Nieuws, Europa, Milieu, Europese Commissie, CO2-uitstoot, Slovenie, Brussel, Kolencentrales, Berlaymontgebouw -

Kunstinstallatie stelt financiering van kolencentrales in Slovenië aan de kaak

BRUSSEL - Een kunstinstallatie met naakte etalagepoppen gevangen in een transparante kubus sierde afgelopen woensdag de ingang van het Berlaymontgebouw van de Europese Commissie. De Sloveense kunstenaar Marko Kumer Mur? protesteert hiermee tegen Europese publieke en privébanken die honderden miljoenen euro’s in een nieuwe vervuilende kolencentrale in zijn land pompen.

maandag 24 oktober 2011 19:20
Spread the love

De installatie bestaat uit een metalen kubus gevuld met rook. De etalagepoppen kunnen niet ontsnappen en symboliseren de Slovenen die gevangen zitten in een vervuilde omgeving. Rondom de kubus staan verschillende bodyguards die de banken voorstellen die het project financieren en de mensen opgesloten houden  

“Wij willen deze centrale niet in de buurt van onze huizen. Dat hebben we al op verschillende manieren proberen duidelijk te maken”, legt Mur? uit. “Maar niemand luistert naar ons en dat maakt ons kwaad. Wij zijn het die uiteindelijk de vervuilde lucht moeten inademen. Deze installatie symboliseert ook onze woede en droefheid. We moeten worden gehoord.”

De nieuwe centrale met een vermogen van 600 MW zal in Sostanj in het noordwesten van Slovenië gebouwd worden. De kosten worden geschat op 1,3 miljard euro en daarvan zal 750 miljoen euro bijgedragen worden door de Europese Investeringsbank, de Europese bank voor Heropbouw en Ontwikkeling en verschillende commerciële banken.

Net als de andere EU-lidstaten zal Slovenië tegen 2050 minstens 80 procent van zijn CO2-emissies moeten afbouwen. De nieuwe centrale alleen zal een groot deel van de uitstoot van het land veroorzaken. In praktijk betekent dit dat Slovenië ofwel de bouw van de centrale moet opgeven ofwel zal het land zijn verplichtingen van CO2-reductie niet kunnen nakomen.

De Sloveense overheid is er nog niet in geslaagd om de verplichte staatsgarantie goedgekeurd te krijgen voor ze in september moest opstappen. Het Sloveense parlement heeft deze maand nog een wetsvoorstel verworpen dat de staatsgarantie voor de centrale zou regelen. Een sterk signaal naar de Europese beleidmakers en de banken om hun betrokkenheid in dit project te herbekijken.

“Veel Slovenen kanten zich tegen een nieuwe kolencentrale en verkiezen investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie”, zegt Lidija Zivcic van FOCUS. “De reductie van de CO2-emissies is een belangrijke doelstelling van de Europese Unie en sommige lidstaten hebben al maatregelen genomen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.”

“Terwijl West-Europese landen zelf het geweer van schouder veranderen, proberen hun banken winst te maken met de financiering van nieuwe kolencentrales in Slovenië. De Slovenen zullen nog gedurende decennia de gevolgen hiervan dragen.”

take down
the paywall
steun ons nu!