‘Lobbyen voor Oorlog’

maandag 24 oktober 2011 12:29
Spread the love

Als de activiteiten van wapenlobbyisten al het nieuws halen, heeft dit meestal te maken met een omkoopschanaal, een verdachte export of een akkoordje met corrupte overheidsambtenaren.

Hoewel dit soort schandalen het meest tot de verbeelding spreekt, heeft hun werk ook een meer alledaagse kant, die niet minder verontrustend is. Op nationaal niveau houden wapenbedrijven nauwe relaties aan met overheden en ministeries van defensie, en bepalen zo mee de politieke agenda. Maar ook binnen de EU worden militaire thema’s steeds belangrijker, een evolutie waarin de wapenindustrie een centrale rol speelt. Alle belangrijkste wapenbedrijven hebben kantoren in Brussel, waar ze hun belangen verdedigen via een web van lobbyisten, denktanks, clubs en informele netwerken. Hun koepelorganisaties worden regelmatig geraadpleegd door EU ambtenaren. De wapenindustrie is altijd al actief geweest in Brussel, omwille van de aanwezigheid van de NAVO. Maar de ontwikkeling van een Europa tot een belangrijke speler in buitenlands, defensie- en veiligheidsbeleid – mede onder impuls van de wapenlobby – heeft deze stad nog aantrekkelijker gemaakt. ??

De activiteiten van de wapenbedrijven in de EU-instellingen zijn niet illegaal. Maar ze doen ernstige vragen rijzen over de besluitvorming binnen de EU. Hier worden immers beslissingen genomen door een kleine elite van beleidsmakers en vertegenwoordigers van de industrie, ver weg van elke publieke controle. Dit systeem, met haar gebrek aan transparantie en maatschappelijk debat, staat haaks op wat algemeen gezien wordt als aanvaardbare democratische besluitvorming.

De hechte alliantie tussen beleidsmakers en de industrie heeft ook bijgedragen tot een verontrustende uitbreiding van de Europese defensie- en veiligheidsstructuren, met de uitbouw van militaire besluitvormingsorganen en -capaciteiten en de algemene militarisering van het buitenlands beleid.

Het rapport ‘Lobbyen voor oorlog’ onderzoekt de cruciale rol van grote wapenproducenten zoals EADS, Thales en BAE Systems, in dit proces en legt hun symbiotische relatie bloot met de EU beleidsmakers. Een relatie die de grondslag vormt voor het opkomende militair/veiligheids-industrieel complex in Europa.?

Je krijgt een live presentatie het dossier tijdens de lobbytour op 12 november om 14u, Shumanplein, Brussel.

Je kan de brochure ook downloaden via www.vredesactie.be

Meer info:

www.corporateeurope.org

www.actionpourlapaix.be

take down
the paywall
steun ons nu!