdracht geeft “om de deuren open te breken die dan naderhand dichtgemaakt zullen worden met houten planken”.

De bewoner kreeg kort nadien van de politie telefonisch de boodschap dat “de Maatschappij opdracht mag geven om deuren open te breken omdat ze eigenaar is”. Dat met zulke handelwijze de indruk wordt gewekt dat in Doel alles kan en mag, moet niet verbazen …

“De niet ophoudende stroom van incidenten illustreert de complete onkunde en/of onwil van de gemeente Beveren en de Maatschappij Linkerscheldeoever met betreking tot het beheer en onderhoud van het onroerend patrimonium in Doel”, zegt Denis Malcorps, woordvoerder van de bewoners en coördinator van het veiligheidsplan.

In verband met de aanhoudende stroom van incidenten hadden alle bewoners van Doel al in april van dit jaar een brief geschreven aan het college van burgemeester en schepenen van Beveren. Dat resulteerde in een gesprek met burgemeester Van de Vijver die een delegatie van de bewoners ontving.

De bewoners hebben daarop zelf een veiligheidsplan opgesteld, maar daaruit werd door de burgemeester amper iets overgehouden. Uit de feiten blijkt nu dat door die minimalistische houding de criminaliteit zich ongestoord voortzet.

“De inwoners van Doel – met nog amper 28 midden oktober – hebben zoals alle inwoners van Beveren het recht op rust en veiligheid. Die verantwoordelijkheid rust bij het Bevers gemeentebestuur. Zij dienen dit probleem onverwijld aan te pakken en op te lossen. Daartoe moet het veiligheidsplan opnieuw op tafel komen en moeten de door de bewoners gevraagde veiligheidsmaatregelen (op korte termjn) effectief worden uitgevoerd”, dixit Denis Malcorps.

Doel lijk meer en meer op een spookdorp. Graffiti en vooral tags op de gevels hebben de gedichten vervangen. Dat konden wij midden oktober vastellen.

Wie wil weten – of zien – hoe Doel op 5 jaar tijd is veranderd, bekijk dan eens rustig de zeer uitgebreide fotoreportage met meer dan 1.380 beelden. De beste manier om de (r)evolutie van dit polderdorp aan te kaarten: we waren er jaarlijks op bezoek sinds februari 2006. En nog een tiental dagen geleden. Sprekende beelden dus. No comment.

http://www.flickr.com/photos/nieuwsblad/sets/72157627945136798/show/

take down
the paywall
steun ons nu!