Het land van de 1000 schandalen -

Het land van de 1000 schandalen

De zaak-Dutroux, de tv-serie Het goddelijke monster, een late onderzoeksdaad naar de Bende van Nijvel, of een verjaard geval van corruptie, regelmatig worden we herinnerd aan de vele schandalen van ons land. Maar weet u nog waar ze juist over gingen? Dit groeiende overzicht is gebaseerd op het boek 'Het land van de 1000 schandalen'. SCROLL VOORBIJ DE RECENTE ARTIKELS VOOR EEN ALFABETISCH OVERZICHT

maandag 24 oktober 2011 15:49
Spread the love

Al in 1997 werden de vele affaires uit de periode 1970-1996 door Dirk Barrez verzameld in het boek ‘Het land van de 1000 schandalen. Encyclopedie van een kwarteeuw affaires‘.

Aanleiding was er genoeg. Ons land baadde namelijk in een ongekende ‘weelde’ van ernstige tot bloedernstige schandalen. Vele klinken bekend in de oren, zelfs tot buiten België: Dutroux, Bende van Nijvel, RTT, de moord op André Cools, de smeerpijp, de Agusta-helikopters,de moord op hormonenjager Karel Van Noppen, de milieuboxen, Philips’ Super Club, de KS,…

Opdat we de exacte feiten zouden kunnen ophalen, schreef de auteur een overzichtelijk naslagwerk. Akke schandalen en affaires met hun spilfiguren werden netjes alfabetisch gerangschikt. Per schandaal is er een korte historiek, een schets van de betrokkenen, het verloop van het – eventuele – proces.en het vonnis.

Dat kon ook makkelijker omdat er toen, anders dan vandaag, onder andere veel meer doorgedreven journalistiek speurwerk was naar wat er fout liep in dit land. De auteur zelf heeft bijvoorbeeld een aantal affaires jarenlang met meer dan gewone journalistieke belangstelling kunnen volgen voor de VRT.

Straks een nieuw journalistiek DeWereldMorgen.be project?

Eén opvallend nadeel natuurlijk. Deze gids en leidraad stopt in 1997, en in 1998 voor de Franstalige versie van het boek.

Natuurljk zijn de schandalen sindsdien niet gestopt. Het zou de moeite waard zijn om de draad opnieuw op te nemen en Het land van de 1000 schandalen anno 2011 te schrijven.

Maar dat is een inspanning die DeWereldMorgen.be voorlopig te boven gaat. Misschien moeten we er wel een speciaal journalistiek project van maken waarvoor we specifieke financiële steun zoeken bij onze vele lezers? Dan financieren ze zelf de onderzoeksjournalistiek die eigenlijk dringend nodig is.

Want wie meer democratie wil en minder schandalen, wie betere en vooral nageleefde wetten en minder corruptie wil, moet eerst weten wat de kwalen van zijn land zijn.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!